Kláštor je misia

Nasledovníčky svätej Terézie – sestry v karmelitánskom kláštore, kde sa neustále modlia za misie. Pápež Pius XI. postavil svätú Teréziu na úroveň svätému Františkovi Xaverskému, španielskemu jezuitovi, ktorý obetoval svoj život na čínskych hraniciach. Urobil tak napriek tomu, že táto kontemplatívna karmelitánka nikdy nevyšla z kláštora. Toto vyhlásenie malo pre Cirkev hodnotu proroctva, pretože hovorí o hodnote kontemplácie modlitieb pre život Cirkvi.