Archívy autora: admin

Benefičný koncert na Butkove pomohol misiám sumou takmer 17 000 eur

V sobotu 31. júla sa uskutočnil v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov benefičný koncert na podporu misijných projektov, ktoré sú realizované cez Pápežské misijné diela. V duchovnom a kultúrnom programe vystúpila kapela Kandráčovci s Monikou Kandráčovou a heligonkárka Vlasta Mudríková.

Počas koncertu sa vyzbieralo 16 662.28 eur a 200 českých korún. Uvedenou sumou podporia Pápežské misijné diela na Slovensku projekty pre deti v afrických krajinách – v Ugande, Rwande a Keni.

Koncert svojou účasťou a záverečným požehnaním podporil aj žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo svojom záverečnom príhovore poďakoval účinkujúcim a vyjadril aj osobnú radosť z duchovného zážitku.

Celý koncert bol nahrávaný TV Lux a niesol sa v duchu radostného očakávania návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pápežské misijné diela vyjadrili poďakovanie všetkým účastníkom koncertu a zvlášť nadácii AGAPA a Považským cementárňam v Ladcoch za organizačné zabezpečenie koncertu, dopravy a technickej podpory.

Októbrová pobožnosť DOMA – Panna Mária, Matka Eucharistie

Môžeme si predstaviť pocity Panny Márie, keď počúvala z úst Petra, Jána, Jakuba a iných apoštolov slová Poslednej večere „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19)? To telo, ktoré sa obetovalo a teraz je sprítomnené v sviatostných znakoch, bolo to isté telo, ktoré sa počalo v jej lone! Prijať Eucharistiu muselo pre Máriu znamenať akoby opäť prijať vo svojom lone to srdce, ktoré bilo v súlade s jej srdcom, a znovu prežívať to, čo sama zakúsila pod krížom.“  Ján Pavol II, Cirkev žije z Eucharistie

Modlitba pred ikonou Matky Eucharistie vo vašich príbytkoch vám prinesie posilu v nesení vašich krížov. Modliť sa môžete denne počas misijného mesiaca október, ale aspoň raz za týždeň.

REGISTRÁCIA

Zaregistrujte sa a pošleme vám ikonu Matky Eucharistie (tlačená na tvrdší papier) a texty na domácu pobožnosť. Môžete ju objednať aj pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov. Pomôžete tým svetovým misiám a južnému Sudánu, za ktorý sa modlíme. Kto chce môže, prispieť aj finančnou podporou. Objednávanie cez registráciu je možné do 26. septembra 2021. Ikony budeme posielať koncom septembra. 

PRÍSPEVOK PRE JUŽNÝ SUDÁN

Ikonu a modlitbu zasielame bezplatne, sú nepredajné. Kto chce, môže podporiť projekty v Južnom Sudáne po tom, ako ikonu a modlitbu dostane poštou. Spolu s ikonou dostanete aj informáciu o možnostiach podpory.

Ikona Matky Eucharistie

Vznikla v Pápežských misijných dielach v roku pandémie ako prejav lásky k Eucharistii a k Panne Márii. Bola písaná za všetkých, ktorých bude privádzať k účasti na svätej omši. Plášť Panny Márie je červenej farby a vyjadruje veľkú lásku k jej Synovi Ježišovi. Panna Mária drží v rukách bielu hostiu a vinie si ju k sebe. Po smrti Ježiša sa zúčastňovala na lámaní chleba, tzn. bola účastná na prvej svätej omši. Počas týchto dní sme aj my prijímali na ruky Ježiša Krista, aby sme ho mohli prijať celým svojím srdcom. Naše spojenie s Ježišom v Eucharistii nás viac spája aj s Pannou Máriou.

Panna Mária sa stala prvým svätostánkom sveta

Francúzsky teológ Jean Gerson nazýva Pannu Máriu „Matka Eucharistie“. Povedal: „Ty si Matkou Eucharistie, lebo si Matkou dobrej milosti. Toto tajomstvo a túto Sviatosť si po tvojom Synovi poznala lepšie než všetci ostatní ľudia.“

S titulom „Matka Eucharistie“ sa oboznámil aj slávny klavirista a židovský konvertita Herman Cohen žijúci v 19. storočí, ktorý sa neskôr stal karmelitánom. Povedal: „Prešiel som svet, videl som svet, miloval som svet, iba jedno som sa vo svete naučil: že v ňom nenájdem šťastie. Potom mi Mária dala pochopiť tajomstvo Eucharistie. A ja som spoznal, že Eucharistia je život, je šťastie. Nemám už inú matku ako Matku krásnej lásky, ako Matku Eucharistie. Ona mi dala Eucharistiu a Eucharistia si zobrala moje srdce.“

Mária,
ty si Matkou
S r d c a
všetkých sŕdc,
ktoré bije
za závojom
bielučkej Hostie.
Mária,
ty si Matkou
Eucharistie.
A ja ti zato dávam
iba tak málo…
Mária,
lebo si dala
život Srdcu,
ktoré si
moje srdce
vzalo.

Ikony a modlitby posielame bez poplatku a kto chce prispieť, môže podporiť misie v Južnom Sudáne.

Vítame pápeža Františka s ružencom!

 40 dní – od 7. 8. do 15. 9. 2021

Modlime sa každý deň spoločný ruženec: v kostole, doma alebo v spoločenstve za Slovensko a za pápeža Františka.

Vytvoríme duchovnú kyticu – každý zapojený bude mať jeden kvet.

VYPLŇTE FORMULÁR, aby sme vedeli presný počet zapojených a poslali Vám obrázok duchovnej kytice. Môžete si tiež objednať plagáty a obrázky s modlitbami, ktoré sú balené po 50 kusoch.

– – REGISTRÁCIA DO DUCHOVNEJ KYTICE TU – – –

Obrázky s modlitbami už bohužiaľ nie sú dostupné a nemôžeme Vám ich poslať, no pokiaľ by ste mali záujem si ich sami vytlačiť, prikladáme ich sem na stiahnutie.


Tešíme sa na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pozývame ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do prípravy duchovnej kytice, v ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločen- stve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. 

K príprave na návštevu nás povzbudzujú aj biskupi Slovenska v pastierskom liste:  „Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach nášho srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František.“ 


40 rokov Medžugoria

Katolícka cirkev doteraz nerozhodla o pravosti mariánskych zjavení, o ktorých sa hovorí od 24. júna 1981 v Medžugorí v terajšej Bosne a Hercegovine. Dosah udalostí je napriek tomu obrovský – pre Slovensko i pre celý svet.

Niekoľko faktov:

Pred 40 rokmi – 24. a 25. júna 1981 – šesť detí v dedinke Medžugorie na juhu dnešnej Bosny a Hercegoviny oznámilo, že sa im ukázala Panna Mária. Podľa dnes už dávno dospelých vizionárov zjavenia pokračujú v rôznych časových intervaloch, doteraz ich malo byť celkovo viac ako 42 000. Postava, ktorá sa vizionárom zjavuje, sa nazvala „Kráľovná pokoja“ a na stretnutiach vyzýva ľudí k modlitbe za pokoj, k pôstu, k spovedi a k dennému čítaniu Biblie. Správy o zjaveniach pritiahli prúdy pútnikov, ktorých počet pred koronovou pandémiou narástol na viac ako dva milióny ľudí ročne vrátane Slovákov. Celkovo na toto miesto prichádzajú pútnici približne z 80 krajín sveta. 

Pápež František ustanovil za správcu farnosti Medžugorie arcibiskupa Henryka Hosera. On sám hovorí: „V centre nábožnosti Medžugoria stojí svätá omša, adorácia Najsvätejšej sviatosti a masívne pristupovanie k sviatosti zmierenia, ktoré sú sprevádzané ďalšími formami zbožnosti – modlitbou ruženca a krížovej cesty – a ktoré dokážu vyhladiť kamene predtým drsných chodníkov. Medžugorie je miestom pokoja, ktorý tak veľmi potrebujeme.“

Ovocím Medžugoria je pre svet viditeľné znovuobjavenie hodnoty svätej spovede a Eucharistie ako aj množstvo povolaní do kňazského a rehoľného života. Medžugorie ponúka prítomnosť Ježiša v Eucharistii a Panny Márie a celkovú atmosféru živej viery, ktorá je veľmi povzbudzujúca. Táto realita už nie je závislá od skutočnosti, či sa tu zjavovala alebo zjavuje Panna Mária.

Slováci podporujú 874 bohoslovcov v Afrike – svätá omša

Počas štvrtej Veľkonočnej nedele, nedele DOBRÉHO PASTIERA, sa v modlitbe duchovne spojíme so seminármi a bohoslovcami, ktorých prostredníctvom adopcie zo Slovenska podporujeme.

V nedeľu, 25. apríla 2021, vás o 11:00 hod. pozývame k sláveniu svätej omše cez youtubový kanál Pápežských misijných diel. Svätá omša bude celebrovaná v Kaplnke Svetla v dome Pápežských misijných diel v Bratislave. Obetujeme ju za spoločenstvá, rodiny, farnosti i za individuálnych darcov, ktorí podporujú bohoslovcov v Afrike počas ich kňazskej formácie. 

Zo Slovenska podporujeme modlitbou a finančne celkovo 874 bohoslovcov z 10 seminárov v 8 krajinách: Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre). Formátori i seminaristi z týchto krajín sú vďaka technickým možnostiam pozvaní pripojiť sa k sledovaniu svätej omše, a tak vytvoriť most medzi Slovenskom a Afrikou. Svätá omša bude slávená v slovenskom jazyku a niektoré jej časti budú tlmočené do francúzštiny, keďže všetky podporované krajiny sú frankofónne.

Pomôcť niekomu stať sa kňazom je naozaj veľká vec a aj pre darcov z toho plynie veľké požehnanie. Výchovu nových kňazov v misijných krajinách môžete podporiť jednorazovo alebo pravidelne cez adopciu bohoslovcov.

Pápežské misijné diela ďakujú všetkým dobrodincom za modlitby a podporu bohoslovcov v misijných krajinách.

Podporujeme 80-tisíc bohoslovcov v misijných krajinách – výstavbu nových seminárov alebo ich rozširovanie v najchudobnejších krajinách sveta.

„Náš pán farár bol pre mňa veľkým vzorom. Chcel som byť kňazom ako on.“ otec Cletus, kňaz na plagáte, pochádza z Tanzánie a na ceste ku kňazstvu ho podporovali Pápežské misijné diela.

Podporte prípravu kňazov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike

– šekom Ak potrebujete poštové poukazy (šeky), vyžiadajte si ich na e-mailovej adrese info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916.

– prevodom na účet SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 300

(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail)

– cez QR kód

Nasledovať Božie volanie

Cletus Carol Mzweru žije v Tanzánii. Už ako malý chlapec vedel, že chce zasvätiť svoj život Bohu: „Náš pán farár bol pre mňa veľkým vzorom. Chcel som byť kňazom ako on.“

Jeho sen však takmer stroskotal. Cletus pochádza z chudobných pomerov a jeho rodina nemala dosť peňazí, aby zaplatila štúdium v seminári. V októbri otec Cletus v rozhovore porozprával o svojom povolaní i o tom, ako dnes pôsobí ako kňaz v Tanzánii.

Kedy ste po prvý raz pocítili túžbu stať sa kňazom?

Narodil som sa v hlavnom meste Dar es Salaam. Moja rodina pochádza z Morogoro, vidieckej oblasti Tanzánie. Rodičia sa presťahovali do hlavného mesta, aby si našli lepšie platenú prácu. Rovnako to robí veľa rodín v krajine. Mama sa vždy zapájala do práce v charitatívnych organizáciách. Dlhé roky pôsobila ako dobrovoľníčka u sestier Matky Terezy v Dar es Salaam, kde sa starala o deti v núdzi.

Raz sme išli spolu na Vianoce na svätú omšu. Kostol bol úplne plný, museli sme ostať vonku. Bezpodmienečne som chcel vidieť jasličky zblízka, ale pre množstvo ľudí sa k nim nedalo dostať. Podarilo sa mi to až na omši cez týždeň. Videl som nielen jasle, ale aj miništrantov pri oltári a vtedy som vedel, že chcem byť ako oni.

Po prvom svätom prijímaní som mohol konečne miništrovať. Na omši som potom stál veľmi blízko nášho kňaza a zrazu som pochopil, že existuje aj niečo viac ako byť miništrantom. Náš pán farár bol pre mňa veľkým vzorom. Prišiel som na to, že chcem byť kňazom. Po základnej škole som navštevoval malý seminár a neskôr som mohol ísť do veľkého seminára. Vďaka Bohu, 1. júla 2013 som bol vysvätený za kňaza.

Čo ste robili v rokoch od zasvätenia až dodnes?

Mojou prvou úlohou bolo pracovať v seminári. Pomáhal som hlavne ostatným mladým bohoslovcom nasledovať ich vlastné povolanie. Štyri roky som bol kaplánom v dvoch rôznych farnostiach v Dar es Salaam, kde som poskytoval hlavne psychologické a duchovné poradenstvo. V tomto období som pracoval ako kaplán v nemocnici kardinála Rugambwa. Okrem toho som učil bohoslovcov liturgické spevy a hudbu. Popri svojej pedagogickej činnosti som v seminári inicioval projekty potravinovej sebestačnosti. Vytvorili sme si záhradu, chovali sme sliepky a kravy. Tieto projekty sú mimoriadne dôležité na pokračovanie seminára.

Čo ako kňaz v súčasnosti robíte?

Nedávno ma Konferencia biskupov Tanzánie vymenovala za učiteľa a lektora v novozaloženom veľkom seminári v Nazarethi. Stále som však aktívny v seminári a tiež sa naďalej vzdelávam. Možnosť absolvovať seminár a rozširujúce štúdium mám len vďaka podpore Pápežských misijných diel, za čo som veľmi vďačný.

Čo by ste povedali ľuďom na Slovensku, ktorí podporujú prípravu kňazov v misijných krajinách?

Podporovať rastúce povolania v Tanzánii je dôležité. U nás je veľa seminaristov. Bez finančnej podpory by sa mnohí museli vrátiť domov a nemohli by nasledovať svoje najskrytejšie povolanie.

Čo by ste robili bez podpory Pápežských misijných diel pri vašom bohosloveckom štúdiu? Kde by ste sa zamestnali?

Už počas strednej školy to bolo veľmi ťažké a bez podpory by som ju nedokázal dokončiť. Bez ďalšieho vzdelania by som však nemohol spoznávať svoje povolanie. Teraz by som vykonával prácu, ktorá by ma tak nenapĺňala – zrejme v poľnohospodárstve – a to nie je moje povolanie.

Čo dávate mladým seminaristom?

Mladí seminaristi by mali byť predovšetkým pripravení vzdelávať sa a zveľaďovať to. Ich úlohou je dosiahnuť, aby Cirkev rástla. Práve sa začal nový školský rok. Pracujeme v záujme biskupov a zo všetkých síl pre našu miestnu cirkev. Pomoc a silu na plnenie svojej úlohy čerpám z modlitby.

Čo vás motivuje?

Predovšetkým je to dôvera, ktorú vo mne ľudia majú. Motivuje ma, keď môžem oslovovať ľudí. Som vďačný za to, že Boh mi dal tento dar slúžiť v jeho Cirkvi. Požehnaním je pracovať pre ľudí, ktorí mi ukázali, aká cenná je moja prítomnosť vo farnosti. Chcem robiť dobre druhým a byť im vzorom.

Čo by ste navrhli, aby sa zvýšil počet povolaní v Tanzánii, ale aj na celom svete?

Prial by som si nové povolania a chcel by som motivovať mladých ľudí, aby počúvali svoje vlastné volanie. Mnoho mladých mužov počuje volanie, ale potom im chýba skutočná podpora. Nikto im nepomáha pri spoznávaní tohto povolania a pri jeho nasledovaní. Je dôležité, aby každý pochopil svoje povolanie, aby ho mohol ďalej žiť. Modlitba dáva jasnosť a pochopenie toho, kým človek je.

Prevzaté z missio.at. Pripravila a z nemčiny preložila Mária Buláková.

Sväté omše zo Slovenska slávené v 30 krajinách sveta

V roku 2020 veriaci zo Slovenska mali možnosť pomôcť kňazom v misiách formou odslúženia svätej omše na ich úmysel v misijných krajinách. Celkovo za rok 2020 Pápežské misijné diela prijali a aj odoslali na odslúženie 233 168 omšových milodarov vo výške 1 165 840 €. Počet individuálnych omší: 93 692, novén:  5 674 (51 066 omší), gregoriánskych omší: 2 947 (88 410 omší). Omšové milodary sú požehnaním pre kňazov v Afrike a ľudia na Slovensku si zároveň môžu uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár úmysly zo Slovenska.

Všetky omšové milodary, ktoré prijali počas roka 2020 Pápežské misijné diela (PMD), boli slávené v týchto krajinách: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Eritrea, Etiópia, Gabon, Ghana, India, Juhoafrická republika, Kamerun, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Mali, Mozambik, Namíbia, Nigéria, Pakistan, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Tanzánia, Togo, Zimbabwe. Celkovo to bolo 30 misijných krajín. 

Vďačnosť Slovensku vyjadrila aj Kongregácia pre evanjelizáciu národov, cez ktorú sú omšové milodary prerozdeľované: „Modlíme sa a som si istý, že Pán obdarí svojím požehnaním všetkých veriacich, ktorí sa v duchu hlbokej viery a lásky k univerzálnej Cirkvi rozhodli podporovať modlitbou a almužnou kňazov prostredníctvom omšových milodarov. Prosím Vás, aby ste ich za nás pozdravili a vyjadrili im našu živú a modlitebnú vďačnosť. Hneď ako sa situácia ohľadom Covidu dostatočne zlepší, vďačnosť, ktorú prežívame z dynamiky vašej viery a štedrosti, prejavíme aj osobnou návštevou Slovenska.“ Týmito slovami vyjadril vďačnosť Slovensku Generálny sekretár Pápežského misijného diela apoštola Petra, páter Guy Bognon.

Kardinál Tagle: „Pandémia ešte prehĺbila zranenia a nerovnosť vo svete“

Pandémia upozornila na ďalšie typy chorôb, ktoré tu boli už predtým: chýbajúce bratstvo a bariéry, ktoré oddeľujú bohatých a chudobných. Zatiaľčo niektorí majú prístup k najkvalitnejšiemu vzdelaniu, iní nemajú ani školskú učebnicu. Kým niektorí sa chodia liečiť do tých najlepších nemocníc, ďalší nemajú prístup ani len k paracetamolu. Covid-19 k zlepšeniu situácie určite neprispel: zamyslime sa nad najjednoduchšími sanitárnymi opatreniami akými sú umývanie rúk a možnosť samostatného bývania.

V mnohých častiach sveta ľudia nemajú prístup k vode a 6-7 členné rodiny žijú v stiesnených životných podmienkach. Pandémia poukázala na nesprávne stanovené priority ľudstva „je nedostatok masiek, ale financie na zbrane a ďalšie vojnové nástroje nechýbajú,“ povedal kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, počas webinára „Dotknúť sa rán sveta. Viera v čase Pandémie,“ ktorý zorganizovali Františkánsky Festival, misijné vydavateľstvo Editorial Misionera Italiana a františkánsky inštitút Antoniano de Bologna.

Kardinál Tagle v ňom hovoril o ranách dneška a ako sa na ne pozerať s nádejou a perspektívou: „Veľa rôznych zranení máme z našich nesprávnych rozhodnutí, ktoré sme si sami spôsobili. Ďalšie prišli zvonku od iných ľudí, alebo ich zapríčinili ľahostajne a nerovnoprávne nastavené systémy a štruktúry. Rád by som sa vrátil k 27. marcu minulého roka na prázdne Námestie sv. Petra. Počas krásnej modlitby nám Svätý Otec ponúkol veľký dar viery a pripomenul, že vtelenie Ježiša Krista predstavuje Božiu blízkosť pri všetkých, ktorí trpia. Nikto nekráča sám, nikto netrpí sám, nikto sám neumiera. Ježiš Kristus je liekom. Rodia sa v ňom rany lásky: dobrovoľníci, zdravotné a rehoľné sestry, biskupi, laici, ktorí boli a sú ochotní vstupovať na nebezpečné miesta, kde sa môžu infikovať. Ukazujú, že sú ochotní byť ranení láskou a solidaritou. Keď niekto miluje, je ochotný aj prijať zranenia.“

Ako poznamenal kardinál Tagle, hneď po modlitbe 27. marca 2020, zvolal pápež František pracovnú skupinu, aby tak reagoval na potreby najchudobnejších krajín a naplánoval budúcnosť blízkosti po Covide: „Kongregácia pre evanjelizáciu národov, Charita, Dikastérium pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju a ďalšie súčasti Cirkvi boli pozvaní k tomu, aby každý z nich prispel svojím dielom. Naše Dikastérium pre evanjelizáciu národov okrem iného pomáha miestnym cirkvám najmä s takzvanými inštitucionálnymi potrebami, ako sú zabezpečovanie stravy, zdravotnej starostlivosti a základných životných potrieb v misijných krajinách. Charite je zasa zverená misia vzdelávania a odbornej prípravy miestnych komunít, aby boli pripravení čeliť pandémii a tiež pomoc komunitám byť menej závislými na svojej vláde.“


Kardinál Tagle uviedol, že v misii Cirkvi, ktorá presahuje pandemickú pohotovosť, je potrebné dôveryhodným spôsobom reagovať na rastúcu sekularizáciu spojenú s globalizáciou, „ktorá nie je len ekonomickým, ale aj kultúrnym faktom,“ hovorí kardinál. „Nemôžeme sa obrniť štítmi a postaviť zábrany, aby sme ľudí ochránili pred šírením týchto myšlienok. Nie je to problém, skôr výzva, ktorá nás má viesť k tomu, aby sme si svoju vieru vážili.“ Na záver v odpovedi na otázku, týkajúcu sa dohody medzi Svätou stolicou a Čínou, kardinál Tagle povedal: „V otázke Číny som optimistický. Viem, že náš pápež sv. Ján Pavol II. sníval o návšteve tejto krajiny a som si istý, že podobný sen má aj pápež František. Dúfame, že dohoda medzi Čínou a Svätou stolicou, hoci obmedzená a nedokonalá, by otvorila dvere tejto možnosti. Diplomacia s Ázijčanmi je často prekvapujúca. Ak nečakáme otvorené dvere, otvoria sa okná.“

Agenzia Fides – Pápežské misijné diela

Preklad: Lenka Balková

MODLITBA ZA POKOJ V ETIÓPII

Pane Ježišu, s dôverou v tvoje milosrdenstvo myslíme v tejto chvíli na našich trpiacich bratov a sestry v severnej Etiópii.

Pripoj k svojmu utrpeniu na kríži ich fyzické i duševné bolesti, stratu dôstojnosti, nespravodlivosť, bezmocnosť, ktoré zakusujú v brutálnej vojne. Pane Ježišu, toľkokrát nás povzbudzuješ „Nebojte sa!“, posilňuj týchto našich bratov a sestry svojou blízkosťou v ich nevýslovnom strachu, úzkosti a zármutku zo straty blízkych, zo straty mieru.

Pane Ježišu, ty si svojím zmŕtvychvstaním raz a navždy premohol Zlo, posilňuj ich svojou veľkonočnou nádejou a láskou.

Pane Ježišu, ty si Cesta, Pravda a Život, ochraňuj svojou mocnou rukou tisícky nevinných na úteku a milióny Etiópčanov, ktorí sa ocitli v humanitárnej katastrofe.

Pane Ježišu, ty, ktorý si osobitne prítomný v každom trpiacom, požehnávaj tých, ktorí pomáhajú obetiam vojny v Etiópii a hľadajú cesty k pokoju. Prosíme ťa o to na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Kráľovnej rodín, našej súcitnej Matky.Amen