List Ježiškovi za deti v Afrike

| admin

List Ježiškovi za deti v Afrike

Deti môžu napísať alebo nakresliť list Ježiškovi s prosbou za deti v Afrike. Motivujeme deti, aby nepísali, čo si samy želajú pod stromček, ale čo by chceli, aby Ježiš priniesol deťom v Afrike. Môžu napísať aj svoju modlitbu. Deti nech sa podpíšu iba krstným menom. Listy a kresby môžete odfotiť mobilným telefónom a poslať na mail: pmd@misijnediela.sk alebo MMS správou na číslo 0905/532597
Všetky listy budú zverejnené pred Vianocami na  www.misijnediela.sk

Listy od detí z eRko stretka z Nitrice