Bratia Svätého kríža v Bangladéši žijú svoju misiu na poli školstva

Bangladéšski Bratia Svätého kríža spravujú najlepšie vzdelávacie inštitúcie v krajine a sú populárni aj medzi nekresťanmi. Vysoko uznávané školy sú jedným z hlavných misijných plodov Kongregácie Svätého kríža, ktorá je v oblasti Bengálskeho zálivu prítomná už od roku 1953 (Bangladéš získal svoju nezávislosť až v roku 1971). Tohto roku si bratia pripomenú dvojsté výročie od založenia kongregácie a oslavy sa plánujú aj v Bangladéši.

„Ľudia všetkých vierovyznaní nás tu rešpektujú pre naše pôsobenie v oblasti vzdelávania. Hlásame radostnú zvesť prostredníctvom našej práce, ktorá prispieva ku spoločnému dobru,“ hovorí brat Subal Lawrence Rozario, štyridsaťosemročný provinciál Kongregácie Svätého kríža v Bangladéši. „V spoločnosti sa snažíme presadzovať vzájomný dialóg. Máme na starosti viac ako 25 000 žiakov v 25 školách, pričom väčšina z nich sa nehlási ku kresťanstvu. Ako kňazi síce môžeme jednoducho predniesť kázeň v kostole, ale s týmito žiakmi je potrebné nadviazať osobitný vzťah. Môžeme sa s nimi rozprávať, oslovovať ich a byť pre nich živým Božím slovom.“

Vzdelávanie je pre bratov hlavnou pastoračnou aktivitou. Prioritu vo vzdelávacom procese však kladú na posilňovanie morálnych cností: „ Poskytujeme vzdelanie mnohým deťom z marginalizovaných komunít v odľahlých oblastiach. Okrem vedomostí sa žiakov snažíme učiť disciplíne a vštepiť im do sŕdc hodnoty, ktoré zaručia, že z nich vyrastú čestní, zrelí, cnostní a celiství ľudia. Takýto prístup ku výučbe sa tu vysoko cení,“ vysvetľuje brat Rozario.

Za jedného z najvýznamnejších členov Kongregácie Svätého kríža sa považuje Kanaďan Andrej Bessette, ktorého pápež Benedikt XVI v roku 2010 vyhlásil za svätého. „Boh si ho vyvolil a povolal a on vykonával svoju prácu školníka na škole v Montreale vo veľkej pokore a jednoduchosti. Je pre nás veľkým príkladom, ako žiť svätosť v každodennom živote. Mnohí bratia po celom svete konajú svoje drobné práce v tichu, pokore a skrytosti pred svetom. V Božích očiach sme všetci veľmi vzácni.“

Plánované oslavy 200. výročia vzniku kongregácie by mali napriek núdzovému stavu v súvislosti s koronavírusom prispieť ku zviditeľneniu kongregácie. Bratia plánujú navštíviť niekoľko farností a podeliť sa s ľuďmi o svojej skúsenosti a príbehy, aby ich mohli miestni lepšie spoznať. Práca bratov priniesla aj bohatú úrodu nových povolaní – v súčasnosti pôsobí v Bangladéši spolu 109 členov kongeegácie. Brat Rozario približuje: „ V minulosti sme mali veľa zahraničných bratov, ktorí sem prichádzali ako misionári. Vďaka Bohu však teraz máme niekoľko mladých domácich bratov, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu a službe v našej kongregácii. Bratov ako misionárov posielame aj do zahraničia. V súčasnosti dvaja bratia študujú v Kanade a po ukončení štúdia sa vyberú na svoje misijné dobrodružstvá.“

Kongregácia Svätého Kríža vznikla spojením dvoch samostatných inštitútov vo Francúzsku: Bratov svätého Jozefa z Ruillé-sur-Loir, (založil ich v roku 1820 Jacqueso-Francois Dujarié, venovali sa základnému vzdelávaniu) a Spoločnosti pomocných kňazov (založil ju v roku 1835 Basil Moreau, venovali sa misiám na vidieku a vyššiemu vzdelávaniu). Dnes je kongregácia prítomná v Európe (Francúzsko, Taliansko), v Amerike (Brazília, Kanada, Čile, Haiti, Mexiko, Peru, Spojené štáty americké), v Afrike (Ghana, Keňa, Tanzánia, Uganda) a v Ázii (Bangladéš, India, Filipíny).

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD