Maronitský patriarchát a jezuitská univerzita podporujú poľnohospodárske školiace projekty v Libanone

Závažná ekonomická kríza, ktorá sa v Libanone ešte viac zhoršila v dôsledku pandémie, spôsobila nárast spontánnych iniciatív ľudí v oblasti poľnohospodárstva. Mnohí z nich začali po prvýkrát obrábať malé kúsky pôdy, dokonca aj na území miest, aby si vypestovali vlastné ovocie a zeleninu pre svoju obživu a pre potreby svojich rodín. Tieto iniciatívy priamo podporujú viaceré cirkevné inštitúcie v krajine. Chcú pomôcť zorientovať sa predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sa vracajú do poľnohospodárstva, aby zabezpečili jedlo pre svoje rodiny v čase krízy.

V utorok 2. júna sa maronitský patriarcha Bechara Boutros Rai zúčastnil na úvodnom stretnutí, ktoré odštartovalo poľnohospodársky školiaci projekt „Krajina vášho pokladu“. Tento projekt prebieha pod záštitou združenia Klub zeleného Libanonu a je určený pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o poľnohospodárske aktivity. Projekt podporili aj libanonské Ministerstvo poľnohospodárstva, jezuitská Univerzita sv. Jozefa v Bejrúte a maronitské Patriarchálne centrum pre ľudský rozvoj. Riaditeľ maronitského centra, otec Tawfiq Bou Hader, označil iniciatívy spojené s návratom mladých ku práci so zemou za dôležitý znak ich túžby znovu objaviť poklady svojho národa. Príhovor predniesol aj patriarcha Rai, ktorý osobitne apeloval na Libanoncov žijúcich v zahraničí a vyzval ich, aby nestratili svoje korene, ktoré boli zachované aj vďaka obnove poľnohospodárskych činností. 

„Dom, ktorý stratí svoju matku, sa znova zíde len veľmi ťažko,“ hovorí patriarcha, „ ak stratíme puto s našou vlastnou krajinou, bude ťažké znovu sa navzájom stretnúť ako Libanončania. Nech nás to povzbudzuje, aby sme nezabúdali na starostlivosť o našu krajinu.“

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie