Zabudnutá kríza v Burkine Faso – vyše dvom miliónom obyvateľov hrozí hladomor

V dôsledku prebiehajúcich konfliktov a extrémnych klimatických podmienok je vyše dvoch miliónov Burkinčanov vystavených hrozbe smrti hladom. Počet ľudí, ktorí trpia závažným nedostatkom potravy, sa oproti minulému roku strojnásobil. Na situáciu v krajine naliehavo upozorňuje riaditeľ Charity Burkina Faso, otec Constatin Sere: „ Svet na krízu v pásme Sahel zabudol. Krajiny ako Burkina Faso čelia množstvu výziev a bez vonkajšej pomoci budú tunajší ľudia vystavení veľkému utrpeniu. Vnútorne vysídlené osoby nemajú prístup k jedlu ani k vode potrebnej na pitie a osobnú hygienu.“

Burkina Faso je epicentrom občianskej vojny, ktorej výsledkom je viac ako milión domácich utečencov. V krajine prebieha najrýchlejšie vnútorné vysťahovalectvo na celom svete a stovky ľudí ostávajú bez jedla, vody a prístrešia. Situácia sa vyostruje s približujúcim sa obdobím dažďov. Väčšina ľudí nemá adekvátne podmienky na to, aby boli chránení pred búrkami, silným vetrom a záplavami, ktoré sa očakávajú v priebehu nastávajúcich troch až piatich mesiacov. S cieľom pomôcť najkritickejším oblastiam spustila Charita projekt v hodnote 600 000 eur, ktorý má zabezpečiť vysídlencom a chudobným rodinám jedlo a ekonomickú pomoc. Balíčky s jedlom poputujú k vyše 1500 rodinám a zabezpečia im potraviny na celý mesiac. 

Napriek všetkému Burkinčania stále dúfajú, že v ich krajine opäť zavládne mier a všetci sa budú môcť vrátiť k normálnemu životu. „ Ak sa vysídlenej osoby opýtate, aké je jej najväčšie želanie, odpovie vám, že sa chce vrátiť do svojej rodnej dediny. Obávam sa však, že k tomu zrejme tak skoro nedôjde, keďže násilie tu vôbec nie je na ústupe. Napriek sľubom zo strany štátu ozbrojené aj naďalej rozosievajú po krajine teror a zabíjajú nevinné životy. Budúcnosť sa nám javí znepokojujúco, ale my sa spoliehame na nášho Boha a na lásku našich bratov a sestier po celom svete,“ hovorí otec Sere.

Nepokoje v Burkine Faso trvajú už štyri roky. Ozbrojené skupiny operujú pozdĺž severnej a východnej hranice krajiny, zabíjajú a terorizujú občanov a sú príčinou závažnej nestability v štáte. 

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie