Aktuality

Dianie zo svetových misí a misijných aktivít na Slovensku

Sledujte aktuality na Facebooku

Svätý Otec povzbudil k podpore Pápežských misijných diel

Drahí bratia a sestry,
týmto krátkym posolstvom vám chcem predstaviť inštitúciu dôležitú pre misiu Cirkvi, avšak málo známu: Pápežské misijné diela.

18/10/18 | Pokračovať

Začiatok misijného mesiaca na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline

1. októbra na sviatok svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenej za patrónku misií, začal misijný mesiac október aj na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline.

01/10/18 | Pokračovať

Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

20/09/18 | Pokračovať

Od nedele sa deti na Slovensku stávajú malými misionármi

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho" (Ž 122) - s touto myšlienkou pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku pastoračnú pomôcku pre deti vo farnostiach na Slovensku.

03/09/18 | Pokračovať

Svätá omša so spoločenstvami adopcie seminaristov

Dve spoločenstvá z Farnosti Pruské si adoptovali po jednom zo seminaristov z Afriky.

30/08/18 | Pokračovať

Podpora misijných projektov v roku 2018

V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 €. Cieľových krajín podpory je sedem: Senegal, Keňa, Rwanda, Uganda, Benin, Togo a Kongo. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov.

14/08/18 | Pokračovať

Návšteva rektora z Beninu

„Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, ktorí sa modlíte a podporujete našich seminaristov.

25/07/18 | Pokračovať