Pápež vydal posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu misií

Vatikán 2. februára (VaticanNews) „Choďte a pozvite na hostinu všetkých“ (porov. Mt 22.9), tak znie názov posolstva pápeža Františka k 98. Svetovému dňu misií, ktorý každoročne Cirkev slávi v predposlednú októbrovú nedeľu.

Tento rok to bude 20. októbra. Svätý Otec František vyzýva všetkých kresťanov, aby sa aktívne zapojili do evanjelizačnej misie s radosťou a nádejou a ohlasovali Evanjelium všetkým národom.

Cirkev je povolaná ísť v ústrety všetkým, bez výnimky, aby ich pozvala na hostinu spásy. Sluhovia chodili opätovne volať pozvaných na hostinu, aj keď boli odmietnutí, lebo „Boh, veľký v láske a bohatý na milosrdenstvo, neustále vychádza ku každému človeku, aby ho pozval do šťastia svojho kráľovstva, napriek ľahostajnosti alebo odmietnutiu.“

Radosť z misie 

Evanjelizačné poslanie je zdrojom radosti a nádeje, pretože prinášame Dobrú novinu všetkým, ako sa ďalej píše v posolstve: „Misionári ohlasujú s radosťou, veľkodušnosťou, láskavosťou, s ovocím Ducha Svätého v nich (porov. Gal 5, 22), bez nátlaku, donucovania, prozelytizmu, vždy s blízkosťou, súcitom a nežnosťou, odrážajúc Boží spôsob bytia a konania.“

Ústredná úloha Eucharistie

Eucharistia predznamenáva eschatologickú hostinu a posilňuje naše misijné úsilie, pokračuje Svätý Otec: „Kým teda svet ponúka rôzne ‚hostiny‘ konzumizmu, sebeckého bohatstva, hromadenia, individualizmu, evanjelium pozýva všetkých na božskú hostinu, kde vládne radosť, zdieľanie, spravodlivosť, bratstvo v spoločenstve s Bohom a s druhými.“

Všetci bez vylúčenia

Jadrom misie je, že „všetci“ sú pozvaní, dodáva pápež a vyzýva k ešte väčšej spolupráci: „Poslanie pre všetkých si vyžaduje angažovanosť všetkých. Preto je potrebné pokračovať v ceste k celosynodálnej misijnej Cirkvi v službe evanjeliu. Synodalita je sama osebe misijná a naopak, misia je vždy synodálna. Preto je úzka misijná spolupráca dnes ešte naliehavejšia a potrebnejšia v univerzálnej Cirkvi, ako aj v partikulárnych cirkvách.“

Pápež zdôrazňuje dôležitosť prijímania rozmanitosti, keď píše: „Aj dnes, vo svete zmietanom rozdeleniami a konfliktami, je Kristovo evanjelium nežným a silným hlasom, ktorý vyzýva ľudí, aby sa stretli, aby sa navzájom uznali za bratov a aby sa tešili z harmónie medzi rozmanitosťami. Boh chce, aby ‚všetci ľudia boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy‘ (1 Tim 2, 4).“ Pápežské misijné diela pomáhajú Cirkvi žiť jej univerzálnu misijnú dimenziu. Modlime sa za synodálnejšiu a misijnú Cirkev. 

Martin Jarábek – Vatican News

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu