Októbrová pobožnosť DOMA 2023

Obraz mozaiky – Matky cirkvi


V máji 1981 bol na Námestí svätého Petra v Ríme postrelený Ján Pavol II. a ako sám povedal, jeho život bol zachránený vďaka Máriinej ochrane. Na znak vďaky dal na námestie umiestniť obraz Panny Márie, Matky Cirkvi.

Myšlienka obrazu sa zrodila už v roku 1980, keď mladý študent na audiencii u pápeža Jána Pavla II. povedal, že dlho hľadal na Námestí svätého Petra obraz Panny Márie, ale nijaký nenašiel. Pápež mu odpovedal: „Dobre, veľmi dobre.“

Pápež Ján Pavol II. sa stretol s uväzneným mužom, ktorý sa ho pokúsil zabiť.

Architekti začali okamžite uvažovať a hlavne hľadať miesto, kam by mohli obraz Panny Márie umiestniť. Jeho inštaláciu nakoniec urýchlilo zázračné uzdravenie Svätého Otca po atentáte, kedy ho Panna Mária ochránila – umiestnenie obrazu sa tak preňho stalo osobnejšie.

Len o sedem mesiacov neskôr, 8. decembra 1981, požehnal Ján Pavol II. mozaiku, ktorú umiestnili na múr vysunutého krídla Apoštolského paláca – možno ju vidieť vpravo hore pri pohľade na baziliku zo svätopeterského námestia. Nešlo pritom len o „dokončenie“ pôvodného zámeru – bolo to predovšetkým gesto, ktorým pápež zveril Cirkev do Máriinej materskej ochrany a poďakoval za prežitie atentátu.

Mozaika Matky Cirkvi na pravej strane pri pohľade zo svätopeterského námestia.

Pod obrazom Márie a Dieťaťa Ježiša je nápis „Totus Tuus“ („Celkom tvoj“) – apoštolské motto jeho pápežského úradu. Predstavuje oddanosť Márii, na ktorej materskú starostlivosť sa spoliehal ako chlapec po smrti svojej matky, ku ktorej sa neskôr utiekal aj ako kňaz a pápež a ktorej takto vyjadril vďaku za to, že mu po atentáte zachránila život.

Pôvodné zobrazenie Panny Márie ako Matky Cirkvi v oltári Baziliky sv. Petra.

Mozaika je reprodukciou starovekého zobrazenia Panny Márie ako Matky Cirkvi, ktoré pochádza z pôvodnej Konštantínovej baziliky a dnes je uložené v oltári Baziliky svätého Petra.

Obraz je zároveň úzko spojený so sviatkom Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorý po prvýkrát pre celú Cirkev zaviedol pápež František v roku 2018. Nový mariánsky sviatok sa slávi v pondelok po Turícach, doteraz tradične označovaný ako svätodušný pondelok.

Mozaika Panny Márie Matky Cirkvi, ktorú dal vytvoriť Ján Pavol II.

OBJEDNÁVKA OKTÓBROVEJ POBOŽNOSTI

Modlitba pred mozaikou Matky Cirkvi vo vašich príbytkoch vám pomôže vyjsť z vašich prílišných starostí a smútkov. Modliť sa ju môžete denne počas misijného mesiaca októbra, ale aspoň raz za týždeň.

Môžete ju objednať aj pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov. Pomôžete tým svetovým misiám a projektom pomoci pre deti v Afrike. Kto chce, môže prispieť aj finančnou podporou.

Finančná podpora misií

Októbrovú pobožnosť Panny Márie Matky Cirkvi zasielame bezplatne. Ako prejav vďaky sa môžete zaregistrovať a stať sa Misijným samaritánom, alebo podporiť misijné projekty. Spolu s pobožnosťou dostanete aj podrobnejšie informácie o možnostiach podpory. 

Milodary na misie posielajte na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 4976 4503.

Variabilný symbol (pravidelný dar): 7171
Variabilný symbol (jednorazový príspevok): 1313

Do poznámky uveďte Vašu adresu alebo email.

Chcem byť misijný samaritán Registrácia
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu