Povolanie byť misionárom (katechéza)

– – – REGISTRÁCIA OBJEDNÁVKY – TU – – –
(Katechéza vám bude zaslaná poštou, je nepredajná.)

Vzhľadom na misijnú činnosť má Slovensko hlbokú tradíciu. Úprimnou túžbou nás všetkých je, aby sme toto dielo naďalej plodne rozvíjali. To je však možné iba vtedy, keď sa spoja ľudia zapálení a otvorení pre misijnú formáciu. Našou výzvou je oslovovať, spájať a oduševňovať nadšencov pre misijné dielo. 
Vieme, že je pomerne veľa tých, ktorým sú blízke slová matky Terezy: „Keď nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného.“ Pre nich, ale aj pre iných nových nadšencov je nevyhnutné vzájomne sa povzbudzovať, stretávať sa a nechať sa formovať. 

Svätý Otec František vo svojom liste k Svetovému dňu misií píše, že misijnú činnosť by mali sprevádzať tri skutočnosti: modlitba, reflexia a materiálna pomoc. Osobitne upozorňuje na dôležitú skutočnosť, ktorou je reflexia. V tomto duchu vám chceme ponúknuť podklady pre uvažovanie, poznávanie a formáciu tých, ktorým leží na srdci misijná myšlienka. 

Vieme, že na Slovensku sa nájdu horlivci pre misijnú činnosť, a preto je vhodné im ponúknuť rôzne formy stretnutí (vo farnosti, v inom spoločenstve alebo vytvoriť malý misijný krúžok pre katechétov). Stretnutia môžu byť pravidelné alebo jednorazové (napr. misijná aktivita počas mesiaca októbra). Ich cieľom nemá byť iba nejaký hmotný efekt pomoci. Podľa pápeža Františka takéto stretnutia majú mať aj formačný charakter, a to je dôvod, prečo ponúkame tento metodický materiál. Metodický materiál je pripravený komplexnejšie a je určený rovnako pre mládež, ako aj pre dospelých. Pre deti pripravujeme inú, jednoduchšiu verziu, ktorá vychádza z ponúkaných materiálov. Samozrejme, je na každom animátorovi misijného stretnutia, aby jednotlivé formačné stretnutia prispôsobil špecifickým podmienkam konkrétnej skupiny. 

S materiálom, ktorý je k dispozícii, možno pracovať na jednom alebo na viacerých stretnutiach. Záleží od toho, či chceme ísť len do šírky alebo viac do hĺbky. Materiál možno použiť rovnako ako podklad pre duchovnú obnovu alebo ako základné východisko pre prípravu letných táborov. Je však nevyhnutné, aby sám animátor najskôr prenikol do štruktúry katechézy. Animátor musí zároveň vybrať pre danú skupinu dôležité časti obsahu. Niektoré časti sú podstatné, iné vysvetľujúce. Stretnutie alebo stretnutia môžu byť sprevádzané skúsenosťami animátora alebo aj samotných účastníkov. Práve osobné skúsenosti môžu byť vzácnym obohatením jednotlivých stretnutí. 

Autorom katechézy je kňaz Jozef Šelinga, ilustrátor Jozef Studnička a Ggaficky katechézu spracoval Radoslav Gazdík. 

Katechézu vydávajú Pápežské diela na Slovensku v rámci misijného mesiaca 2020.

Podpora misií viac
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu