Spievané modlitby pred a po jedle

Jedlo je Boží dar a darom pre nás sú aj zmysly, ktorými ho prijímame – chuť, čuch i zrak. Chutné a voňavé jedlo, pekne naservírované v rodine alebo v spoločnosti priateľov, patrí k radostiam nášho života.

Pápežské misijné diela na Slovensku vám ponúkajú 16 spievaných modlitieb pred a po jedle. V príručke sú texty a nahrávky, podľa ktorých sa ich môžete naučiť, keď nasnímate QR kód.

Na tejto stránke nájdete všetky spievané modlitby pred a po jedle spolu s nahrávkami.

Hladní, smädní

pred jedlom

|: Hladní, hladní, smädní, hladní, hladní, hladní, smädní, hladní, hladní, hladní, smädní sme. | 3x

|: Vďaka Pane, že aj dneska môžeme s tebou jesť (raňajky; obedík; večeru) |

po jedle

|: Plní, plní, sýti, plní, plní, plní, sýti, plní, plní, plní, sýti sme. | 3x

|: Vďaka Pane, že aj dneska mohli sme s tebou jesť (raňajky, obedík, večeru) |

Ty nám dávaš dary

Ty nám dávaš dary (tlesk, tlesk), my to dobre vieme (tlesk, tlesk), za všetko, čo máme (tlesk, tlesk), tebe ďakujeme!

(vytlieskavame slabiky) je-me, je-me… všetko zjeme, ani slovko nepovieme.

Adams Family

pred jedlom

2x Parararam… (lusk-lusk) My prosíme ťa, Bože, požehnaj dary naše, zídení kolo stola, sme rodina tvoja. 2x Parararam… (lusk- lusk)

po jedle

2x Parararam… (lusk-lusk) My ďakujeme, Bože, za tieto dary naše, zídení kolo stola, sme rodina tvoja. 2x Parararam… (lusk- lusk)

Otče náš, všemohúci Pane

pred jedlom

Otče náš, všemohúci Pane, otvor nám svoje štedré dlane, |: zveme ťa ku našemu stolu, prisadni, budeme jesť spolu. |

po jedle

Vďaka ti, dobrý Bože, vďaka, štedro dáš, čo len duša žiada. |: Ďakujte s nami, všetky tvory, ďakujte, veď Pán Boh je dobrý |

Požehnajže

pred jedlom

Požehnajže, Bože náš, to čo nám požívať dáš |: amen, aleluja|

po jedle

Vďaka Pane za dary, za dar lásky a viery |: amen, aleluja|

Za tento chlieb každodenný

(búchanie nohami a tlesk) Za tento chlieb každodenný, tebe, Pane, ďakujeme. Amen, aleluja!

ÓÓÓ – daj nám, Pane

pred jedlom

|: Óóóóóóóóó óóóóóóóóó | Daj nám, Pane, daj nám chleba, bo nemôžme žiť bez teba. Keď nám ho dáš, dáš nám seba a privedieš nás do neba. |: Óóóóóóóóó óóóóóóóóó |

po jedle

|: Óóóóóóóóó óóóóóóóóó | Vďaka, Pane, za tie dary, čo sme z tvojich rúk prijali. Keď už máme plné bruchá, prosíme ťa, nasýť ducha. |: Óóóóóóóóó óóóóóóóóó |

Požehnajže, Pane

Požehnajže, Pane, požehnajže jedlo, ktoré si nám daroval, a daj chleba všetkým, ktorí ho nemajú, naveky amen.

Bože náš, Otče náš

pred jedlom

Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, |: keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby, dajže nám aj chleba |

Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, |: keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba, požehnať ho treba |

po jedle

Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, |: keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba, poďakovať treba |

Hurá, hurá!

(ukazovačka) Hurá, hurá, (hore ruky) už sme všetci pri stole. (búchať po stole) Hurá, hurá, ďakujeme, Pane. Za všetko, čo dávaš. (ukazovať prstom) Hurá, hurá ďa-ku-jem. (vytlieskavanie)

Požehnajže, Pane náš

pred jedlom

(búchanie nohami a tlesk) |: Požehnajže, Pane náš, jedlo, čo požívať dáš, amen, aleluja |

po jedle

(búchanie nohami a tlesk) |: Vďaka, Pane, za dary, ktoré sme dnes prijali, amen, aleluja |

Požehnaj dar

pred jedlom

|: Požehnaj dar, ktorý si dal, ó, dobrý Bože náš |

po jedle

|: Za chleba dar, za práce zdar, ti, Bože, ďakujem |

Bum, bum

Bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum. Pane Bože, naše slnko, požehnaj nám tieto dary. Bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum

Voláš ku stolu

pred jedlom

Voláš ku stolu svojich tu dolu, aby sme sa najedli a napili spolu, a tak ti ďakujem, dúfam, že všetko zjem. |: A potom taký najedený poviem, že fest dobre je mi, že ťa veľmi milujem. |

po jedle

Volal si ku stolu svojich tu dolu, aby sme sa najedli a napili spolu, a tak ti ďakujem, už hladný nebudem. |: A teraz taký najedený poviem, že fest dobre je mi, že ťa veľmi milujem |

V mene Otca i Syna

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha, nech Pán Ježiš žehná, čo dáme do brucha.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, nech Pán Ježiš žehná, čo dáme do neho.

Keď sedím pri stole

Keď sedím pri stole (buchneme po stole), nohy musím mať dole (buchneme po nohách). Ruku pripravím (pripravujem ruku), kríž na seba urobím (prežehnám sa).

Som dieťaťom Božím (mávam ukazovákom na znak nie), za jedlo ďakujem (ruky dlaňami hore na znak vďaky), potom ticho som (prst k ústam a potichu šepkám) a všetko pekne zjem (ukazujem ako budem jesť) v rodine ………….. (zakončenie, v ktorej rodine).

Založte svoje vlastné Misijné zrnko Viac informácií
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu