Trojkráľová koleda 2023

Deti pomáhajú deťom v Etiópii

„Koledníci sú živý betlehem a moji priami spolupracovníci pri evanjelizácii.“ pápež František

Pomáhať je in!

Máme super správu. Ak v tvojej farnosti alebo v tvojom okolí neprebieha koledovanie DOBREJ NOVINY, ponúkame jedinečnú príležitosť koledovať pre Misijné dielo detí v Afrike.

Pomáhať je in – ukáž, že si kráľ!

Zapoj sa do Trojkráľovej koledy, ktorá prebieha počas vianočného obdobia, a poď s nami koledovať. Nezáleží na veku a ani na tom, kde bývaš, dôležité je nadšenie a chuť.

Trojkráľoví koledníci sú skutoční králi. Majú odvahu a prinášajú radosť do života ostatných. Byť koledníkom znamená prekonať sám seba.

Ak máš aspoň 18 rokov, zaregistruj svoju skupinku a pošleme ti pokladničku aj materiál na koledovanie. Ešte predtým si vypýtaj súhlas správcu vašej farnosti.

Koledníci sú malými misionármi

1. Akcia je predovšetkým evanjelizačná. Malí koledníci, ktorí nesú do sveta radosť z evanjelia, sa stávajú misionármi a môžeme ich teda nazvať misijnými koledníkmi.

2. Koledníci prinášajú do rodín radosť z narodenia Ježiša Krista.

3. Koledníci sa modlia za misie a misionárov a spoznávajú situáciu detí vo svete, ktoré žijú v oveľa ťažších podmienkach.

4. Deti sa takisto učia všímať si druhého človeka a otvárajú sa pomoci tým, ktorí to potrebujú.

5. Misijní koledníci zbierajú finančné dary na realizáciu projektov určených na pomoc deťom v rôznych kútoch sveta prostredníctvom Pápežských misijných diel.

POSTUP

1. Po konzultácii s pánom farárom a rodičmi nahlási koordinátor skupinku alebo celú farnosť na Trojkráľovú koledu.
2. Následne vám pošleme materiály na koledovanie a bližšie informácie o tom, ako osloviť rodiny, ktoré chcete navštíviť.
3. Od začiatku decembra si misijní koledníci spolu s animátormi, rodičmi alebo katechétmi pripravujú  kolednícky program a oblečenie na koledovanie.
4. Misijní koledníci prinášajú do navštívených rodín požehnanie, ktorého vonkajším znakom je darovanie ikony s nápisom 20 – C + M + B – 23.  Koledníci sa v každej rodine modlia za požehnanie domu, za misie a za pokoj v Etiópii.


Materiály na Trojkráľovú koledu

 • Pokladnička Trojkráľovej koledy pre Misijné dielo detí v Afrike
 • Ikona betlehemských jasličiek – je určená pre príbytky, ktoré navštívia deti s Trojkráľovou koledou

Pre farnosti sme pripravili materiály pre deti na objednanie (objednáva vždy jedna poverená osoba pre celú farnosť po dohode s farským administrátorom, všetky materiály sú posielané zadarmo):

 • Adventná večerná modlitba pre všetky rodiny farnosti
 • Deviatnik pre deti pred Misijným dňom detí
 • Náramky pre deti ako darček z Misijného dňa detí 6. január 2023
 • Plagát A46. január 2023
 • Liturgický balíček (prosby, obetné dary, úlohy pre Troch kráľov, podnety na kázeň)

Do Trojkráľovej koledy a aj Misijného dňa detí môžete zapojiť čo najviac detí a koledníkov. Tam, kde vo farnostiach neprebehla verejná zbierka Dobrej noviny, môže sa uskutočniť koledovanie v kostole v rámci Trojkráľovej koledy spojené so zbierkou pre projekty Misijného diela detí v Afrike. Tento rok koledujeme pre Etiópiu. Samozrejme, ak vzhľadom na množstvo zbierok a iné dôvody zbierka nebude, slávenie Misijného dňa detí má aj tak veľký význam v tom, aby si deti uvedomili, že vo svete žijú ich rovesníci, ktorí sa majú oveľa horšie.

Trojkráľová koleda pre deti v Afrike bude v tomto roku zameraná na projekty v Etiópii. Môže prebiehať 2 spôsobmi:

1. Koledovanie počas vianočného obdobia návštevou príbytkov.

2. Koledovanie na záver svätých omší počas sviatku Troch kráľov – 6. januára 2023, kedy budeme sláviť Misijný deň detí.

Dohodnite sa so svojím farským administrátorom a PRIHLÁSTE svoju farnosť na slávenie Misijného dňa detí 6. januára 2023 (sviatok Troch kráľov) a na Trojkráľovú koledu.

Zodpovedná osoba za koledovanie Trojkráľovej koledy: Ivan Kňaze, štatutár Pápežských misijných diel na Slovensku. Sme účelovým zariadením Cirkvi evidované pod číslom: Ministerstvo kultúry – 566/1993-15D. Koledovanie prebieha vo farnosti formou milodarov v kostole alebo v príbytkoch, kde sa modlí. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo napíšte nám: 02/529 64 916 alebo info@misijnediela.sk Ivan Kňaze – 0905/532597


Milí darcovia,

koledníci vám prinášajú radosť a Božie požehnanie. Ak k vám koledníci nemohli prísť, je tu pre vás online Trojkráľová koleda. Ďakujeme za dar na misijné projekty detí v Afrike.

ONLINE Trojkráľová koleda – podporiť Etiópiu môžete aj na účte:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

Variabilný symbol: 3434

Ďakujeme, že ste sa zapojili do trojkráľového posolstva. Nech vás svetlo radosti sprevádza celý nový rok 2023. 

Etiópia potrebuje pomoc 
i modlitbu

Už takmer dva roky sužuje sever Etiópie vojenský konflikt, ktorý ničí ľudské životy i národné bohatstvo. Katolícka cirkev stojí v tejto ťažkej situácii stále na strane skúšaných obyvateľov. V Etiópii naďalej dochádza k úmrtiam z dôvodu nedostatku jedla a liekov.

„Sme hlboko zarmútení, keď vidíme, že v regióne naďalej pokračuje vojenský konflikt. Do dnešného dňa prišlo o život príliš veľa ľudí a zničený bol aj ich majetok. Najväčšie rany utrpeli deti, ženy a starí ľudia,“ uvádza sa vo vyhlásení Konferencie biskupov Etiópie, ktoré poskytla tlačovej agentúre Pápežských misijných diel Fides. Od začiatku konfliktu nefunguje v  danej oblasti infraštruktúra, telefonické a internetové pripojenie, banky ani elektrina. To spôsobuje, že na mnohých miestach sú misionári odrezaní od svojich komunít i  od zásobovania.

Cirkev si uvedomuje, že táto situácia sa nezlepší bez vonkajšieho zásahu. Preto sa Embdibírska diecéza zapojila do projektu chovu kôz. Rodiny, ktoré sa ocitli v zúfalej situácii, tak získajú vzácnu pomoc. Kozie mlieko je zdravšie ako kravské. Poskytuje bohatý zdroj výživy a dajú sa z neho vyrábať aj základné potraviny ako syr a maslo.

Otec Habte má predstavu, že po rozšírení chovu kôz by sa mohlo prebytočné mlieko predávať aj do okolitých regiónov. Dalo by sa tak pomôcť oveľa väčšiemu počtu rodín v núdzi. Keď reagujeme na potreby núdznych, akoby sme sa dotýkali samotného srdca misií. Vybudovaním chovnej stanice kôz prinesieme nádej mnohým chudobným rodinám. Bude to však možné len s podporou dobrých ľudí.

Misijný deň detí – 6. január 2023 CHCEME SLÁVIŤ V NAŠOM KOSTOLE
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu