Návšteva rektora z Beninu

Návšteva rektora z Beninu

„Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, ktorí sa modlite a podporujete našich seminaristov. Vaše modlitby za duchovné povolania sú vyslyšané u nás v Benine, kde máme veľa povolaní.” týmito slovami prejavil svoje pocity rektor seminára v Benine Ambroise Kinhoun pri svojej návšteve Slovenska. Osobne sme sa stretli s modlitbovým spoločenstvom v Šaštíne a s viacerými darcami na hore Butkov, kde otec rektor slávil svätú omšu za všetkých, ktorí majú adoptovaných seminaristov v Benine. Tieto stretnutia boli nesmiernym požehnaním pre Pápežské misijné diela a osobne pre všetkých zúčastnených.
Môžete si pozrieť:

Fotografie zo svätej omše na hore Butkov

Rozhovor na rádiu LUMEN aj s fotografiami

Video poďakovanie za ADOPCIU bohoslovcov

Rozhovor pre POSTOJ

Reportáž na TV LUX

Rozhovor pre KATOLÍCKE NOVINY

Bližšie informácie o možnosti podpory bohoslovcov môžete nájsť na stránke: www.www.pmd.webouka.eu/podpora-seminaristov.

LIST REKTORA Z LETISKA:

Drahí bratia a sestry, drahí priatelia,

o niekoľko minút opúšťam požehnanú slovenskú zem. Počas dvoch dní, ktoré som strávil na Slovensku, ste ma naučili milovať vašu krajinu rovnako ako svoju. Z celého srdca vám chcem povedať „ďakujem”.
Ďakujem otcovi Ivanovi, národnému riaditeľovi PMD. Jeho dynamizmus urobil môj pobyt na Slovensku veľmi pohostinným, poučným a misijným.
Ďakujem Jane, pracovníčke PMD. Vďaka nej som mohol s vami ľahšie komunikovať.
Ďakujem všetkým novinárom z novín, rádia i z televízie za ich kvalifikované otázky týkajúce sa mojej návštevy.
Ďakujem vám všetkým – mužom i ženám, deťom aj mladým, dospelým, rodinám, modlitebným spoločenstvám i speváckej skupine. Pozerali sme sa navzájom do očí a videli sme v nich žiariť lásku ku Kristovi a k Cirkvi. Spolu sme sa modlili, jedli a usmievali.
Osobitne ďakujem za vás, kňazov a laikov, ktorí svojou vierou, nádejou a dobročinnou láskou podporujete jedného alebo viacerých seminaristov z Beninu. Svätosť ich budúceho kňazstva sa stane africkým slnkom, ktoré bude zohrievať zimy vo vašich životoch.
Modlite sa, prosím, za mňa, aby som sa stal rektorom, ktorý bude seminaristov milovať ako otec, načúvať im ako priateľ a formovať ich ako učiteľ. Ja na vás vo svojich modlitbách takisto nezabudnem. Pozdravujem vašich duchovných pastierov a všetkých vás znovu pozývam do Beninu na oslavy 25.výročia založenia nášho seminára, ktoré sa budú konať v roku 2020.

S láskou a s vďačnosťou k Pánovi

O. Ambroise Kinhoun

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu