Októbrová pobožnosť DOMA – Panna Mária, Matka Eucharistie

Môžeme si predstaviť pocity Panny Márie, keď počúvala z úst Petra, Jána, Jakuba a iných apoštolov slová Poslednej večere „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19)? To telo, ktoré sa obetovalo a teraz je sprítomnené v sviatostných znakoch, bolo to isté telo, ktoré sa počalo v jej lone! Prijať Eucharistiu muselo pre Máriu znamenať akoby opäť prijať vo svojom lone to srdce, ktoré bilo v súlade s jej srdcom, a znovu prežívať to, čo sama zakúsila pod krížom.“  Ján Pavol II, Cirkev žije z Eucharistie

Modlitba pred ikonou Matky Eucharistie vo vašich príbytkoch vám prinesie posilu v nesení vašich krížov. Modliť sa môžete denne počas misijného mesiaca október, ale aspoň raz za týždeň.

– REGISTRÁCIA – Môžete ju objednať aj pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov napr. 10 alebo 20 kusov.

Zaregistrujte sa a pošleme vám ikonu Matky Eucharistie (tlačená na tvrdší papier) a texty na domácu pobožnosť. Môžete ju objednať aj pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov. Pomôžete tým svetovým misiám a južnému Sudánu, za ktorý sa modlíme. Kto chce môže, prispieť aj finančnou podporou.  Ikony budeme posielať koncom priebežne. 

PRÍSPEVOK PRE JUŽNÝ SUDÁN

Ikonu a modlitbu zasielame bezplatne, sú nepredajné. Kto chce, môže podporiť projekty v Južnom Sudáne po tom, ako ikonu a modlitbu dostane poštou. Spolu s ikonou dostanete aj informáciu o možnostiach podpory.

Ikona Matky Eucharistie

Vznikla v Pápežských misijných dielach v roku pandémie ako prejav lásky k Eucharistii a k Panne Márii. Bola písaná za všetkých, ktorých bude privádzať k účasti na svätej omši. Plášť Panny Márie je červenej farby a vyjadruje veľkú lásku k jej Synovi Ježišovi. Panna Mária drží v rukách bielu hostiu a vinie si ju k sebe. Po smrti Ježiša sa zúčastňovala na lámaní chleba, tzn. bola účastná na prvej svätej omši. Počas týchto dní sme aj my prijímali na ruky Ježiša Krista, aby sme ho mohli prijať celým svojím srdcom. Naše spojenie s Ježišom v Eucharistii nás viac spája aj s Pannou Máriou.

Ikonu požehnal pápež František pri návšteve sestier Matky Terezy v Dome Betlehem v Petržalke.

Panna Mária sa stala prvým svätostánkom sveta

Francúzsky teológ Jean Gerson nazýva Pannu Máriu „Matka Eucharistie“. Povedal: „Ty si Matkou Eucharistie, lebo si Matkou dobrej milosti. Toto tajomstvo a túto Sviatosť si po tvojom Synovi poznala lepšie než všetci ostatní ľudia.“

S titulom „Matka Eucharistie“ sa oboznámil aj slávny klavirista a židovský konvertita Herman Cohen žijúci v 19. storočí, ktorý sa neskôr stal karmelitánom. Povedal: „Prešiel som svet, videl som svet, miloval som svet, iba jedno som sa vo svete naučil: že v ňom nenájdem šťastie. Potom mi Mária dala pochopiť tajomstvo Eucharistie. A ja som spoznal, že Eucharistia je život, je šťastie. Nemám už inú matku ako Matku krásnej lásky, ako Matku Eucharistie. Ona mi dala Eucharistiu a Eucharistia si zobrala moje srdce.“

Mária,
ty si Matkou
S r d c a
všetkých sŕdc,
ktoré bije
za závojom
bielučkej Hostie.
Mária,
ty si Matkou
Eucharistie.
A ja ti zato dávam
iba tak málo…
Mária,
lebo si dala
život Srdcu,
ktoré si
moje srdce
vzalo.

Ikony a modlitby posielame bez poplatku a kto chce prispieť, môže podporiť misie v Južnom Sudáne.

Potravinová kríza v Južnom Sudáne chcem pomôcť
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu