Misijná nedeľa – 18. október 2020

e-zbierka na MISIE – PODPORTE MISIE IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP) variabilný symbol: 1810

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách. Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.

„Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)

Srí Lanka

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pre niektorých je tento ostrov možno známy pod menom Cejlón, ale po získaní nezávislosti v roku 1972 bol premenovaný na Srí Lanku (Ligotavý ostrov).

Motív plagátu k Misijnej nedeli 2020

Na plagáte sa nachádza kňaz otec Bazil, ktorý drží v náruči dieťa z rodiny zasiahnutej v roku 2004 ničivými vlnami cunami. Skupina kresťanských rodín, ktorým cunami zobralo doslova všetko a zanechalo im iba holé životy, si postavila skromné domčeky na kopci ďalej od mora. Mnohí neustále prežívajú strach z mora – boja sa k nemu čo i len priblížiť. Pri Panne Márii, ktorú zobrazuje socha v pozadí, sa denne modlia modlitbu svätého ruženca. Panna Mária a Ježiš im dávajú silu prekonať traumu a získať silu žiť aj napriek strachu a chudobe, ktorú prežívajú.

Inštrukcia Kongregácie pre evanjelizáciu národov k zbierke na Misijnú nedeľu: Celková vyzbieraná suma na úrovni farnosti, diecézy a Slovenska je určená výlučne na misijné diela pápeža.

Linky Misijná nedeľa 2020


Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky Misijný mesiac október 2020

Najláskavejší Pane,
Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom, keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš.

Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe.

Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť a požehnanie.

Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli pevní vo viere,
tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke.


Pripomínaj nám aj odvahu a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve žiadnu prekážku, ale len lásku.

Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, 
aby sme sa aj my stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete.


O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Finančná podpora misií TU
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu