Chorvátsko hostilo stretnutie národných riaditeľov Pápežských misijných diel

Pre Pápežské misijné diela sa prvé marcové dni každého nepárneho roku nesú v znamení regionálnych pracovných stretnutí. V Európe sa toto regionálne stretnutie uskutočnilo v dňoch od 1. do 5. marca 2015 v Chorvátsku, v duchovnom centre Lužnica, ktoré sa nachádza na okraji hlavného mesta Záhrebu. Hlavným organizátorom stretnutia bol národný riaditeľ PMD v Chorvátsku, P. Antun Štefan a zúčastnilo sa na ňom 22 národných riaditeľov PMD, spolu s generálnym sekretárom Pápežského misijného diela šírenia viery P. Ryszardom Szmydkim, ktorý odovzdal pozdrav od prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Fernanda Filoniho. Medzi prítomnými bol aj predseda Konferencie biskupov Chorvátska (KBCH) a zároveň predseda Komisie pre misie pri KBCH, biskup Mons. Slobodan Štambuk.

Počas druhého dňa odzneli zaujímavé prednášky na tému „Ad Gentes – po 50 rokoch“ a „Od Evangelii nuntiandi po Evangelii gaudium – nová evanjelizácia“. Prvú prednášku predniesol Vojenský ordinár z Bosny a Hercegoviny, biskup Mons. Tomo Vukšič, v ktorej predstavil dramatický zrod tohto koncilového dekrétu, jeho obsah podľa jednotlivých kapitol a rozvinul aktuálnosť misijného poslania Cirkvi na pozadí nových teologických teórii, ktoré majú snahu toto poslanie Cirkvi nahradiť rozvíjajúcim sa medzi náboženským dialógom. Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia, v ktorej Mons. Vukšič kvalifikovane odpovedal na rôzne otázky a názory prítomných. Nemenej zaujímavá bola aj druhá prednáška na tému „Od Evangelii nuntiandi po Evangelii gaudium – nová evanjelizácia“, ktorú predniesol Prof. DrSc. Milan Šimunovič zo Záhrebu. Rozvíjal v nej základnú tézu, že súčasní kresťania stoja pred výzvou vlastným príkladom odovzdávať radosť zo života tým ľuďom, s ktorými zdieľajú spoločný životný priestor, a že radosť je podstatným znakom a indikátorom duchovného zdravia misionárov. Tretí deň stretnutia bolo na programe stretnutie účastníkov s kardinálom Josipom Bozaničom, prehliadka historickej časti Záhrebu, katedrály sv. Štefana a múzea blahoslavného Alojza Stepinaca, ktorý je v Chorvátsku uctievaný ako mučeník komunistického režimu. Popoludnie sa účastníci presunuli do hlavného mariánskeho pútnického miesta Chorvátov v Mária Bistrica, ktoré svojho času navštívil aj sv. Ján Pavol II. Súčasťou návštevy Maria Bistrica bola aj návšteva karmelitánskeho kláštora a stretnutie so sestrami karmelitánkami. Večer slávili účastníci svätú omšu v pútnickej bazilike, ktorú celebroval  Mons. Alessandro D´Errico, apoštolský nuncius v Chorvátsku.

V posledný deň stretnutia navštívili účastníci kláštor Pavlínov v Lepoglave, ktorý bol počas vlády komunistov využívaný ako väzenie, a kde strávil niekoľko rokov aj blahoslavený Alojz Stepinac. Popoludní pokračovali v prehliadke historického mesta Varaždín spojenou s prijatím u miestneho biskupa Mons. Josipa Mrzljaka. V podvečer slávili účastníci svätú omšu v neďalekej farnosti Prielog, ktorú celebroval varaždínsky biskup. Predcházdalo jej prijatie na radnici u miestneho primátora.

Stretnutie bolo príležitosťou pre všetkých účastníkov na výmenu myšlienok a zdieľanie skúsenosti z oblasti misijnej animácie a spolupráce v svojich krajinách. Slovenskú republiku na stretnutí reprezentoval národný riaditeľ PMD, páter Viktor Jakubov.

foto: Viktor Jakubov

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu