Zasadanie Rady pre misie pri KBS v Trnave

Vo štvrtok 11. júna sa z iniciatívy arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska (RPM-KBS) konalo pravidelné zasadanie RPM-KBS. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo na Arcibiskupskom úrade v Trnave (ABÚ) začalo svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch.

Na zasadaní sa zúčastnilo 30 zástupcov rôznych inštitúcií na Slovensku zaangažovaných v misiách ad gentes. Hlavnú časť programu zasadania tvorili prezentácie misijnej činnosti prihlásených účastníkov, z ktorých zaujali pozornosť vystúpenia Prof. Krčméryho a MUDr. Zuzany Dudovej z VŠZSP sv. Alžbety o jej skúsenosti z pôsobenia v Iraku. Misionári Don Daniel Pravda a don Peter Kuchár, saleziáni,  informovali o svojich skúsenostiach z misií v Čade a v Keni. Ing. Marián Čaučík, riaditeľ  koledníckej akcie eRko – Dobrá novina informoval o plánoch na nový ročník Dobrej noviny. Páter Jaroslav Jaššo priniesol zaujímavé informácie zo slovenskej misie Vincentínov v Hondurase. Dr. Šimčíková zo spoločenstva Dom Júdov v Sabinove predstavila aktivity a plány spoločenstva v oblasti evanjelizácie. Zástupkyňa Slovenskej katolíckej charity Bernadetta Múdra predstavila misijný projekt Pôstna kraibička pre Afriku. Prezentácie uzavrel diecézny riaditeľ Košickej arcidiecézy Štefan Kondis o svojej činnosti v arcidiecéze Košice.

Národný riaditeľ PMD páter Viktor Jakubov oboznámil prítomných s výsledkami zbierky z Misijnej nedele 2014 a novými aktivitami PMD na Slovensku, hlavne o kampani Adopcia bohoslovcov v misiách a Vianočné pohľadnice, vhodná forma podpory misií. Martina Grochálová priblížila históriu prenasledovanej cirkvi v Albánsku i aktivity 14 slovenských misionárov,  ktorí v súčasnosti pôsobia v Albánsku. Krajinu navštívila v novembri minulého roku v rámci prípravy nového vydania časopisu Svetové misie, zameraného na misie v tejto krajine.

Záver bol venovaný plánom do budúcnosti, ako oživeniu tradície Misijných dní na Slovensku, návrhom na uskutočnenia púti s misijnou tématikou  a využitie Fatimských sobôt na podporu misií.

Páter Viktor Jakubov

 


0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu