Misijný manifest tézy pre comeback Cirkvi

B. Meuser, J. Hartl, K. Wallner

Misijný manifest

Tézy pre comeback Cirkvi
OBJEDNÁVKA 
(Kniha vám bude zaslaná poštou po 30.4. 2020. Je nepredajná.)
Misijný manifest vznikol ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Túžbou jej aktérov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím. Publikácia zachytáva desať téz, ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium a aplikuje ich na aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách.
Prezentácia knihy bude 5.5. 2020 o 18.00 v Bratislave, Lazaretská 32 za účasti a prednášky PÁTERA KARLA WALLNERA – cistercián v kláštore Heiligenkreuz, kňaz, profesor a národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku.
10 téz
Téza 1
Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi Kristovi.
Téza 2
Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden.
Téza 3
Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz.
Téza 4
Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách a nebudeme robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš).
Téza 5
Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby.
Téza 6
Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi.
Téza 7
Musíme nanovo objaviť obsah viery, jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2).
Téza 8
Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť.
Téza 9
Potrebujeme „demokratizáciu“ misie.
Téza 10
Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných mohli priviesť k Ježišovi.

Misijné predmety - ružence a iné objednaj si
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu