Cirkev je kompasom v ťažkých časoch koronavírusu na Filipínach

V časoch dezorientácie spôsobených pandémiou koronavírusu nachádzajú obyvatelia Filipín kompas a bezpečné útočisko v činnosti Katolíckej cirkvi. Na duchovnej a materiálnej pomoci pre domáce obyvateľstvo sa výrazne podieľajú aj Pápežské misijné diela. Vďaka svojmu núdzovému fondu poskytujú cirkevným komunitám nielen duchovnú útechu a blízkosť, ale aj konkrétnu hmotnú pomoc. 
Situáciu na Filipínach približuje aj Mgr. Esteban Lo, manilský kňaz, člen Misijného inštitútu Lorenzo Ruiz a národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Filipínach: „ Z ľudského hľadiska je táto kríza veľkým pokušením podľahnúť egocentrizmu a odložiť misie na druhú koľaj. Vďaka Bohu je to však aj signál k solidarite a spájaniu sa, keďže sme všetci vystavení rovnakej búrke.“

Znakom spolupatričnosti s núdznymi je aj špeciálny misijný núdzový fond, ktorý založil Sv. Otec pre potreby miestnych cirkví vo svete. Ako hovorí otec Lo, do tohto fondu prispela aj cirkev na Filipínach: „Náš skromný príspevok činil 5 000 amerických dolárov, ktoré sme darovali prostredníctvom apoštolskej nunciatúry. Chceli sme pomôcť najväčšmi zasiahnutým obetiam vírusu v katolíckych spoločenstvách po celom svete. Vzájomná dobročinnosť je v týchto časoch kľúčová a to platí aj na Filipínach. Chceme byť nablízku katolíckym rodinám, ktoré sú v najväčšej núdzi, chýbajú im základné potreby a môžu prežiť len s pomocou Cirkvi.“

Otec Lo dodáva, že o prejavy dobročinnosti na Filipínach nie je núdza: „ Ľudia sú veľmi štedrí, dokonca aj voči tým chudobným, ktorých osobne nepoznajú. Pomoc zahŕňa nielen finančné príspevky, ale aj darovanie jedla a vecí každodennej potreby. Mnohé katolícke inštitúcie, školy, farnosti a ďalšie organizácie sprístupnili ubytovanie a priestory pre bezdomovcov a ľudí na okraji spoločnosti. V prvej línii stoja lekári a zdravotné sestry. Dôležitú úlohu zohráva aj dobrovoľníctvo – mladí farníci pomáhajú roznášať balíčky s jedlom a pripravujú ubytovanie pre núdznych.“

V duchovnej rovine cirkev ponúka pomoc aj s využitím moderných technológií. „ V mnohých komunitách sa modlitby a sväté omše vysielajú online, aby živili a posilňovali vieru pokrstených. Božie slovo vypĺňa priestor sociálnych médií aj prostredníctvom správ , ktoré obsahujú slová Evanjelia či duchovné zamyslenia. Tieto posolstvá si ľudia navzájom posielajú ako zdroj inšpirácie a útechy. Viera je v tejto neľahkej dobe silnou a presvedčivou pomocou a my aj naďalej dôverujeme Bohu,“ uzatvára otec Lo.

FOTO: missio.de

Misijný fond solidarity KORONA bližšie
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu