POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA PRE MISIJNÉ DIELO DETÍ

Drahí misionári – drahé deti a mládež,

drahí rodičia, animátori a priatelia !

19. mája tohto roka sme oslávili 180. výročie založenia Misijného diela detí a mnohí z vás slávia toto významné a požehnané výročie ešte aj v týchto dňoch.

Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy a duchovný pastier s veľkým apoštolským srdcom, ho založil v roku 1843 po tom, ako sa z listov od francúzskeho misionára dozvedel, že mnoho detí v Číne zomiera následkom hladu zanedbávania. V srdci pocítil hlboký smäd po ich záchrane, a to nielen telesnej, ale i duchovnej, pretože Ježiš, Boží Syn, zomrel a bol vzkriesený na spásu všetkých.

Pri príležitosti tohto výročia si chceme práve z jeho misionárskej horlivosti vziať prvé dôležité ponaučenie: starosť o spásu druhých. Vskutku, ako skutoční Ježišovi učeníci sa snažíme mať srdcia podobné jeho srdcu a nechceme brániť tomu, aby v nás nehorela túžba po spáse všetkých. Práve preto vzniklo vaše nádherné misijné dielo, ktoré aj dnes, po 180 rokoch dynamickej činnosti, učí veľké množstvo detí a mladých na celom svete, ako sa stať učeníkmi – misionármi.

V tomto roku si pripomíname aj 150. výročie narodenia osobitného a vzácneho člena Misijného diela detí: svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií, ktorá doň vstúpila vo veku sedem rokov. Dnes – 1. októbra – slávime jej liturgickú spomienku a práve od nej si chceme vziať druhé veľké ponaučenie: i napriek tomu, že sme ešte veľmi mladí, môžeme svojimi modlitbami prispieť k tomu, aby mohli všetci spoznať a milovať Ježiša, a v tichosti pomáhať iným konať dobro. Ako nás učí svätá Terézia, modlitba je prvým misijným skutkom – dokáže zasiahnuť každé miesto na svete, všetky deti a mladých a každého misionára. Preto vás pozývam, aby ste vďaka modlitbe rástli v priateľstve s naším Spasiteľom, v priateľstve medzi vami a všetkými deťmi a mladými sveta, a stali sa tak šíriteľmi pokoja.

Drahé deti a drahá mládež – drahí misionári, chcem vám zo srdca poďakovať, pretože svojou horlivosťou nám všetci pomáhate, aby sme sa stali odvážnymi svedkami Evanjelia a podelili sa s ostatnými nielen o materiálne dobrá, ale aj o to, čo je pre nás najvzácnejšie – o našu vieru. Chcem takisto poďakovať vašim rodičom a animátorom, ktorí vás sprevádzajú a šíria tak charizmu a spiritualitu Misijného diela detí.

Ide o „pápežské dielo“ – to znamená univerzálne dielo – Katolíckej Cirkvi a pápeža, a preto vás považujem za svojich osobitných spolupracovníkov. Chcel by som vám však pripomenúť, že toto označenie znamená aj ďalší dôležitý záväzok: budovať mosty a vzťahy podľa príkladu samotného Krista. A k tomu vás takisto zo srdca vyzývam.

Pokračujte aj ďalej v misijnej horlivosti v súlade s charizmou, ktorú vám zveril Mons. Charles de Forbin Janson, a v nasledovaní malej cesty svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša s vernosťou vášmu heslu: „deti sa modlia za deti, deti evanjelizujú deti, deti pomáhajú deťom“.

Nech vás Pán žehná a nech vás neustále sprevádza – a nezabudnite sa za mňa modliť.

Rím, 1. októbra 2023

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu