Svätá omša za podporovateľov afrických seminaristov

Štvrtá Veľkonočná nedeľa, alebo Nedeľa Dobrého Pastiera, je tradične venovaná modlitbám za duchovné povolania.

S vďačnosťou za podporu duchovných povolaní prostredníctvom projektu Adopcia seminaristov budeme v utorok 16. apríla o 12:00h sláviť v Kaplnke Svetla sv. omšu za všetkých podporovateľov afrických bohoslovcov.

Sv. omšu môžete sledovať cez YouTube kanál na tomto odkaze:

Z posolstva Svätého Otca Františka:

„Svetový deň modlitieb za povolania nás každoročne pozýva zamyslieť sa nad vzácnym darom Pánovho povolania, adresovaného každému z nás, ktorí patríme k jeho vernému ľudu na ceste, aby sme sa mohli podieľať na jeho pláne lásky a stelesňovať krásu evanjelia v rôznych životných stavoch. Počúvnuť Božie volanie, nie je v nijakom prípade nejaká povinnosť uložená nám zvonka – snáď iba v mene určitého náboženského ideálu – je to skôr najistejší spôsob, ako nasýtiť túžbu po šťastí, ktorú v sebe nosíme: náš život sa realizuje a napĺňa, keď objavujeme, kto sme, aké sú naše kvality, v akej oblasti ich môžeme dobre využiť, akou cestou sa môžeme vydať, aby sme sa stali znamením a nástrojom lásky, prijatia, krásy a pokoja v životných okolnostiach, v ktorých sa nachádzame.“

„V týchto časoch je pre nás kresťanov rozhodujúce pestovať si pohľad plný nádeje, aby sme mohli plodne pracovať v službe Božiemu kráľovstvu, kráľovstvu lásky, spravodlivosti a pokoja, v súlade s povolaním, ktoré nám bolo zverené. Táto nádej – uisťuje nás svätý Pavol – „nesklame“(Rim 5, 5), pretože je prísľubom, ktorý nám dal Pán Ježiš, že s nami zostane navždy a zapojí nás do diela vykúpenia, ktoré chce uskutočniť v srdci každého človeka a v „srdci“ stvorenia. Táto nádej nachádza svoju hnaciu silu v Kristovom zmŕtvychvstaní, obsahujúcom „životnú silu, ktorá prenikla svet.“

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu