Gabriela Valábková sa stala koordinátorkou Misijného diela detí

FOTO: Gabriela Valábková spolu so sestrou Monikou Juszka RMI, koordinátorkou Misijného diela detí v Poľsku

Ivan Kňaze, národný riaditeľ PMD na Slovensku, vymenoval za koordinátorku Misijného diela detí Gabrielu Valábkovú. Menovanie platí na päťročné obdobie od 1. septembra 2023 do 30. mája 2028. 

Gabriela Valábková vyštudovala katolícku teológiu na  Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí. Zúčastnila sa viacerých kurzov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Pôsobila ako vedúca spoločenstva, viedla detské letné tábory a bola členkou jeho Celoslovenskej rady. Stála pri zrode Misijnej púte detí a kurzu o modlitbe s deťmi OVEČKA. Od roku 1995 pracovala v školstve ako učiteľka i v riadiacej funkcii. 

Pápežské misijné dielo detí založil v roku 1843 biskup Charles de Forbin-Janson vo francúzskom meste Nancy. Keďže sám nemohol slúžiť ako misionár, v polovici 19. storočia požiadal o radu Paulínu Jaricotovú, zakladateľku Pápežských misijných diel šírenia viery. Začalo sa to v roku 1840 rozhovorom o tom, ako môžu deti pomôcť deťom. Po svojej misijnej skúsenosti sa biskup začal čoraz viac zaujímať o záchranu opustených detí v Číne. Vzájomná výmena podnetov s Paulínou bola pre biskupa de Forbin-Jansona osvietením. Dostal nápad pracovať s francúzskymi deťmi a podnietiť ich k tomu, aby modlitbou i materiálne začali pomáhať čínskym rovesníkom. 19. mája 1843 zvolal prvé stretnutie a po celom Francúzsku začal zakladať nové spoločenstvá. Urobiť z detí protagonistov života Cirkvi je revolučnou myšlienkou. Zakrátko sa k iniciatíve pridalo mnoho ďalších krajín a Misijné dielo detí sa stalo známym aj v Belgicku, Španielsku a v Taliansku. Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme. Pomáha v deťoch prebudiť a postupne formovať misijné povedomie a vedie deti k spoločenstvu. Formuje misijných animátorov v rámci rodiny, školy a farnosti, pre formáciu pripravuje metodické a katechetické materiály. Dôležitou úlohou je viesť deti k pomoci iným deťom. V súčasnosti sa do jeho činnosti zapája približne 20 miliónov malých misionárov v 120 krajinách celého sveta.

Misijné dielo detí bližšie
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu