Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2019

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2018 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 808 929,45 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Afriky a Ázie v roku 2019. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2019

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 608 753,75  €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  115 000 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.
Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 38 000 €.
Z ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 455 753,75 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v africkej krajine.

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: RWANDA

Diecéza: KIBUNGO

J.E. Mons. Antoine Kambanda

Riadne projekty: 30.440 USD
Podpora katechétov: 17.500 USD

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dokončenie výstavby farskej budovy  v Kansane  (000753/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Veriaci vo farnosti sa zapojili obnovy fary. Jedna farská budova pozostáva zo 4 izieb, 2 kancelárií, kaplnky, kuchyne a refektára. V druhej budove sa nachádzajú 2 izby, kuchyňa, refektár a sklad.
Príspevok Slovenska: 19.000 USD

Názov projektu: Formačné a školiace stretnutie učiteľov náboženstva v katolíckych školách (000754/2019) 
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Vyučovanie náboženstva v školách si vyžaduje špecifickú metodológiu a didaktiku. Okrem toho je potrebné zamerať sa na obsah, osobitný prístup k Biblii a na úlohu rodín pri vyučovaní.  Školenia sa zúčastní 294 učiteľov.
Príspevok Slovenska: 14.250 USD

Názov projektu: Cyklická formácia rehoľníkov pôsobiacich na základných a stredných školách v diecéze (000756/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Rehoľníci a rehoľníčky sa vo veľkej miere zapájajú do vyučovacieho procesu. Stretnutie je zamerané na jeden z pedagogických nástrojov –  ako zvýšiť kapacitu počúvania u žiakov. Formácie v trvaní 4 dní sa zúčastní 34 rehoľníkov.
Príspevok Slovenska: 4.750 USD

Diecéza: RUHENGERI

J.E. Mons. Vincent Harolimana

Riadne projekty: 26.804 USD
Podpora katechétov: 14.000 USD

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farského kostola v Kanabe – druhá fáza (000783/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Vďaka prvej fáze finančnej pomoci veľmi pokročili murárske práce  – múry sú vybudované po okenné preklady. Nasleduje zastrešenie, osadenie zárubní, omietanie a dláždenie. Nakoniec budú vyhotovené elektrické inštalácie, nátery, rôzne záverečné úpravy a vonkajšie vybavenie.
Príspevok Slovenska: 22.000 USD

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farskej budovy v novej farnosti Murama (000785/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Vďaka prvej etape finančnej pomoci a príspevkom od miestnych inštitúcií bola postavená hrubá stavba vrátane jej zastrešenia. Zostávajú dokončovacie práce: vybudovanie stropu, elektrické rozvody, inštalatérske práce, osadenie hygienických zariadení, nátery, obklady a vonkajšie úpravy.
Príspevok Slovenska: 25.000 USD

Názov projektu: Obnova kláštora sestier z Kongregácie Benebikira (Máriine dcéry) vo farnosti pri Katedrále v Ruhengeri (000786/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Budova bola postavená v roku 1956. Niektoré jej časti sa nachádzajú v kritickom stave a začínajú sa rozpadávať. Poškodenie a ošarpanosť budovy sú už badateľné a preto je jej celková rekonštrukcia veľmi naliehavá (búracie práce, murovanie, osadenie zárubní, nátery, inštalatérske práce, elektrické rozvody).
Príspevok Slovenska: 23.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: BURKINA FASO

Diecéza: KOUDOUGOU

J.E. Mons. Joachim Ouédraogo

Riadne projekty: 24.000 €
Podpora katechétov: 23.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Výstavba farskej budovy vo farnosti sv. Jána Pavla II. v Arbolle  (002973/2018)
Zodpovedný za projekt: O. Didier Kabore
Popis: Je to nová farnosť, ktorá bola ustanovená  v apríli 2018.Je nevyhnutné postaviť farskú budovu: oratórium, 4 izby s kúpeľňou, refektár, kuchyňu a sklad.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Výstavba kostola pri pastoračnom centre v Bakoe vo farnosti sv. Jána de Fara (002975/2018)
Zodpovedný za projekt: O. Abel Yamenogo Baowindsom  
Popis: Do pôsobnosti pastoračného centra patrí 11 dedín. Veriaci začali z vlastných príspevkov s výstavbou priestranného kostola. Práce pokročili až po okenné preklady. Nasleduje krov, zastrešenie, otvory, nátery a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Obnova polyfunkčnej sály u Rehoľných Nanebovzatia Panny Márie v Koudougou (002976/2018)
Zodpovedný za projekt: Sr. Marie Madeleine Agonou Ablavi   
Popis: Polyfunkčná sála slúži na rôzne pastoračné aktivity, ktoré sestry organizujú pre mládež i pre dospelých. Budova je v zlom stave – okná nemajú bezpečnostné mreže, drevené časti rozkladajú termity, strecha a strop sú poškodené. Je nevyhnuté začať okamžite s rekonštrukčnými prácami.
Príspevok Slovenska: 12.000 €

Názov projektu: Diecézna komisia pre spoločenské komunikačné prostriedky. Nákup doplnkového vnútorného vybavenia s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu produkcií (SIGNIS)
Zodpovedný za projekt: O. Maxime S. Zongo   
Popis: Vzdelávací program zameraný na vyškolenie ľudí, ktorí budú v Diecéznej komisii pre spoločenské komunikačné prostriedky schopní obsluhovať nové zariadenia na video produkcie. Výroba dokumentárneho filmu o živote a službe titulárneho katechétu (katechéta s poverením od biskupa) v diecéze Koudougou.
Príspevok Slovenska: 6.650 €

Diecéza: NOUNA

J.E. Mons. Joseph Sama

Riadne projekty: 19.000 €
Podpora katechétov: 24.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dokončenie výstavby farskej budovy vo farnosti v Sono (003300/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Vďaka prvej etape finančnej pomoci bola postavená hrubá stavba až po strechu. Nasleduje osadenie okien a dverí, nátery a obklady, elektrické rozvody, inštalatérske práce a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Výstavba troch katechetických miestností vo farnosti Sono  (003301/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Farnosť Sono bola zriadená len nedávno. Je potrebné pokračovať v budovaní jej infraštrukitúry. Cieľom projektu je postaviť budovu s troma katechetickými miestnosťami.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Výstavba kaplnky v dedine Tenekuy Bazo vo farnosti Zekuy-Doumbala (003302/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Veriaci v dedine sú veľmi dynamickí. Aby nemuseli dochádzať niekoľko kilometrov na misijnú stanicu, chcú si postaviť vlastný liturgický priestor.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Rádio Kantigiya – nákup zariadenia (SIGNIS)
Zodpovedný za projekt: Jean-Pierre Keita
Popis: Nákup zariadenia určeného na každodenné používanie pri vysielaní formačných modulov s cieľom zabezpečiť lepšie mediálne pokrytie a efektívnejšie používať výrobné štúdio.
Príspevok Slovenska: 2.900 €

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: KAMERUN

Diecéza: BAFIA

J.E. Mons. Abraham Kome

Riadne projekty: 25.000 €

 

Diecéza: MBALMAYO

J.E. Mons. Joseph Marie Ndi-Okalla

Riadne projekty: 25.000 €

 

Diecéza: YAOUNDÉ

J.E. Mons. Jean Mbarga

Riadne projekty: 10.345,57 €

 

Projekty Misijného diela apoštola Petra pre rok 2019

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili päť misijných kňazských seminárov v štyroch afrických krajinách Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny a Kamerún v celkovej hodnote 87.125,50 €.

 

Projekty Misijného diela detí pre rok 2019

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 113 050,20 € smerovala do Afrických krajín Rwanda, Keňa, Uganda, Etiópia, Južný Sudán a India. Časť z tejto sumy vo výške 50.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: ETIÓPIA

Diecéza: ADIGRAT

S.E. Mons. Tesfaselassie Medhin

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky z Bethlehema –  škola  (2019-ETO-9-1)
Zodpovedný za projekt: Sr. Tesfay Medhin Fisuh
Popis: Edukačný program pre Dcéry kresťanskej lásky z  Bethlehema (program Predškolská výchova) –  nákup školských uniforiem, kníh, kancelárskych potrieb, vnútorného zariadenia a potravy, zabezpečenie lekárskej pomoci a zdravotnej starostlivosti a celková podpora pre chudobné deti v predškolskom veku. Cieľom je zlepšiť prístup ku kvalitnej predškolskej výchove pre ohrozené deti a vštepovať im základné kresťanské hodnoty. Ide o 584 detí.
Príspevok Slovenska: 2.000 USD

Diecéza: Apoštolský vikariát HOSANNA

S.E. Mons. Seyoum Franso Noel

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Stála podpora projektu  (2019- ETP-502-2)
Zodpovedný za projekt: O. Gaetanum Gabriel
Popis: Výchova a podpora pre presídlené deti (program Ochrana života). Nákup potravy, oblečenia, školských pomôcok a iné výdavky. Vikariát diecézy Hosanna  venuje náležitú pozornosť vzdelávaniu detí, a to najmä tých, ktoré pochádzajú z veľmi chudobných a presídlených rodín alebo žijú na okraji spoločnosti. Ide o 425 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť Kidanemihert  (2019-ETP- 502-4)
Zodpovedný za projekt: O. Beyene Kalbeto
Popis: Podpora pre deti na suchých a vyprahnutých územiach (program Školská výchova). Nákup potravy, školských pomôcok a kancelárskych potrieb. Mnohé farnosti a školy vo vikariáte Hosanna sú chudobné a trpia nedostatkom vody a následkami sucha. Cieľom projektu je zabezpečiť zásobovanie a pomoc pri vzdelávaní detí zo suchom postihnutých oblastí. Ide o 517 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Diecéza: MEKI

S.E. Mons. Abraha Desta

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Rozšírenie materskej škôlky v Arsi Negelle  (2019-ETP-7-2)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Abraha Desta
Popis: Rozšírenie materskej škôlky v Arsi Negelle (program Predškolská výchova). Materiály a práca. Arsi Negelle je mestečko vzdialené 130 km od mesta  Meki. Nachádza sa v ňom jedna materská škôlka, pričom počet zapísaných detí v poslednom čase prudko vzrástol. Cieľom je pristaviť  viac tried, aby mohli byť do škôlky prijaté všetky prihlásené deti. Ide o 220 detí.
Príspevok Slovenska: 15.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: KEŇA

Diecéza: LODWAR

S.E. Mons. Dominic Kimengich

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Škola sv. Benedikta v Kalobeyei  (2019-KEN-7-2)
Zodpovedný za projekt: Fr. Desmond Millar
Popis: Výstavba tried v škole sv. Benedikta (program Školská výchova). Materiály a práca. Škola sa nachádza v odľahlej oblasti, kde obyvatelia nikdy nepripisovali vzdelávaniu veľký význam. Deti sa doteraz učili vonku v tieni stromov a vybudovanie skutočných tried im pomôže lepšie sa sústrediť  na vyučovanie.  Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Základná škola Kráľovnej anjelov  (2019-KEN-7-3)
Zodpovedný za projekt: Fr. David Namoe
Popis: Nákup lavíc a stoličiek pre základnú školu (program Školská výchova). Cieľom projektu je podporiť ju, aby mohla byť aj naďalej prvotriednym vzdelávacím centrom pre mladých kresťanov. Škola potrebuje pre žiakov nové lavice. Ide o 400 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Škola sv. Anny  v Kalokole  (2019-KEN-7-4)
Zodpovedný za projekt: Fr. Silas Iragaba
Popis: Nákup lavíc pre školu sv. Anny (program Školská výchova). Škola poskytuje deťom kvalitné vzdelávanie. Mnohé z nich sú siroty trpiace syndrómom HIV/AIDS.  Počet žiakov rastie a je potrebné zakúpiť nové školské lavice. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Škola sv. Lawrencea Nakwamora  (2019-KEN-7-5)
Zodpovedný za projekt: Fr. Nicholas Komenju
Popis: Nákup školských pomôcok (program Školská výchova). Škola sa rozrastá a potrebuje ďalšie pomôcky, aby dokázala žiakom vytvoriť vhodné vyučovacie prostredie. Rodiny detí sú chudobné a potrebujú pomoc. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Zásobovací projekt v Turkane  (2019-KEN-7-7)
Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei
Popis: Nákup potravín pre opustené deti v Turkane (program Ochrana života). V roku 2018 postihli oblasť Turkany silné  lejaky sprevádzané ničivými záplavami a veľa detí prišlo o rodičov. Mnoho ďalších detí trpí syndrómom HIV/AIDS. Cieľom projektu je poskytnúť týmto úbohým deťom obživu. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: RWANDA

Diecéza: BUTARE

S.E. Mons. Philippe Rukamba

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze  (2019-RWA-1-3)
Zodpovedný za projekt: Vlastimil Chovanec 
Popis: Kompletná starostlivosť o deti (program Ochrana života) – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku drogovej závislosti a kriminality. Podpora zo strany vychovávateľov a rodín nie je možná. Ide o 50 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: UGANDA

Diecéza: TORORO

S.E. Mons. Emmanuel Obbo

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Základná škola v Bungoolo  (2019-UGD-12-2)
Zodpovedný za projekt: O. Kisaka Moses
Popis: Výstavba bloku s 2 triedami v rámci školy  (program Školská výchova) –  náklady na materiál a prácu. Bongoolo sa nachádza na úbočí hory Elgon. Miestna škola bola založená v roku 1958. Vláda v nej dala vybudovať 3 triedy, ktoré sú dnes vo veľmi zlom stave. Zvyšné triedy sú postavené z dreva a prútia a sú preplnené. Ide o 200 detí.
Príspevok Slovenska: 12.000 USD

Názov projektu: Základné školy v diecéze Tororo  (2019-UGD-12-4)
Zodpovedný za projekt: O. Kisaka Moses
Popis: Cisterny s vodou pre 10 základných škôl v diecéze  (program Školská výchova). Náklady na nákup cisterien, prevoz, materiál a prácu. V diecéze je 437 základných škôl. Niektoré z nich sa nachádzajú v oblasti, kde sa nedajú robiť vrty a jedinou možnosťou je zbierať dažďovú vodu zo striech. Deti musia často prejsť 2 až 3 km, aby sa dostali k čistej a nezávadnej vode, a to ich  odrádza od dochádzania na vyučovanie. Ide o 1000 detí.
Príspevok Slovenska: 7.500 USD

Názov projektu: Domov sociálnych služieb sv. Francisa Budaku (2019-UGD-12-5)
Zodpovedný za projekt: Sr. Itadal Margaret
Popis: Starostlivosť o postihnuté deti (program Ochrana života) –  náklady na stravu, lieky, ošetrovanie, vzdelávanie, ortopedické pomôcky, kancelárske potreby, mzdy, služby atď. Domov založili v roku 1970 misionári z Misijnej spoločnosti sv. Jozefa z Mill Hill. Dnes  deťom poskytuje krátkodobé rehabilitácie, fyzioterapiu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a nadobúdanie zručností potrebných pre budúce povolanie. Chudobné rodiny nie sú schopné podporovať svoje postihnuté deti. 90 deťom poskytuje domov sv. Francisa pomoc v ich domácom prostredí. Ide o 410 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: JUŽNÝ SUDÁN

Diecéza: YEI

S.E. Mons. Erkolano Lodu Tombe

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Farnosť  Svätej rodiny v Lainya (2019-SSD-7-3)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Erkolano Lodu Tombe
Popis: Strava a animácia pre presídlené deti  (program Ochrana života) – výdavky na jedlo poskytované 2 x denne a materiály na animáciu pre deti presídlené z Mukaya County do farnosti Lainya. Vypuknutie  vojnového konfliktu v Jube v roku 2016 ešte viac  zhoršilo ťažkú situáciu v krajine spôsobenú  hladomorom po extrémnych suchách v celom Južnom Sudáne. Cieľom projektu je zabezpečiť deťom počas vyučovania nevyhnutnú stravu. Misijná animácia detí je zameraná na prekonanie ich vojnovej traumy a na duchovné vedenie k pokoju a stálosti. Deti si vďaka animácii takisto uvedomujú, že sa deti v iných častiach sveta za ne modlia a podporujú ich. Ide o 900 detí.
Príspevok Slovenska: 4.500 USD

Názov projektu: Farnosť sv. Augustína v Ombasi (2019-SSD-7-4)
Zodpovedný za projekt: O. Zachariah Angotowa Sebit
Popis: Strava a školské pomôcky pre presídlené deti  (program Ochrana života). Výdavky na jedlo poskytované raz denne a na školské pomôcky. Ombasi počas ozbrojeného konfliktu medzi znepriatelenými zložkami Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády veľmi trpelo –  mnoho dievčat a žien bolo znásilnených, dochádzalo k uväzňovaniu nevinných a k zabíjaniu. Polia zostali spustnuté,  hlad a finančná kríza narástli do neznesiteľných rozmerov. Po podpísaní mierovej dohody z 12.septembra 2018 sa ľudia začínajú do oblasti vracať. Deťom, ktoré sa ocitli v najväčšej núdzi, bude poskytnutá strava a možnosť psychického a duchovného zotavovania. Ide o 500 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: INDIA

Diecéza: DIPHU

S.E. Mons. Paul Mattekatt

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Diecézne vzdelávanie  (2019-IND-117-1)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Paul Mattekatt
Popis: Všeobecná podpora pre deti (program Školská výchova). Cieľom tohto projektu je podporovať chudobné katolícke deti z jednotlivých  farností a farských centier, ktoré sa usilujú zabezpečiť im vzdelanie, oblečenie, zdravotnú  starostlivosť  a stravu. Poskytujú im takisto náboženskú výchovu a katechézy. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Názov projektu: Farnosť  sv. Pavla v Rongmongve  (2019-IND-117-2)
Zodpovedný za projekt: O. Nelson Teron
Popis: Starostlivosť a vzdelávanie pre chudobné deti (program Školská výchova). Výdavky na stravu, zdravotnú starostlivosť, školské poplatky, uniformy, učebnice, školské pomôcky a náboženskú literatúru. Oblasť je postihnutá maláriou a hospodárska zaostalosť vplýva na zdravotný stav obyvateľstva. Vzdelávanie a náboženská formácia detí pomôžu zlepšiť tunajšie  životné podmienky. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť  Amkachi v Umpanai  (2019-IND-117-3)
Zodpovedný za projekt: Quirinus Syiemlieh, SDB 
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí (program Školská výchova). Výdavky na vzdelávanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a náboženskú výchovu. Obyvatelia vo farnosti sú príslušníkmi etnických skupín Karbi, Khasi a Tiwa. Deťom z odľahlých dedín, kde nie sú žiadne vzdelávacie inštitúcie, je poskytnuté ubytovanie v internáte. Ide o 140 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Názov projektu: Farnosť  sv. Tomáša v Hidipi  (2019-IND-117-4)
Zodpovedný za projekt: O. Justin Kurian
Popis: Starostlivosť a vzdelávanie pre chudobné deti (program Školská výchova). Výdavky na stravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, animáciu a náboženskú výchovu. Farnosť má k dispozícii priestory na bývanie pre chlapcov a dievčatá počas školskej dochádzky. Detský internát poskytuje  ubytovanie katolíckym deťom z chudobných rodín, ktoré žijú v dedinách farnosti. Deti pochádzajú z priemyselných oblastí a mnohé z nich potrebujú zdravotnú starostlivosť. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť Panny Márie, Pomocnice kresťanov – Jirikyndeng (2019-IND-117-5) 
Zodpovedný za projekt: O. Joseph Thankachen
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí (program Školská výchova). Výdavky na stravu, zdravotnú starostlivosť, školské poplatky, uniformy, učebnice a školské pomôcky. Jirikyndeng je odľahlá misijná stanica pri hranici medzi štátmi  Asaam a Meghalaya, kde žijú príslušníci etnických skupín Karbi a Pnar. Väčšina dedín nemá k dispozícii základné vybavenie. Oblasť sužuje aj malária a týfus. Ľudia tu žijú veľmi zaostalo. Ide o 270 detí.
Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Názov projektu: Farnosť Svätého Kríža v Disobai  (2019-IND-117-6
Zodpovedný za projekt: O. Januvarius Gibu
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí z rôznych etnických skupín (program Školská výchova). Výdavky na stravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, náboženskú výchovu a animačné programy. Katolíci žijúci na tomto území zaostávajú v hospodárskej oblasti i vo vzdelávaní. Veľmi ľahko sa dajú zneužívať inými ľuďmi, pretože patria do najchudobnejšej vrstvy spoločnosti. Cieľom projektu je vzdelávať deti a zlepšiť ich východiskovú situáciu. Ide o 130 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Názov projektu: Farnosť  Najsvätejšieho Srdca v Umrongso  (2019-IND-117-7
Zodpovedný za projekt: O. Tobias Barwa
Popis: Starostlivosť o deti z rôznych etnických skupín na internáte (program Školská výchova). Výdavky na vzdelávanie, stravu, ubytovanie, náboženskú výchovu a zdravotnú starostlivosť . Umrongso sa nachádza 195 km od diecézneho strediska a väčšinou tu žijú príslušníci rôznych etnických skupín. Katolícke komunity sú rozmiestnené v 27 dedinách ďaleko od sídla farnosti. Neexistujú tu vyhovujúce cesty ani vzdelávacie inštitúcie. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

 

Misijné projekty 2018

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2017 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 689 056,43 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Západnej Afriky. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2018

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 534 179,10 €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  75 000 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.
Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 23 062,73 €.
Z ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 436 116,37 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v africkej krajine.

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: DAKAR

S.E. Mons. Benjamin Ndiaye
Riadne projekty: 24.615 €
Podpora katechétov: 16.500 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Oprava administratívnej budovy PMD – 00518/2018
Zodpovedný za projekt: Pascal Fap Téning Diome
Popis: V budove, postavenej pred 60 rokmi, sa nachádzajú kancelárie diecézneho riaditeľstva PMD, laického apoštolátu a hnutia katolíckej akcie. Treba vykonať murárske práce na spevnenie stien a obnoviť elektrické inštalácie, vodovodné potrubia a telefónnu sieť. Potrebné sú aj tesárske práce.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Oprava strechy noviciátu sestier sv. Jozefa v Nianingu – 00519/2018

Zodpovedný za projekt: Sr. Jacqueline Bianquinch Popis: Cez strechu preniká do budovy dažďová voda. Je nevyhnutné okamžite zabezpečiť strešnú izoláciu.

Príspevok Slovenska: 6.000 €

Názov projektu: Obnova kláštora Máriiných misijných sestier františkánok v Joale – 00520/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Georgette Ngom
Popis: Kláštorné budovy boli postavené v roku 1966. Ich schátralosť je na pohľad evidentná. Je potrebné urýchlene vykonať murárske a tesárske práce, obnoviť vodovodné a elektrické rozvody a vymeniť obklady na prízemí i na poschodí.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Diecéza: KAOLACK

Mons. Pierre Tine
Riadne projekty: 21.615 €
Podpora katechétov: 7.800 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba kostola v Louange, filiálke farnosti Panny Márie Fatimskej – 004425/2018
Zodpovedný za projekt: O. Diouf Vincent Waly
Popis: Veriaci tohto spoločenstva sú veľmi dynamickí. Chcú postaviť v Louange kostol pri príležitosti 50. výročia založenia svojej komunity.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Obnova kláštora Sestier Svätej rodiny z Villepauche de Rouergue v Guinguineo – 004426/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Paulette Salga
Popis: Kláštor bol postavený v roku 1965 a v súčasnosti je v dezolátnom stave – steny sú popraskané, dlažba nerovná, strecha poškodená, dvere a okná sú zničené. Je potrebné vykonať murárske a tesárske práce, opraviť vodovodné inštalácie a sanitu, obnoviť obklady, elektrické rozvody a nátery.
Príspevok Slovenska: 15.000 €

Názov projektu: Výstavba kaplnky v obci Mbassis, filiálke farnosti sv. Pavla z Foundougne – 004427/2018
Zodpovedný za projekt: O. Christian Ousmane Ndiaye
Popis: Komunita je veľmi dynamická. Chce postaviť bohoslužobný priestor, aby ľudia nemuseli chodiť do niekoľko kilometrov vzdialeného farského kostola na slávenie omší.
Príspevok Slovenska: 15.000 €

Diecéza: KOLDA

S.E. Mons. Jean-Pierre Bassene
Riadne projekty: 14.815 €
Podpora katechétov: 15.000 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Zakúpenie nábytku pre diecéznu kúriu – 00597/2018
Zodpovedný za projekt: O. David Nankassa Ntab
Popis: Kúria pozostáva z viacerých kancelárií v rozličných oddeleniach. Je nevyhnuté zariadiť 11 kancelárií, zasadaciu miestnosť a dva prijímacie salóny.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby presbytéria vo farnosti sv. Petra a Pavla v Diana-Malary – 00602/2018
Zodpovedný za projekt: O. Gilbert E. Sambou
Popis: Výstavba presbytéria veľmi pokročila a hotová je aj strecha. Teraz je potrebné vykonať dokončovacie práce – ide o obklady, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, sanitu, stolárske práce a vstupnú časť.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby kostola sv. Germainy v Marsassoume – 00604/2018
Zodpovedný za projekt: O. Jean Paul Tine
Popis: Po prvom financovaní bola postavená hrubá stavba – boli položené základy a vybudované časti stien a stĺpov. Treba dostavať ostatné múry, osadiť preklady na okná a dvere, položiť strešné trámy, strechu, vybudovať elektrické rozvody, urobiť obklady a nátery a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Oprava steny kláštora Sestier sv. Karola v Kolde – 00605/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Hélena Maria Fron
Popis: Stena kláštora je veľmi poškodená a ohrozuje bezpečnosť miesta a osôb. Je preto potrebné opraviť ju.
Príspevok Slovenska: 5.000 €

Diecéza: SAINT-LOUIS DU SENEGAL

S.E. Mons. Ernest Sambou
Riadne projekty: 21.615 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Zariadenie pre národné riaditeľstvo PMD – ozvučenie, stany a stoličky – 00774/2018
Zodpovedný za projekt: O. Jules Bienvenu Alogna Bassene
Popis: Národné riaditeľstvo PMD organizuje každý rok púte pre rozličné skupiny. Na rôzne slávenia je potrebná ozvučovacia technika, stoličky a stany v prípade nepriaznivého počasia.
Príspevok Slovenska: 14.000 €

Diecéza: TAMBACOUNDA

S.E. Mons. Jean-Pierre Bassène
Riadne projekty: 17.641,37 €

Diecéza: ZIGUINCHOR

S.E. Mons. Paul-Abel Mamba
Riadne projekty: 13.515 €
Podpora katechétov: 16.000 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba kláštora Misijných sestier františkánok v Niaguis – 004301/2017
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Paul-Abel Mamba
Popis: Sestry boli pozvané do diecézy v Niaguis kvôli pastoračným aktivitám. Treba pre nich postaviť ubytovacie priestory : 4 izby s kúpeľňou, kaplnku, kuchyňu, refektár a spoločenskú miestnosť.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farského kostola Sv. ugandských mučeníkov v Colobane – 004302/2017
Zodpovedný za projekt: O. Jean Baptiste Diouf
Popis: Príspevky veriacich a prvé financovanie umožnili začať s prácami na hrubej stavbe – boli vykonané zemné práce, základy, vytiahnuté časti múrov. Treba pokračovať v budovaní stien, strešného krovu, strechy, v obkladoch a náteroch, je potrebné urobiť preklady na dvere a okná, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, stolárske práce a rôzne vysprávky.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Dokončenie výstavby provinciálneho domu Dcér sv. Máriinho Srdca – 004303/2017
Zodpovedný za projekt: Sr. Cécile Florence Dieme
Popis: Hrubá stavba je takmer dokončená. Zostáva ešte urobiť strechu, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, sanitu, obklady, vstupné priestory a nátery.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Dokončenie opravy farského presbytéria Našej radostnej Panej v Kafountine – 004304/2017
Zodpovedný za projekt: O. Sambou Jean Augustin
Popis: Na začiatku bola naplánovaná oprava. Neskôr sa zistilo, že bude lepšie pristúpiť k rekonštrukcii. Hlavné práce boli vykonané, ostáva urobiť zastropenie, osadenie dverí a okien, obklady a nátery.
Príspevok Slovenska: 7.000 €

Projekty misijného diela apoštola Petra 2018

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili tri misijné kňazské semináre v troch afrických krajinách Benin, Togo a Kongo v celkovej hodnote 76 860,25  €.
Interdiecézny kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Tchanvedji v Benine dlhodobo podporujeme adopciou bohoslovcov. ADOPCIA BOHOSLOVCOV

Zoznam projektov Misijného diela detí  2018

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 78 017,08 € smerovala do Afrických krajín Rwanda, Keňa, Uganda, Časť z tejto sumy vo výške 33.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

S.E. Mons. Maurice A. Crowley
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba školy v Matisi – 2018-KEN-22-2
Zodpovedný za projekt: Fr. Joseph Namanda
Popis: Výstavba 2 tried pre školu v Matisi – materiál a práca. Ide o husto zaľudnenú oblasť, v ktorej žijú chudobné rodiny s obmedzeným prístupom ku vzdelávaniu. Cieľom je postaviť školskú budovu , ktorá poskytne miestnym deťom možnosť chodiť do školy a dostať kvalitné vzdelanie. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 12.000 €

Diecéza: LODWAR

S.E. Mons. Dominic Kimengich
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Vybavenie pre chlapčenskú školu sv. Augustína – 2018-KEN-7-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Albert Kemboi
Popis: Nákup školských lavíc a stolov pre chlapčenskú školu sv. Augustína. Počet školákov každý rok rastie a treba zakúpiť väčší počet lavíc, aby bolo možné prijať všetkých žiakov a zabezpečiť im počas vyučovania primerané prostredie. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 €

Názov projektu: Rádio Akicha – 2018-KEN-7-9
Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Tioko
Popis: Priebežná prevádzka a príprava evanjelizačných programov pre deti počas nedeľného vysielania. Rádio Akicha je diecéznym rádiom. Má rozličné duchovné programy zamerané na detských poslucháčov. Cieľom je detská evanjelizácia s dosahom na 7 000 detí.
Príspevok Slovenska: 2.000 €

Cieľová krajina: RWANDA

Diecéza: BUTARE

S.E. Mons. Philippe Rukamba
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Starostlivosť o deti ulice – 2018-RWA-1-3
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti ulice – náklady na ich premiestnenie do centra a na poskytnutie stravy, ošatenia a vzdelávania. Vzhľadom na ťažkosti a problémy v rodinách deti opúšťajú svoje domovy a potulujú sa po uliciach, kde sú vystavené mnohým rizikovým situáciám. Cieľom je integrovať ich do rodín. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 €

Názov projektu: Školský areál Panny Márie Ružencovej v Nyumbe– 2018-RWA-1-4
Zodpovedný za projekt: O. Maxime Bugingo
Popis: Výstavba jednej triedy, úprava pozemku pre rôzne hry a materiálne a didaktické vybavenie pre deti z materskej škôlky. Cieľom je šíriť kresťanské vzdelávanie od najútlejšieho veku. Školský areál sa nachádza na vidieku a ako jediný v okolí bude mať aj materskú škôlku. Ide o 120 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 €

Názov projektu: Starostlivosť o deti – utečencov v Mugombwe – 2018-RWA-1-5
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti – náklady na premiestnenie, didaktické pomôcky, organizovanie voľnočasových aktivít, vzdelávanie a ošatenie pre deti – utečencov z Konga. Ich život na okraji spoločnosti im neumožňuje sociálnu integráciu prostredníctvom školského vzdelávania a katechézy. Ide o 1000 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 €

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze – 2018-RWA-1-7
Zodpovedný za projekt: O. Vlastimil Chovanec
Popis: Starostlivosť o deti – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti. Ide o 50 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Diecéza: KIGALI

S.E. Mons. Thaddée Ntihinyurwa
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Stravovacie a nutričné centrá sestier pallotínok – 2018-RWA-4-1
Zodpovedný za projekt: Sr. Marta Litawa
Popis: Starostlivosť o deti – nákup sušeného mlieka a potravín pre nutričné strediská v Kibeho, Masaka, Gikondo a Ruhango. Pacientami sú deti trpiace podvýživou z dôvodu chudoby v rodinách a deti matiek nakazených vírusom HIV-AIDS. Ide o 9000 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 €

Cieľová krajina: UGANDA

Diecéza: TORORO

S.E. Mons. Emmanuel Obbo
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Základné školy v Tororo – 2018-UGD-12-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Kisaka Moses
Popis: Nákup a náklady na prepravu 300 ks školských lavíc. V diecéze je 437 základných škôl a v mnohých z nich chýbajú lavice. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom si niekoľko škôl lavice zakúpilo, ale mnohé ešte stále potrebujú finančnú podporu. Lavice sú potrebné na vytvorenie primeraného prostredia počas vyučovania. Po tom , ako diecéza projekt zverejnila, sa na nákupe budú podieľať aj rodičia žiakov. Ide o 1200 detí.
Príspevok Slovenska: 9.000 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-4
Zodpovedný za projekt: Fr. Christopher Emuseet
Popis: Obnova bloku s 2 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola patrí do farnosti Panny Márie Fatimskej v Mbale. Založila ju v roku 1954 Misijná spoločnosť sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy sú v dobrom stave, ale je potrebné spevniť ich verandou a opraviť popraskanú stenu a podlahu. Treba opraviť aj strechu a vymeniť trámy. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 9.500 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-5
Zodpovedný za projekt: Fr. Moses Kisaka
Popis: Bleskozvody pre 20 základných škôl – nákup a inštalácia bleskozvodov. Predpokladá sa, že blesky ohrozujú len školy nachádzajúce sa v horách, a nie v rovinatých a nízko položených oblastiach. Nie je to pravda – vo väčšine prípadov je dôvodom odlesňovanie, ku ktorému dochádza v tejto časti krajiny. Blesky vážne ohrozujú životy detí. Vláda preto rozhodla, že školské budovy musia mať bleskozvody. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom boli bleskozvody inštalované v 32 školách. Diecéza má 440 základných škôl, ktoré navštevuje 5000 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Názov projektu: Chlapčenská základná škola v Gamatui, farnosť Sipi – 2018-UGD-12-6
Zodpovedný za projekt: Správca farnosti o. Okiror Thaddaeus
Popis: Obnova školskej budovy s 5 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola bola otvorená v roku 1939 pod vedením Misijnej spoločnosti sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy a steny sú v dobrom stave, ale je potrebné ich spevniť, pretože ich poškodili termity. Strecha je v dezolátnom stave. Rodičia vykonali menšie opravy, ale teraz treba pristúpiť k väčším opravám. Ide o 450 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Misijné projekty 2017

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2016 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 648 523,05 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Západnej Afriky. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2017

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 518 337,25 €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  43 111,99 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 22 684,29 €.

Zo ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 452 540,97 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Togo, Demokratická republika Kongo a Senegal.

Cieľová krajina: TOGO

Diecéza: ATAKPAME

Diecézny biskup: J.E. Mons.  Nicodème Anani Barrigah-Benissan

Riadne projekty:  19 500 €

Podpora katechétov: 28 000 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1491/2017  – vystavba kostola Rev. Marc Agayi

Popis: Výstavba kostola v Bassane, ktorý bude filiálkou vo farnosti Ježiša Dobrého Pastiera v Morétane. Kresťanské spoločenstvo je tu veľmi dynamické. Chce si postaviť vlastný kostol.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1491/2017  – Výstavba kostola , Rev. Marc Agayi

Popis: Výstavba kostola v Owoyo, ktorý bude filiálkou farnosti sv. Michala v Koreoma. Kresťanské spoločenstvo je tu veľmi dynamické. Chce si postaviť vlastnú budovu pre bohoslužby, aby veriaci nemuseli chodiť do niekoľko kilometrov vzdialeného farského kostola.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1493/2017 – Výstavba kláštora pre sestry z kongregácie Našej Panej z Nazareta v Badou, Sr. Samuel Laurence Bitoka

Popis: Sestry sa usadia vo farnosti s cieľom spravovať kultúrne stredisko zamerané na formáciu mládeže a rôzne farské aktivity. Ich kláštor bude pozostávať zo štyroch izieb s kúpeľňou, z kaplnky, kuchyne, kancelárie, refektára a spoločenskej miestnosti.

Podpora zo Slovenska: 15 000  €

 

Diecéza: KPALIME

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benoît Comlan M. Alowonou

Riadne projekty: 19 500 €

Podpora katechétov: 13 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rev. Pascal Koudjawou: Výstavba kostola sv. Petra a Pavla v Agou Kebo-Dzigbe.

Popis: Táto filiálka farnosti sv. Petra Clavera funguje už samostatne. Je nevyhnuté vybudovať priestranné a moderné priestory pre bohoslužby. Prepokladané náklady na výstavbu boli spočiatku vysoké, rozpočet je teraz upravený vďaka zníženým cenám.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 3716/2016 – Rev. Raoul Kavenge: Výstavba kostola Premenenia Pána v Yletivikondji, ktorý je filiálkou farnosti.

Popis: Veriaci sú tu veľmi dynamickí. Chcú si postaviť vlastný kostol, aby nemuseli chodiť na bohoslužby do niekoľko kilometrov vzdialenej katedrály. Na náš návrh bol rozpočet znížený.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  3714/2016 –  Rev. Gustave Todoko: Výstavba fary vo farnosti sv. Terezky Ježiškovej v Dany N’Digbe.

Popis:  Nová farnosť zriadená v roku 2016 si  chce postaviť faru – 6 izieb s kúpeľňou, spoločenská miestnosť, jedáleň a kuchyňa. Pôvodne boli predpokladané náklady vysoké, rozpočet bol však na základe nášho návrhu znížený.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

 

Cieľová krajina: KONŽSKÁ REPUBLIKA (Brazzaville)       

Diecéza: KINKALA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Louis Portella

 

Riadne projekty:  12 750,37 €

Podpora katechétov: 11 000 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4105/2016 – Výroba lavíc do farského kostola sv. Jozefa v Kinkembo, Abbé Hakoula Rodier Canisius.

Popis: Kostol bol postavený nedávno. Treba dať vyrobiť a umiestniť v ňom 125 lavíc.

Podpora zo Slovenska: 7 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4103/2016 – Výstavba kaplnky, o. Felix Maboundou.

Popis: Výstavba kaplny v Yanga-Nzala, ktorá bude filiálkou farnosti Sv. mučeníkov z Ugandy v Mindouli. Veriaci z filiálky sú veľmi dynamickí. Chcú si postaviť vlastný priestor pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 9 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4104/2016  – Výstavba kaplnky v Malela Bombé               , Abbé Armand Kabikissa.

Popis: Výstavba kaplnky v Malela Bombé, ktorá bude filiálkou farnosti sv. Terezky Ježiškovej.

Malela Bombé je rodnou dedinou zosnulého kardinála Emila Biayendu, ktorá sa stala pútnickym miestom. Veriaci tu chcú postaviť kaplnku.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4102/2016 – Výstavba novicátu, Fr. Bakanguila Anel.

Popis: Diecézna kongregácia Bratov z Kány chce vybudovať svoj noviciát, kde bude môcť prijímať aj kandidátov do kongregácie Bratov sv. Augustína z vidieka. Rozsah bude upresnený na základe usporiadania budovy.

Podpora zo Slovenska: 10 000  €

 

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: KAOLACK

Diecézny biskup: Mons. Pierre Tine, diecézny administátor

Riadne projekty: 21 615  €

Podpora katechétov: 9 600 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 2394/2017 – Výstavba kaplnky v Karon Ba, Abbé Jean Issa Sarr.

Popis: Výstavba kaplnky v Karon Ba, ktorá bude filiálkou farnosti sv. Jána XXIII. Veriaci si tu chcú postaviť vlastné miesto pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1014/2017 – Výstavba kaplnky v Sagnare.

Popis:  Sagnara bude filiálkou farnosti sv. Jozefa Robotníka. Veriaci z filiálky sú veľmi dynamickí a chcú si postaviť vlastné miesto pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1015/2017 – Výstavba kláštora Sestier sv. Jozefa z Gluny v Gandiaye, Sr. Jeanine Thérèse Sane.

Popis: Sestry v diecéze pôsobia od roku 2002 a vykonávajú apoštolát vo viacerých oblastiach. Chcú si postaviť kláštor: 5 izieb s kúpeľňou, kuchyňu, sklad, práčovňu, refektár, spoločenskú miestnosť, kaplnku a kanceláriu. Celkové náklady vo výške 76.000 € by boli rozdelené do dvoch splátok, čaká sa na prísľub materského kláštora: 43.000€ .

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

 

Diecéza: KOLDA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Riadne projekty: 16 115 €

Podpora katechétov: 12 000 €

Mimoriadne projekty:

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 2577/2017 – ďalšia etapa výstavby kostola sv. Germainy  v Marsassoume.

Popis:  Predchádzajúce príspevky umožnili začať s prácami  na hrubej stavbe a teraz je potrebné pokračovať v drevených konštrukciách, obkladoch, elektrických inštaláciach a v rôznych dorábkach.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1029/2017 – Dokončenie výstavby chrámu Kráľovnej pokoja v Temente, Rev. Stanislas Diouf, OMI.

Popis: Financie poskytnuté z materského domu Oblátov umožnili začať s výstavbou kostola. Teraz je potrebné dokončiť kovové konštrukcie, osadiť dvere a okná, položiť dlažbu a elektrické inštalácie.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1030/2017  Rekonštrukcia presbytéria vo farnosti Matky Milosrdenstva v Pakoure, Abbé Ives Manga.

 

Popis: Budova bola postavená v roku 1967. Je potrebné pristúpiť ku generálnej rekonštrukcii, aby mohla byť fara zachovaná a a jej fungovanie obnovené.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

 

Diecéza: THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. André Gueye

Riadne projekty: 17 260,60 €

Podpora katechétov: 13 200 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1025/2017  – pokračovanie výstavby farského kostola  Zvestovania v Ngascope, Abbé Grégoire Ndiaol Faye.

Popis: Práce na kostole postúpili. Treba pokračovať v stolárskych prácach, na omietkach, elektrických inštaláciách, obkladoch, na vnútornom vybavení a na rôznych dorábkach.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1026/2017  – výstavba farskej sály, Abbé François Niar Ciss.

Popis: Farnosť nemá k dispozícii sálu na rôzne stretnutia a aktivity. Veriaci by si chceli postaviť veľkú sálu, kanceláriu, sklad a toalety.

Podpora zo Slovenska: 10 000 €

 

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra  2017

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili tri misijné kňazské v dvoch afrických krajinách Benin a Burkina Faso v celkovej hodnote 64 780,23  €.

Prvým seminárom, ktorý dlhodobo podporujeme aj forou adopcií seminaristov na diaľku je Interdiecézny kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Tchanvedji, arcidiecéza Lokosse. Tohto seminář podporíme sumou 36.000 €.

Ďalším kňazským seminárom, ktorý tohoto roku podporíme sumou 13 780,23 € je Diecézny Kňazský seminár Sv. Petra Clavera z Koumi v arcidiecéze Bobo-Dioulasso, v ktorom sa počas štyroch rokov študuje teológia. Druhým seminárom v Burkina Faso, ktorý podporíme sumou 15 000 € je Kňazský seminář sv. Jána Krstiteľa v hlavnom meste Oagadougou.

 

Zoznam projektov Misijného diela detí  2017

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 65.405,57 € smerovala do Afrických krajín Mali, Senegal, Etiópia, Keňa a Juhoafrická republika. Časť z tejto sumy vo výške 33.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

Cieľová krajina: MALI

Diecéza: SIKASSO

J.E. Mons. Jean-Baptiste Tiama

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Ženské centrum v Sikasso 2017-MLI-6, Mons. Jean-Marie Cissé

Zodpovedný za projekt: Sr. Clarisse Kone

Popis: Výstavba (Ochrana života) – výstavba a vybavenie detského kútika a toaliet. Stredisko ponúka vzdelávacie kurzy mladistvým matkám a mladým ženám, ktoré sú často nútené priviesť so sebou aj malé deti. Detský kútik niektorým z nich poskytne prácu a ostatným umožní sústredene pokračovať vo vzdelávacích kurzoch. 50 detí

Príspevok Slovenska: 7.000 €

 

Názov projektu: Detské zdravotné stredisko 2017-MLI-6-3

Zodpovedný za projekt: Abbé Noel Bernard Coulibaly

Vŕtanie studne (Ochrana života)

Popis: Realizácia vrtu do hĺbky 70 m, výstavba vodárne na kovovej konštrukcii s nádržou 10 tisíc litrov, dodanie a osadenie solárneho čerpacieho systému pri detskom zdravotnom stredisku. Druhá časť projektu – 2500 detí

Príspevok Slovenska: 5.860,12 €

 

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: KAOLACK

J.E. Mons. Pierre Tine

 

Názov projektu: Katolícka misia v Gandiaye 2017-SEN-3-3

Zodpovedný za projekt: Sr. Jeannine Thérèse Sane

Kompletná starostlivosť (Ochrana života)

Popis: Lieky, zásobovanie potravinami, podpora vo vzdelávaní. Činnosti: materská a základná škola, školská jedáleň, lekárska poradňa. Ciele: boj proti nesprávnej výžive, prevencia a starostlivosť, kvalitné vzdelávanie. 2 493 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

 

Názov projektu: Dievčenský internát Sestry Máriinho srdca 2017-SEN-3-4

Zodpovedný za projekt: Sr. Jeannette Marie Fatou Kama

Rekonštrukcia (Ochrana života)

Popis: Rekonštrukcia internátu pre dievčatá: vymaľovanie, obklady, stolárske a inštalatérske práce, hygienické zariadenia. Budova bola postavená v roku 1985, steny sú popraskané,  strechy zatekajú, toalety sú nefunkčné a lôžka nevyhovujúce, slané prostredie ničí nátery. 10 detí

Príspevok Slovenska: 6 000 €

 

Diecéza: KOLDA

J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Názov projektu: Diecézny tábor CV-AV 2017-SEN-9-3

Zodpovedný za projekt: Abbé Ives Manga

Popis: Tábor zameraný na vzdelávanie detí z hnutia Statočné srdcia – Statočné duše (CVAV) s dôrazom na ochranu životného prostredia. 10-dňový tábor: ekologická hygiena, opätovné zalesňovanie. Pastorácia sa zameriava na príklady života sv. Františka z Assisi a Matky Terezy z Kalkaty. 250 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 €

 

Názov projektu: Poľná pôrodnica v Kanikou 2017-SEN-9-5

Zodpovedný za projekt: Reverend o. Pascal Faye

Vybavenie (Ochrana života)

Popis: Elektrifikácia zdravotného zariadenia pomocou solárnych panelov. Pôrodnica v Kanikou sa nachádza v pohraničnej oblasti a stala sa referenčným zariadením, ale chýbajúca elektrina spôsobuje závažne problémy: pôrody prebiehajú pri osvetlení baterkami alebo fakľami, nie je možné používať termické kolísky. 2000 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

 

Názov projektu: Detská škôlka v TEMENTO 2017-SEN-9-6

Zodpovedný za projekt: Reverend o. Stanislas Diouf

Dokončenie (Kresťanská formácia)

Popis: Oblasť s moslimskou väčšinou. Sála používaná pri pastorácii už nestačí. Moslimské rodiny sem takisto posielajú svoje deti i napriek tomu, že sú nepriateľsky naladené voči prítomnosti Cirkvi v oblasti. Dostavba má prispieť k lepšiemu medzináboženskému dialógu. 200 detí

Príspevok Slovenska: 1.000 €

 

Cieľová krajina: ETIÓPIA

Apoštolský vikariát JIMMA-BONGA

J.E. Mons. Markos Ghebremedhin

 

Názov projektu: Detská škôlka v Maniya 2017-ETP-10-1

Zodpovedný za projekt: Mons. Markos Gebremedhin

Popis: Materiál a práca. Maniya sa nachádza v odľahlej oblasti. Základné vzdelanie je obzvlášť dôležité pri zabezpečovaní budúcnosti pre chudobné deti. Výstavba detskej škôlky umožní poskytovať deťom predškolské vzdelávanie. 120 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 €

 

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

J.E. Mons. Maurice A. Crowley

Názov projektu: Farnosť Kaplami 2017-KEN-22-2

Zodpovedný za projekt:  Fr. Bonface Wanyonyi

Popis: Výstavba dvoch tried vo farnosti Kaplami (Školská výchova). Materiál a práca. Veľmi chudobná oblasť. Je potrebné vybudovať viac tried s cieľom poskytnúť motivujúce prostredie pre vyučovanie. 100 detí

Príspevok Slovenska: 15.000 €

 

Diecéza: LODWAR

J.E. Mons. Dominic Kimengich

 

Názov projektu: 2017-KEN-7-2 Základná dievčenská škola Kráľovnej pokoja

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech – Údržba školy (Školská výchova)

Popis: Nákup postelí, matracov a sieťok. V uplynulom roku sa počet žiačok zapísaných do školy zdvojnásobil. Deti potrebujú miesto, kde by mohli spať. Cieľom je zabezpečiť viac lôžok v dievčenskom internáte. 100 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 €

 

Názov projektu: Katolícka farnosť sv. Augustína 2017-KEN-7-3

Zodpovedný za projekt:  Fr. Albert Kemboi

Rozšírenie tried vo farnosti sv. Augustína (Školská výchova)

Popis: Materiál a práca. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a počet žiakov rastie. Cieľom je zabezpečiť viac miesta a poskytnúť tak vhodné prostredie pre vyučovanie. 80 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 €

 

Názov projektu:  Vzdelávací program 2017-KEN-7-8

Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei

Semináre (Kresťanská výchova)

Popis: Stravovanie a ubytovanie, školské pomôcky, rôzne výdavky. Cieľom seminárov je poskytovať kvalitné kresťanské vzdelávanie deťom v diecéze. Vo všetkých dekanátoch sa bude konať množstvo aktivít. 1500 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

 

Cieľová krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Diecéza WITBANK

J.E. Mons. Giuseppe Sandri

Názov projektu: Detské stredisko sv. Jána  2017-ASU-16-3

Zodpovedný za projekt:  Sr. Anece Salay – Starostlivosť o deti s HIV/AIDS (Ochrana života)

Popis: Nákup sporáka, stravy, vyučovacích pomôcok. Deti v stredisku sv. Jána nemajú k dispozícii žiadnu inú starostlivosť. Sú opustené, zanedbané alebo osirelé. Stredisko poskytuje zdravotnú starostlivosť a bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyrastať. 65 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

Misijné projekty 2016

V roku 2015 sa vďaka členom a sponzorom PMD na Slovensku podarilo vyzbierať  633 389,55€, ktoré boli použité na misijné projekty všetkých troch diel PMD vo viacerých afrických kraji­nách.

Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom. Popri tom však Cirkev vždy pomáhala aj ľuďom sociálne odkázaným ako výraz evanjeliovej lásky, a to bez rozdielu náboženskej príslušnosti. Misijné projekty sa rozdeľujú na tri základné okruhy podľa zamerania našich jed­notlivých diel, ktoré spolu tvoria PMD: misijne dielo šírenia viery, dielo detí a dielo apoštola Petra.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2016 

Z fondu Pápežského misijného diela šírenia viery (PMDŠV) sme tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 486 790,37 €.

Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma 54 750,47 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách kvôli získaniu akademických titulov. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Medzinárodné kancelárie PMD v Ríme plnia dôležitú úlohu koordinátorov a prostredníkov medzi misijnými krajinami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 23 420,40 €.

Zo zvyšných prostriedkov tohto fondu vo výške 408 619,97 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Senegal, Togo a Kamerun.

 

Cieľová krajina: SENEGAL       

Diecéza THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. André Gueye

Riadne projekty: 20 315 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1053/2016: Obnova a rozšírenie farskej budovy vo farnosti Sv. Petra v Lalane. Mons. Epiphane Maisa Mbengue

Popis: Budova bola postavená v roku 1958. Je naliehavo potrebné vykonať murárske, tesárske a klampiarske práce na oprave strešnej krytiny a obnove stien a podláh.

Podpora zo Slovenska: 25 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1054/2016: Pokračovanie v oprave farskej budovy vo farnosti svätého Jána Krstiteľa. Rev. David Diop Lamane

Popis: Jedná sa o výmenu strešnej krytiny, výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, obkladov. Stolárske práce a úprava povrchov.

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1055/2016: Oprava farskej budovy vo farnosti sv. Teréziu z Lisieux v Khombole. Mons. Joachim François Ndione

Popis: Budova je 20 rokov stará. Je naliehavo potrebné vykonávať murárske, tesárske, stolárske, klampiarske práce, a kompletne vymeniť elektroinštaláciu.

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

 

Cieľová krajina: TOGO     

Diecéza SOKODE‘

Diecézny biskup: J.E. Mons. Célestine-Marie Gaoua 

Riadne projekty: 20 700 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:3144/2015.Výstavba kaplnky v Afele, filiálke farnosti Kabol. Otec Alfred Pignan

Popis: Kresťanské spoločenstvo na filiálke dynamický rastie a túži mať vlastné miesto na bohoslužbu. Zároveň sa tým predíde niekoľkokilometrové putovanie peši na nedeľné bohoslužby do farského kostola.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:3143/2015. Stavba kaplnky v obci Bila, filiálka farnosti Goubi. Otec Frederic Pekele.

Popis: Kresťanská komunita sa každým rokom rozrastá a chce mať svoje vlastné miesto na bohoslužobné stretnutia.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:3142/2015. Výstavba kaplnky v obci Dako, filiálky farnosti v Bafile. Otec Norbert Akakpo.

Popis: Kresťanské spoločenstvo v obce dynamicky rastie. Chce postaviť vlastnú kaplnku na bohoslužby v mieste bydliska.

Podpora zo Slovenska:12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:2198/2016. Výstavba kláštora pre rehoľné sestry v Centre starostlivosti a rehabilitácie mentálne postihnutých sv. Kamila de Lelis v Amaoudè. Zodpovedný Rev. Patient Akakpo.

Popis: Chcú postaviť kláštor: 6 spální, kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, hosťovské izby pre návštevy centra

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

 

Cieľová krajina: KAMERUN

Diecéza EBOLOWA

Diecézny biskup: sedens vacans

Riadne projekty: 19 000 €

Podpora katechétov: 18 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  50/2016: Výstavba farskej budovy v Bitsogmam. Neuvedený.

Popis: Je naliehavo potrebné vybudovať bývanie pre kňazov farnosti v blízkosti veriacich farnosti.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  52/2016: Výstavba centra spirituality vo farnosti Essinguili.

Popis: Bude to  miesto meditácie a modlitby pre rôzne skupiny vo farnosti.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: 53/2016: Spoločenská miestnosť v katechetickom centre v Abang. Neuvedený.

Popis: Je naliehavo nutné vykonať isté murárske, tesárske a zámočnícke práce, rekonštruovať elektrinu, stropné rámovanie. V centre sa konajú pastoračné stretnutia a rekolekcie.

Podpora zo Slovenska: 10 000 €

 

Arcidiecéza GAROUA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Antoine NTALOU

Riadne projekty: 16 104, 97 €

Podpora katechétov: 9 500 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  2110/2016: Oprava strechy misijnej stanice v Garoua.

Popis: Budova bola postavená pred viac ako 50 rokmi. Strechu je potrebné vymeniť v celom rozsahu. Rev. Theophilus Doulaneni Madi.

Podpora zo Slovenska:  18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  2111/2016: Výstavba farskej budovy v obci Ouro-Lavan, filiálke farnosti Sv. Petra v Garouae. Rev. Joseph Temga.

Popis: Pre trvalý pobyt kňazov vo filiálke, chceme postaviť dom: 4 izby, 2 kancelárie, kuchyňa, sklad a WC.

Podpora zo Slovenska:  10 000 €

 

Diecéza KRIBI

Diecézny biskup: Damase Zinga Atangana

Riadne projekty: 19 000 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1092/2016: Výstavba kostola vo farnosti Sv. Júdu apoštola. Mons. Jean Marie Eveve

Popis: Farnosť bola založená v roku 2012. Je naliehavo potrebné postaviť kostol, pretože bohoslužby sa konajú v provizóriu v hangári. Drahé. Upravte finančný plán.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1094/2016: Rekonštrukcia farskej budovy vo farnosti Sv. Jána Krstiteľa v Bipindi. Mons. Gabriel Aimé tsili Owana

Popis: Farská budova bola postavená v roku 1951 a je v havarijnom stave. Je nutné začať murárske práce na opravu prasklín stien, podláh a chodníkov. Tiež vymeniť dvere, okná a strechu.

Podpora zo Slovenska:  15 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1096/2016: Výstavba farskej budovy v anglofónnom kostole.  Rev. Augustus Mballa Mebenga

Popis: Anglofónna komunita rastie. Kňaz je už vymenovaný a pripravený poskytovať pastoračnú službu a sviatosti. Je potrebné teraz postavil dom: 3 izby spálne, spoločenská obývacia izba, jedáleň, kuchyňa a kaplnka.

Podpora zo Slovenska:  18 000 €

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra  2016

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili misijné kňazské semináre v  afrických krajinách Benin a Kamerun sumou 72 721,17  €.

Jedná sa o Kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Lokosse, ktorý sme od minulého roku začali podporovať formou adopcie seminaristov. Tohto roku im pošleme ich podporíme sumou 35.550.- €. Ďalší seminár, ktorý podporíme je Kňazský seminár Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Nkolbisson v Kamerune, arcidiecéza Yaounde, kde sa počas štyroch rokov študuje teológia.

 

Zoznam projektov misijného diela detí 2016

Na pomoc deťom v misijných oblastiach sa v minulom roku vyzbieralo 73 878,01, z ktorých 33.000 na projekty PMD darovala Dobrá novina. Z týchto prostriedkov sme podporili projekty v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v diecéze Lodwar v Keni sumou 41 000 USD. Ide prevažne o podporu projektov vzdelávania deti. Zvyšok sumy vo výške 36 605,29 USD  poputuje na podporu projektov v dvoch diecézach v Čade. Prvý projekt vo výške 8 605,29 USD je určený do diecézy Gore, druhý projekt vo výške 8 000 USD je určený na podporu Centra  Presvätej Našej Panej Kráľovnej Apoštolov v Bousso. Druhý projekt vo výške 20 000 USD je určený na podporu Školského centra sv. Jána Pavla II., kde pôsobí náš misionár o. Juraj Augustín.

 

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza LODWAR

Diecézny biskup:  J.E. Mons. Dominik Kimengich

Riadny projekt 2016­KEN­7­1

Popis: Poskytnutý na základe správy o rozvoji POSI v diecéze Lodwar

Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Mimoriadne projekty:

Základná škola Kráľovnej pokoja pre dievčatá – 2016­KEN­7­2

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech

Popis: nákup kníh, pier, ceruziek, počítačov. Počet školákov narastá a mnohí z nich pochádzajú z chudobných rodín, ktoré si nedokážu zabezpečiť peniaze na školské výdavky. Je potrebné pomôcť najnúdznejším z nich.

520 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

 

Základná škola Kráľovnej pokoja pre dievčatá – 2016­KEN­7­3

Zodpovedný za projekt:  Sr. Marcela Jepkoech

Popis:  výstavba ihriska a jeho vybavenie. Počet detí zapísaných do školy sa v minulom roku zdvojnásobil. Deti potrebujú miesto, kde by sa hrali a oddychovali Cieľom projektu je vybudovať ihrisko, ktoré by malým školákom prinášalo radosť.

178 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 USD

 

Základná škola Dobrého pastiera 2016KEN74

Zodpovedný za projekt: Fr. Richard Maiz – vybavenie tried, nákup 150 školských lavíc.

Popis: Farnosť sa stará o 190.000 utečencov zo susedných krajín. Počet žiakov v škole každý rok narastá a je potrebné pridať do tried ďalšie lavice s cieľom vytvoriť  školákom vhodné prostredie.

390 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

 

Základná škola sv. Augustína pre chlapcov 2016KEN75

Zodpovedný za projekt: Fr. Joseph Ekalimon

Popis: výstavba novej triedy, materiál a práca. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a pripravuje deti na stredoškolské štúdium. Počet študentov každý rok rastie a je potrebné postaviť ďalšiu triedu.

470 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 USD

 

Farnosť KATILU – 2016KEN76

Fr. Michael Mugo

Popis: učebné materiály, nákup kníh, počítačov, pier, pomôcok na hry, nákup stravy. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a počet študentov každý rok rastie. Je potrebné kúpiť pre deti školské potreby a materiál na rôzne hry. Rodiny sú veľmi chudobné.

320 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

 

Program náboženskej výchovy – 2016KEN77

Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei

Popis: semináre – strava, ubytovanie, školské pomôcky , rôzne výdavky. Cieľom projektu je organizovať pre deti v roku 2016 semináre v rôznych dekanátoch diecézy a poskytnúť im tak nepretržitú formáciu v sociálnej, psychologickej, emocionálnej a duchovnej oblasti.

1500 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 USD

 

Projekt podpory sirôt –  2016KEN78

Zodpovedný za projekt: Sr. Patricia Kyambu

Popis: podpora pre siroty – školské poplatky, školské potreby, stravovanie, zdravotná starostlivosť. Cieľom projektu je zabezpečiť starostlivosť o HIV pozitívne siroty. Tieto malé deti potrebujú všetko a nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral. Podpora diecézy je veľmi dôležitá.

2000 detí

Príspevok Slovenska:  4.000 USD

 

Vzdelávanie – program 2016KEN710

Zodpovedný za projekt: Fr. Thomas Nyapid

Popis: nákup učebných materiálov a pomôcok. Kočovná komunita , ktorá sa usadila vo farnosti Katilu, potrebuje pomoc. Rodiny sú chudobné. Cieľom projektu je poskytnúť deťom primerané vzdelanie a formáciu a zabezpečiť pre nich školské pomôcky.

160 detí

Príspevok Slovenska: 2.000 USD

 

Cieľová krajina: ČAD

Diecéza GORE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Rosario Pio Ramolo

Školské centrum v Laramanaye2016CID62

Popis: výstavba druhej časti – 2 sály, kancelária, vybavenie. Zariadenie bude pozostávať zo 6 sál, kancelárie… Diecéza chce poskytnúť každej farnosti jednu školu.

410 detí

Príspevok Slovenska: 8.605,29 €

 

Arcidiecéza N’DJAMENA

J.E. Mons. Edmond Jitangar (biskup diecézy Sahr, v auguste 2016 vymenovaný pre D‘Jamenu)

 

Zdravotné stredisko NDA Bousso 2016CID22

Sr. Claire Ouedraogo Toussida – Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – v dedine je veľmi vysoká detská úmrtnosť spôsobená veľkou chudobou rodín, ktoré dávajú prednosť tradičným liečiteľom, pretože sú lacnejší. Ošetrovňa sestier je v blízkosti školy a môže deti mať deti pod kontrolou.

700 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 €

 

Školský komplex sv. Jána Pavla II.  2016CID24

Otec Juraj Augustin, Slovensko – výstavba školského komplexu pozostávajúceho zo 7 tried, 2 kancelárií, 2 toaliet, zdravotného strediska, garáže a strážneho zariadenia. Komplex sa nachádza v okrajovej časti mesta, kde chýba infraštruktúra, žijú tu chudobné rodiny a deti nechodia do školy. Táto čiastková pomoc je zameraná na výstavbu tried.

420 detí

Príspevok Slovenska: 20.000 €

 

Misijné projekty 2015

V roku 2014 sa vďaka členom a sponzorom PMD na Slovensku podarilo vyzbierať 631 377,82 eur, ktoré boli použité na misijné projekty všetkých troch diel PMD vo viacerých afrických kraji­nách.

Primárnym cieľom PMD je ohlasovanie evanjelia. Spolu s touto úlohou však nutne súvisí aj sociálna pomoc ako znak kresťanskej lásky, pričom táto pomoc nie je zameraná iba na kres­ťanov, ale na všetkých ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.

Misijné projekty sa rozdeľujú na tri základné okruhy podľa zamerania jed­notlivých diel, ktoré spolu tvoria PMD: dielo šírenia viery, dielo detí a dielo apoštola Petra.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2015

Z fondu Pápežského misijného diela šírenia viery (PMDŠV) sme tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 488 692,07 eur.

Z tohto fondu bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma 64 354,47 eur na podporu študentov z misijných krajín, ktorí boli poslaní svojimi biskupmi, aby získali akademické tituly na Rímskych univerzitách a mohli po návrate domov pôsobiť v dôležitých inštitúciách svojich miestnych cirkví. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Medzinárodné kancelárie PMD v Ríme plnia dôležitú úlohu koordinátorov a prostredníkov medzi misijnými krajinami a krajinami podporovateľov. Na ich fungovanie sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 25 598,24 eur.

Zo zvyšných prostriedkov tohto fondu vo výške 398 739,36 eur boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Senegal, Mali a Togo.

Cieľová krajina: Senegal     

Arcidiecéza DAKAR

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

Riadne projekty: 23 315 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Obnova kostola vo farnosti sv. Márie Magdalény v Ndjagamba, otec Augustin Kondele Ngom.

Popis: Stará budova farského kostola je v havarijnom stave, preto potrebuje generálnu rekonštrukciu.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Výstavba kláštora rehoľných sestier Dcér Našej Pani od Najsv. Srdca Ježišovho v Gandigal, sr. Clotilda Ngom.

Popis: Budova nového kláštora bude malá, skromná budova s 5 izbami, kúpeľňou, jedálňou, kuchyňou a spoločenskou miestnosťou.

Podpora zo Slovenska:  12 000€

 

Diecéza KAOLACK

Mons. Pierre Tine, diecézny administrátor

Riadne projekty: 16 824,36 €

Podpora katechétov: 9 900 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky, otec Christian Ndiaye.

Popis: Výstavba kaplnky v Ngane, filiálke farnosti sv. Jozefa v Sibassor.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie výstavby kaplnky v Gawane, filiálke farnosti Sv. Teofila, otec Christian Ndiaye.

Popis: Predtým udelené dotácie stačili iba na urobenie základov budovy, v stavbe je treba pokračovať.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Cieľová krajina: Mali     

Diecéza MOPTI

Diecézny biskup: J.E. Mons. Georges Fonghoro

Riadne projekty: 20 700 €

Podpora katechétov: 26 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Rekonštrukcia fary vo farnosti Gao, otec Germain Arama.

Popis: Budova fary bola v roku 2012 vyplienená rebelmi. Pred návratom kňazov na faru je nevyhnutné budovu zrekonštruovať. Ide o murárske, tesárske, klampiarske práce a inštaláciu elektriny.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba menších kaplniek v dedinách: Ene, Komokan, Dimboro, Ogodurou a Benebourou, otec Dieudonné Sombor.

Popis: Všetkých päť dedín patrí do farnosti Panny Márie Ružencovej vo farnosti v Pel. Väčšia časť financií sa použije predovšetkým na nákup strešných krytín kaplniek.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rozšírenie kaplnky v dedine Bankass, otec Daniel Togo

Popis: Kresťanské spoločenstvo obce rastie. Stará kaplnka kapacitne nestačí. Musí byť zväčšená.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

 

Arcidiecéza SEGOU

Diecézny biskup: J.E. Mons.Augustin Traoré

Riadne projekty: 22 000 €

Podpora katechétov: 15 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Pokračovanie v stavbe viacúčelovej budovy pre vzdelávacie aktivity mládeže a dom zodpovedných katechétov v Medine.

Popis: Tento projekt bude pokračovať v práci (murovanie stien, rámovanie, strešné práce, povrchová úprava), ktorá sa začala vďaka dotácii z minulého roka.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Nákup a inštalácia solárnych panelových súprav na osvetlenie troch vidieckych farností: Panny Márie Lurdskej, sv. Vincenta a sv. Terézie z Lisieux.

Popis: Farnosti nie sú na dosah národnej elektrifikačnej siete. Je potrebné nainštalovať solárne panely.

Podpora zo Slovenska: 9 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Stavba novej kaplnky vo farnosti Dioila, otec Viktor Coulibaly.

Popis: –

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Cieľová krajina: Togo     

Diecéza ATAKPAME

Diecézny biskup: J.E. Mons. Nicodème Anani Barrigah-Benissan

Riadne projekty: 22 000 €

Podpora katechétov: 24 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Výstavba farskej rezidencie, páter Honoré Melessousou.

Popis: Kňazi v mariánskej svätyni v Ayomé. Zámerom je vybudovanie kňazského domu: 4 spálne s kúpeľňou, obývacia izba, jedáleň a kuchyňa.

Podpora zo Slovenska: 25 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: : Začiatok stavby farského kostola farnosti sv. Gabriela v Koutoupka, otec Père Moïse Touho.

Popis: Jedná sa o novozriadenú farnosť, ktorá nemá kostol a faru.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky vo Welly, otec Francis Adzakor.

Popis: Je to filiálka farnosti sv. Jozefa robotníka, kde sa kresťania na bohoslužbách zatiaľ stretávajú pod stromami.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky v Agbafon. Otec Kounoutchi Rolland.

Popis: Agbafon je filiálkou farnosti Svätej Márie, Panny mocnej. Farnosť tu chce vybudovať miesto uctievania.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

 

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra 2015

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili misijné kňazské semináre v troch afrických krajinách sumou 70 626,56 eur. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na štúdium seminaristov, vybavenie knižníc, mzdy profesorov, prevádzku a údržbu budov, stravu a ďalšie položky súvisiace s fungovaním seminárov.

Projekt: Kňazský seminár Mons. L.Parisot v Lokosse, Benin

Podpora zo Slovenska: 30 000,00 eur

 

Projekt: Kňazský seminár sv. Jána Krstiteľa vo Ouagadougou v Burkina Faso

Podpora zo Slovenska: 7 656,55 eur

 

Projekt: Kňazský seminár sv. Lukáša v N’Djamene, Čad

Podpora zo Slovenska: 25 970,00 eur

 

Projekt: Malý seminár sv. Petra v meste Sarh, Čad

Podpora zo Slovenska: 7 000,00 eur

 

Zoznam projektov Misijného diela detí 2015

Na pomoc deťom v misijných oblastiach sa v roku 2014 vyzbieralo 72 059,20 Eur, z ktorých 33.000 Eur na projekty PMD darovala Dobrá novina. Z týchto prostriedkov sme podporili projekty v oblasti vzdelávanie a zdravotnej starostlivosti v diecéze Lodwar v Keni a v diecézach Dakar a Kalolack v Senegale.

Cieľová krajina: Keňa

Diecéza Lodwar

J.E. Mons. Dominic Kimengich  

 

Zodpovedný za projekt:  P. Joseph Ekalimon

Popis: Výstavba učební v škole: materiály a práca. Kakuma je husto osídlená farnosť, v ktorej je mnoho vysídlených utečencov pochádzajúcich zo susedných krajín. Existuje mnoho detí, ktoré nemajú možnosť získať riadne vzdelanie. Škola je tu veľmi potrebná.

Pomohli sme: 370 deťom

Príspevok Slovenska:  9.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Joseph Ekalimon

Popis: Vybavenie učební: lavice a stoličky. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie chlapcom z diecézy. Nové učebne boli postavené v posledných rokoch a teraz je potrebné ju zariadiť pre nových študentov.

Pomohli sme: 280 deťom

Príspevok Slovenska: 7.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech

Popis: Podpora školy: nákup kníh, pier, ceruziek, zošitov, atď. Počet žiakov sa zvyšuje a mnohí pochádzajú z chudobných rodín, ktoré nemôže pokryť školské výdavky. Tam je potrebné pomôcť tým najbiednejším.

Pomohli sme: 320 deťom

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Daniel Njoroge

Popis: Vybavenie farskej knižnice. Nákup kníh, biblií, regály, rôzne výdavky. Farnosť má knižnicu, kde môžu deti ísť študovať a navštevovať katechetické lekcie. Budova je stará a potrebuje opraviť a tiež dokúpiť nové knihy.

Pomohli sme: 5.000 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Terese Stritch

Popis: Údržba programu. Nákup študijných materiálov, pomôcky pre hry, jedlo. Rodiny sú veľmi chudobné a negramotnosť medzi deťmi je vysoká. Projekt si kladie za cieľ pomáhať deťom v núdzi, umožniť im vzdelávanie a zabezpečiť potraviny.

Pomohli sme: 920 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Patricia Kyambu

Popis: Program pomoci. Potraviny, lieky, školská výchova. Cieľom projektu je podporiť a napĺňať požiadavky na výživu detí a poskytuje kvalitné vzdelanie a podporu pre svoje základné potreby.

Pomohli sme: 2.000 deťom

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Egnas Elaar

Popis:  Program zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o zdravie, lieky. Program si kladie za cieľ poskytnúť pomoc pre zdravotne postihnuté deti v diecéze. Deti je treba kŕmiť, poskytovať hygienu, masírovať a liečiť.

Pomohli sme: 10 deťom

Príspevok Slovenska:  3.000 USD

 

 Cieľová krajina: Senegal 

 Arcidiecéza Dakar

J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Katherina Pouruthour

Popis: Sociálne centrum podpory detí. Doučovanie, potraviny, lieky. Mlieko pre siroty. Zaistenie potravín pre podvýživené batoľatá. Centrum pokračuje v boji proti podvýžive.

Pomohli sme: 700 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Augustin Kondéle Ngom

Popis: Výstavba priečok v novej materskej škole a výstavba murovaného plota. Spoločný blok materskej a základnej školy sú oddelené kostolom a cintorínom. Chceme zrekonštruovať MŠ a ZŠ a oddeliť ich od kostola a cintorína murovaným plotom.

Pomohli sme: 324 deťom

Príspevok Slovenska: 12.000 €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Nicolas A. Badji

Popis: Zápis detí z chudobných rodín do školy, relaxačné výlety. Škola bola otvorená pred 50 rokmi. Nedostatok dažďa a rýb spôsobuje ďalšie nové problémy pre rodiny, ktoré nie sú v stave platiť školné svojim deťom.

Pomohli sme: 50 deťom

Príspevok Slovenska: 2.000 €

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Justina de Miguel

Popis: Výchovno-vzdelávacie centrum a materská škôlka. Potravinová podpora a prevádzkové náklady. Centrum prijíma osirelé a opustené deti. Dievčatá neskôr po vyškolení sami pomáhajú v centre.

Pomohli sme: 100 deťom

Príspevok Slovenska: 6.000 €

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Madeleine Marie Ndour

Popis: Ošetrovňa sv. Martina. Lieky, potraviny, náklady na starostlivosť, mlieko, mzdy. Vykonávané služby: starostlivosť o deti z chudobných rodín v regione, hospitalizácia na niekoľko dní a na dlhší čas pre podvýživené deti, mlieko pre dojčatá, očkovanie.

Pomohli sme: 22.000 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 €

 

Diecéza Kaolack

Mons. Pierre Tine, diecézny administrátor

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Stravovanie deti v diecéze. Potraviny, bežné výdavky na údržbu. Internáty sú neoceniteľné, pretože poskytujú bezpečné a funkčné prostredie pre deti a ich školskú dochádzku.

Pomohli sme: 543 deťom

Príspevok Slovenska: 4.513,75 €

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Rosalind Rajakulathe

Popis:  Katolícka misia v Gandiaye. Lieky, potraviny, podpora škôl. Aktivity: materská a základná, školská jedáleň, ošetrovňa. Ciele: Boj proti podvýžive, prevencia a starostlivosť, zaistenie kvalitného vzdelania.

Pomohli sme: 4500 deťom

Príspevok Slovenska: 3.000 €

 

Misijné projekty 2014

V roku 2013 sa podarilo PMD na Slovensku vyzbierať 610.025,75 €, ktoré boli použité na misijné projekty v šiestich afrických krajinách.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2014

Tohtoročnou cieľovou krajinou tohto diela je Konžská republika a finančné prostriedky boli zaslané najmä na výstavbu kostolov, farských budov, kaplniek a podporu katechetickej činnosti v tejto krajine.

Všetky projekty Diela šírenia viery sú hradené zo zbierky z Misijnej nedele. V rámci tejto zbierky sa v roku 2013 vyzbierala suma 458.673,90 €. Väčšina prostriedkov vo výške 328.178,45 € bola odoslaná do Konžskej republiky. Z tejto sumy bolo však podporených aj 364 kňazov a 115 rehoľných sestier z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky študujúcich v Ríme na Pápežských kolégiách a to sumou 112.000 €. Časť zbierky vo výške 18.395,45 € tiež uhradila čiastočné náklady na prevádzku medzinárodných kancelárii PMD v Ríme.

Cieľová krajina: Kongo – Konžská republika

Diecéza DOLISIE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Bienvenu Manamika Bafouakouahou

Riadne projekty: 20 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Oprava fary vo farnosti sv. Jozefa, filiálka Diba-Diba; Otec Joseph Mvembe

Popis: Filiálka v Diba-Diba sa stane samostatnou farnosťou, a preto naliehavo potrebuje opraviť staršiu budovu, ktorá bude slúžiť ako fara.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup zariadenia pre 11 farských budov; diecézny biskup

Popis: Nová diecéza chce vytvoriť dobré pracovné podmienky pre kňazov, a preto chce obnoviť zariadenie farských budov v nasledujúcich 11 farnostiach: farnosť sv. Pavla, Našej Pani Fatimskej, Sv. Jána Krstiteľa z Tahiti, Ducha Svätého, Sanktuária Božieho milosrdenstva, sv. Terézie z Lisieux, Najsv. Srdca Ježišovho, Sv. Jána Krstiteľa, Sv. Anny, sv. Matúša, sv. Jozefa.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zariadenie nábytkom a hardvérom diecézny sekretariát novej diecézy; diecézny biskup

Popis: Nová diecéza postupne naberá štruktúry operačného centra. Sekretariát musí byť vybavený nábytkom (stoly, stoličky, skrine, archivácia) a hardvérom (počítače, tlačiarne, skenery, faxy, kopírky, UPS).

Podpora zo Slovenska: 6.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Vybavenie kancelárií novej diecézy; diecézny biskup

Popis: Diecéza chce mať operačné štruktúry, a preto potrebuje vybaviť kancelárie nábytkom a výpočtovou technikou.

Podpora zo Slovenska: 7.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky biskupa; diecézny biskup

Popis: Súčasná rezidencia novej diecézy dosiaľ nemala kaplnku. Plán je postaviť ju.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

 

Diecéza: IMPFONDO

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Gardin

Riadne projekty: 16.000 €

Podpora katechétov: 6.500 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kaplnky Mabongui, pobočka farnosti sv Odile Dongou; Otec Flavian Thamba

Popis: Mabongui je dedina, v ktorej chcú veriaci budovať svoju kaplnku.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola Krista Kráľa Niangua, pobočka farnosti Panny Márie Ružencovej; Otec Jean Arthur Mbumba

Popis: Stavba kostola vo farnosti Krista Kráľa Niangua, ktorá bude v budúcnosti autonómna.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie výstavby ubytovne pre duchovný personál na biskupstve; diecézny biskup

Popis:  Pokračovanie v budovaní ubytovne, zahŕňajúca stavebné úpravy, zavedenie elektrického prívodu, inštalácia sanity a vybavenia.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rozšírenie kláštora Malých sestier Srdca Ježišovho; Enyelléestra Ella ABELIN Mbatikpoma

Popis: Sestry diecéznej Kongregácie domorodého pôvodu sú v službe diecézy a chcú zvýšiť kapacitu ich ubytovne.

Podpora zo Slovenska: 12.000 €

 

 

Diecéza: KINKALA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Louis Portella

Riadne projekty: 22.000 €
Podpora katechétov: 8.000 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Prívod vody k biskupstvu; Otec Regis Steve Aubin Kibouka Maloukou

Popis: Rozvoj vodného zdroja, oprava kovovej nádrže a výstavba vodnej nádrže.

Podpora zo Slovenska: 5.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola Ntaringouari, pobočka katedrálnej farnosti; Otec Gabin Massamba

Popis: Cieľom je predísť tomu, aby museli veriaci chodiť niekoľko kilometrov kvôli slávnostiam do najbližšieho kostola.

Podpora zo Slovenska: 12.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zariadenie kostola farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Massembo Loubaki; Otec R. Severin Bamoutissa

Popis: Nákup 100 lavíc dlhých 3m, oltára, svätostánku a dvoch ambónov.

Podpora zo Slovenska: 4.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Obnova katechetickej budovy vo farnosti Saint Paul Mbama; Otec Daniel Jean Jacques Koutouka

Popis: Budova vyžaduje murárske práce, opravu strechy, dvier, elektriny.

Podpora zo Slovenska: 5.000 €

 

 

Diecéza: NKAYI

Diecézny biskup: J.E. Mons. Daniel Mizonzo

Riadne projekty: 10.678,45 €
Podpora katechétov: 19.000 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Konštrukcia plota vo farnosti svätého Jána Krstiteľa Divenié; Otec Firmin Ihoula

Popis: Konštrukcia plota vo farnosti svätého Jána Krstiteľa Divenie.

Podpora zo Slovenska: 8.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola v priemyselnom meste Moutela; Otec Misery Birangui

Popis: Stavba kostola v priemyselnom meste Moutela.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

 

 

Diecéza: POINTE-NOIRE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Miguel Angel Olaverri Arroniz

Riadne projekty: 22.000 €

 

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba presbytéria farnosti N.D.A. Les Saras; Otec Jules Zacharie Mavoungou

Popis: Nová farnosť potrebuje presbytérium.

Podpora zo Slovenska: 8.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup pozemkov pre výstavbu farského kostola v D’jeno

Popis: Mesto sa rozširovalo a diecéza chce kúpiť pozemok (20 parciel 500m2) pre budúce cirkevné infraštruktúry.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie stavby kostola svätého Jozefa Loake; Otec Daniel Pahala

Popis: Stavba kostola je už vo veľmi pokročilom stave. Zostávajú len rôzne povrchové úpravy, dvere, okná, dlažby, elektroinštalácie.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Opravy zariadení pre katechézu vo farnosti sv. Bernadette; Otec Patrick Ngoma

Popis: Budovy sú poškodené a vyžadujú murárske, tesárske práce, elektroinštalácie. Je tiež treba obnoviť zariadenie.

Podpora zo Slovenska: 7.000 €

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup pozemku veľkosti 10,000 m2 na založenie novej farnosti v Mengo; diecézny biskup

Popis: Diecéza vytvára nové farnosti, kedže sa mesto rozširuje. Je preto nevyhnutné kúpiť pozemky v nových štvrtiach.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

 

Zoznam projektov Misijného diela detí 2014

Na projekty tohto diela sa na Slovensku v priebehu roku 2013 vyzbierala suma 76.630,92 €. V tejto sume je zahrnutý štedrý dar koledníkov Dobrej noviny v hodnote 33 000 €, ktorý bol určený na pomoc deťom v diecéze Lodwar v Keni. Prostriedky boli taktiež poslané na pomoc deťom v školskom i predškolskom veku v Kamerune, kde pracujú aj dve rehoľné sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Krajina:Keňa

Diecéza: Lodwar

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dominic Kimengich

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Prevádzkovanie školských programov: potraviny, semináre, náklady; Sr. Nancy Jerotich, sestry Asumpcionistky z Eldoret

Popis: Miestne rodiny sú veľmi chudobné a ich deti trpia podvýživou. K väčšine nebezpečenstiev dochádza počas školských prázdnin. Cieľom je zorganizovať študijné programy počas leta, aby deti netrávili voľný čas vonku na ulici.

Počet: 800 detí

Miestna spoluúčasť: 1.000 USD

Podpora zo Slovenska: 3.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup uniforiem, registrácia, náklady; Sestra Nancy Jerotich

Popis: Turkanský kraj je veľmi chudobná a vyprahnutá oblasť. Deti trpia hladom a podvýživou. Cieľom je pomôcť rodinám so školskými výdavkami.

Počet: 500 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Dievčenská základná škola Kráľovnej pokoja: nákup stolov a stoličiek; Sr. Marcela Jepkoech

Popis: Počet žiakov sa zvyšuje a mnoho z nich sedí počas výučby na podlahe. Je potrebné nakúpiť viac písacích stolov a stoličiek, aby mali žiaci vhodnejšie prostredie na učenie.

Počet: 300 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Chlapčenská základná škola sv. Augustína: stavba učební – stavebný materiál, voda, práca; Otec Joseph Ekalimon

Popis: Škola poskytuje kvalitné vzdelanie pre chlapcov miestnej diecézy. Počet žiakov sa zvyšuje a je potreba vybudovať ďalšie učebne.

Počet: 120 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 10.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Škola pre nepočujúcich sv. Benedikty: knihy pre nepočujúcich, slovníky, katechizmy; Otec Ekai Linus Evans

Popis: Škola poskytuje vzdelanie pre nepočujúce deti z chudobných rodín. Je potreba kúpiť špeciálne školské zariadenie pre žiakov.

Počet: 300 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba školy v Kaekunyuk: stavebný materiál a práca; Sandra Felisa Villegas

Popis: Veľmi chudobná oblasť, obyvateľstvo pastierskych, kočovných komunít. Cieľom projektu je vybudovať školu, kde by deti v Kaekunyuk mohli získať dobré vzdelanie a kvalitnú formáciu.

Počet: 120 detí

Miestna spoluúčasť: 1,212 USD

Podpora zo Slovenska: 3.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Farnosť sv. Gabriela: program zdravotnej starostlivosti – nákup sietí proti hmyzu; Otec Angelo Gucha

Popis: Malária je veľký problém v tejto oblasti. Populácia je veľmi chudobná a nemôže si dovoliť lieky. Cieľom je chrániť deti v škole od komárov.

Počet: 1000 detí

Miestna spoluúčasť: 424 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zdravotnícky program: nákup potravín, liekov, podpora školy; Sr. Patricia Kyambu

Popis: Cieľom projektu je splniť nutričné požiadavky na výživu detí, poskytnúť kvalitné vzdelanie a pomôcť pokryť ich základné potreby.

Počet: 40 detí

Miestna spoluúčasť: 12.121 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Farnosť Losajait: nákup a inštalácia športového vybavenia a nákup písacích potrieb; Otec Anthony G. NdeI

Popis: Cieľom projektu je pomôcť deťom, aby rástli zdravé a šťastné. Po vyučovaní sa zúčastňujú na evanjelizačnej činnosti, ale nemajú zariadenie na šport a zábavu.

Počet: 500 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 2.000 USD

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup potravín; Sr. Nancy Jerotich

Popis: Sucho postihuje krajinu od novembra 2013. Celé obyvateľstvo v kraji Turkana hladuje, predovšetkým však deti. Cieľom je poskytnúť humanitárnu potravinovú pomoc.

Počet: 6400 detí

Miestna spoluúčasť: 1.250 USD

Podpora zo Slovenska: 12.000 USD

 

Krajina: Kamerun

Diecéza: Nkongsamba

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dieudonné Espoir Atangana

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Materská škola Boko na Penda; Sr. Marie Thérèse Ayokoo

Popis: Stavba školskej budovy pozostávajúca z troch tried, kancelárií a sociálnych zariadení. V obci je škola pre väčšinu obyvateľstva z dôvodu chudoby neprístupná.

Počet: 350 detí

Miestna spoluúčasť: 15.688 €

Podpora zo Slovenska: 18.000 €

 

Diecéza: Yaounde

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Mbarga, APM. Ap

 

Názov projektu a zodpovedná osoba: Opravy a údržba škôlky: trieda, toalety, lavice a stoly, jedlo, lieky; Sr. Maria Testa

Popis: Sestry prijímajú slobodné matky a chcú prestaviť časť budovy na materskú škôlku pre ich deti a ostatné deti z okresu.

Počet: 40 detí

Miestna spoluúčasť: 5.000 EUR (kongregácia a dobrovoľníci)

Podpora zo Slovenska: 12.000 EUR

 

 

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2014

Na projekty tohto diela sa v priebehu roku 2013 vyzbierala suma 74.720,92 €, ktorými boli podporené tri kňazské semináre v Afrike. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na štúdium seminatistov, vybavenie knižníc, mzdy profesorov, prevádzku a údržbu budov, stravu a ďalšie položky súvisiace s fungovaním seminárov.

 

Projekt: Kňazský seminár Msgr. L. Parisot; Lokossa, Benin

Podpora zo Slovenska: 27.000 €

 

Projekt: Kňazský seminár sv. Jána Krstiteľa; Ouagadougou, Burkina Faso

Podpora zo Slovenska: 20.545,92 €

 

Projekt: Kňazský seminár sv. Mbaga Tuzinde; Sarh, Čad

Podpora zo Slovenska: 27.175 €

 

 

Misijné projekty 2013

Zbierka na Misijnú nedeľu v roku 2012 vyniesla sumu 480 001,23 €. Okrem toho členovia PMD a iní darcovia v priebehu roku 2012 prispeli na misijné projekty sumou 165 170, 09 €. Spolu tak za všetky diela členovia a priaznivci PMD darovali na misie sumu 645 171, 32 €. Z týchto finančných prostriedkov sme uhradili misijné projekty, ktoré nižie uvádzame podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2013

Cieľovou krajinou v roku 2013 bol vybraný Čad, kde pracuje aj náš misionár don Daniel Pravda, salezián, a kde sme poslali sumu 320 918,69 €.

Okrem týchto projektov bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme určená suma 119 000.- € na podporu štúdia domorodých kňazov na pápežských univerzitách v Ríme, ktorí sú vyslaní svojimi diecéznymi biskupmi na získanie akademických titulov, aby v budúcnosti mohli pôsobiť ako profesori v diecéznych seminároch alebo v službách svojich diecéz. Jedná sa o nasledujúce inštitúcie: Kolégium sv. Pavla apoštola v Ríme kde sme podporili 190 študentov z misijných krajín, prevažne z Afriky a z niektorých krajín Ázie (hlavne z Číny, Pakistanu, Vietnamu, Indie a Indonézie). Kolégium sv. Petra apoštola v Ríme – 169 študentov s podobným zložením. Kolégium „Mater Ecclesiae“ v Ríme –127 študentov. Spolu za všetky tri kolégia je to 486 študentov z misijných krajín, ktorých biskupi z dôvodu chudoby nie sú v stave financovať ich štúdia.

Zostatok z celkovej sumy zo zbierky z Misijnej nedele z roku 2012 sa vzťahuje na rozhodnutie Generálneho zhromaždenia PMD zo 17. mája 2013, podľa ktorého majú národné sekretariáty pokrývať v pomere k rozsahu získaných finančných prostriedkov, náklady na fungovanie Medzinárodného sekretariátu v Ríme. Tohto roku to pre nás znamenalo sumu 40 082,54 €.

Cieľová krajina: ČAD

Diecéza: DOBA

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Michele Russo

Riadne projekty: 19 518,20 €

Podpora katechétov: 28 000.- €

 

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: P. Jean Pierre Tchinteba

Popis: obnova budovy kláštora sestier Františkánok de Donia v Bébédja

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Georges Mauododingam

Popis: pokračovanie výstavby budovy kláštora pátrov Františkánov Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Georges Mauododingam

Popis: oprava sakrálnych priestorov katedrály sv. Terezky Ježišovej.

Podpora zo Slovenska: 10 000.- €

 

Diecéza: LAI

Diecézny biskup: J. E. Mons. Miguel A. Sebastian Martinez

Riadne projekty: 21 000.- €

Podpora katechétov: 16 000.- €

 

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: výstavba kaplnky v Doumougou, filiálke farnosti sv. Jozefa v Deressia.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: pokračovanie obnovy infraštruktúry farnosti v Delbiane: kostol, fara, miestnosti na katechézu.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Zväčšenie farskej budovy vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Kelo: dve izby, kaplnka, garáž.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba infraštruktúry vo farnosti v Kolon: kaplnka, viacúčelová miestnosť, miestnosti na katechézu.

Podpora zo Slovenska: 20 000.- €

 

Diecéza: PALA

Diecézny biskup: J. E. Mons. Jean-Claude Bouchard

Riadne projekty: 26 000.- €

Podpora katechétov: 5 200.- €

 

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba farskej budovy vo farnosti Hollom.

Podpora zo Slovenska: 20 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba kláštora sestier Mariánok vo farnosti Guelengdeng.

Podpora zo Slovenska: 16 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba miestnosti na katechézu a stretnutia vo farnosti Domo-Dambali.

Podpora zo Slovenska: 10 000.- €

 

Diecéza: SARH

Diecézny biskup: J. E. Mons. Edmond Jitangar

Riadne projekty: 14 200,49 €

Podpora katechétov: 16 000.- €

 

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: P. Filippo Ivardi Ganapini, mccj

Popis: Výstavba dvoch kaplniek v Gon a Ndoninga, filiálkach farnosti Najsvätejšej Trojice v Moissale.

Podpora zo Slovenska: 7 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: obnova formačných centier vo Foyers a v Rakenaa.

Podpora zo Slovenska: 12 000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Nguétigal Tradoumngar Bertin

Popis: organizácia Druhého stretnutia hodnotenia pastoračného plánu a príprava programu Tretieho stretnutia.

Podpora zo Slovenska: 5 000.- €

 

Zoznam projektov Misijného diela detí 2013

Na projekty Pápežského misijného diela detí sa na Slovensku v priebehu roku 2012 vyzbierala suma 84 111,25 €. V tejto sume je zahrnutý aj štedrý dar koledníkov Dobrej noviny v hodnote 33 000.- €, ktorý bol určený na podporu väčšiny misijných projektov v diecéze Lodwar v Keni. Zvyšok bol poslaný na nižšie uvedené misijné projekty do Kazachstanu, kde pracuje o. Ondrej Slávik, slovenský misionár z Bratislavskej arcidiecézy, a do Kamerunu, kde pôsobia dve sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Cieľová krajina: Keňa

Diecéza Lodwar

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dominic Kimengich

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Nákup vzdelávacích materiálov pre Chlapčenskú základnú školu Sv. Augustína. Vo farnosti sa v poslednej dobe usadilo mnoho rodín. Počet detí enormne vzrástol. Projekt sa zameriava na zvýšenie kvality vzdelávania a chráni deti pred násilným odlúčením.

Počet: 80 detí

Celý projekt: 6.000, 00 USD

PMDD: 3.698, 54 USD

eRko: 2.301, 46 USD

 

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Výstavba tried. Kaaleng je okrajová stanica asi 280 km od Lodwaru. Je to jediná materská škola v Kaaleng, preto sem chodia všetky deti . Ich počet každým rokom rastie, preto je potrebné vybudovať nové vyučovacie triedy.

Počet: 104 detí

eRko: 10 000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Vybavenie základnej školy v Queen of Peace. Jedná sa o nábytok, vzdelávacie materiály a jedlo. Škola sa snaží sprístupniť kvalitné základné vzdelanie pre dievčatá od 7 do 14 rokov. Väčšina z nich pochádza z kočovných rodín.

Počet: 120 detí

eRko prispelo: 9.000. – USD

 

Zodpovedný za projekt: Mr. Robert Woods

Popis: Zaobstaranie katolíckych kníh pre deti. Diecéza má mnoho škôl, ale žiaľ, často nemajú dostatok kníh a školských pomôcok. Katolícke knihy taktiež chýbajú. Projekt sa zameriava na zabezpečenie kníh, aby sa na školách mohol vyučovať aj katechizmus.

Počet: 1000 detí

eRko prispelo: 4.000. – USD

 

Zodpovedný za projekt: Mr. Zachary Otieno

Popis: Zdravotnícka starostlivosť a podpora. Diecéza sa snaží zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre deti v núdzi. Mnohé z nich sú zranené a potrebujú pomoc. Projekt je zameraný na poskytovanie tejto pomoci a potravín.

Počet: 500 detí

eRko prispelo: 9.000. – USD

 

Zodpovedný za projekt: Mrs. Eunice Majuma Wasike

Popis: Nutričný program si kladie za cieľ zlepšiť nutričný stav ohrozených det žijúcich v Lodware. Zabezpečenie potravín a mlieka, zlepšenie zdravia a hygieny, zdravotnej starostlivosti, oblečenia a prístrešia.

Počet: 350 detí

eRko prispelo: 6.000. – USD

 

Zodpovedný za projekt: Mrs. Eunice Majuma Wasike

Popis: Starostlivosť a podpora pre nepočujúce deti. Zdravotne postihnuté deti v Turkane boli dlho zanedbávané. Diecéza sa rozhodla poskytnúť týmto deťom vzdelanie a uistiť sa, že sa ho pravidelne zúčastňujú.

Počet: 100 detí

eRko prispelo: 3.000. – USD

 

Cieľová krajina: Kazachstan

Diecéza: Alma-Ata

Diecézny biskup: J.E. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

Zodpovedný za projekt: Vdp. Ondrej Slávik, misionár z arcidiecézy Bratislava

Popis: Ide o poskytnutie zdravotnej a potravinovej pomoci, školskej a náboženskej výchovy. Sú to deti rôzneho veku, národnosti a náboženstva. Je tam aj niekoľko matiek s novorodencami.

Počet: 60 detí

PMD Slovensko prispelo: 8 000. – USD

 

Cieľová krajina: Kamerun

Diecéza: Bertoua

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Atanga

Zodpovedný za projekt: P. Patrice Baktala

Popis: Úvodná katechizácia (kresťanská formácia). Organizovanie začatia katechézy pre deti v arcidiecéze. Jej súrna potreba vyplýva z uvoľnenia morálky dospelých, čo má za následok neznalosť náboženských základov u detí.

Počet: 4000 detí

PMD Slovensko prispelo: 6 000. – EUR

 

Diecéza: Eseka

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dieudonné Bogmis

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vyvŕtanie studne na pitnú vodu pre školy Messondo et Mawel (ochrana života). Diecéza sa snaží vybaviť všetky školy studňami na pitnú vodu, pretože deti často trávia v škole celý deň a trpia nedostatkom pitnej vody.

Počet: 250 detí

PMD Slovensko prispelo: 8 000. – EUR

 

Diecéza: Kribi

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Befe Ateba

Zodpovedný za projekt: Sr. Gisèle Mbarga Essama

Popis: Stavba sirotinca (ochrana života).

Rehoľné sestry, ktoré sú zahltené veľkým počtom detí a batoliat bez vlastnej rodiny, chcú vytvoriť domov pre siroty, ktorý by bol hodný názvu domov. V súčasnej dobe sú deti umiestnené v provizórnej preplnenej budove.

Počet: 16 detí

PMD Slovensko prispelo: 10 000. – EUR

 

Diecéza: Ngaoundere

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Djida

Zodpovedný za projekt: P. Emmanuel Abbo

Popis: Sirotinec Yves – zaistenie školskej dochádzky pre siroty. Deti v sirotinci musia cestovať do veľmi vzdialených škôl. Z tohto dôvodu sa vedenie sirotinca snaží v blízkej budúcnosti vybudovať školu pri sirotinci.

Počet: 316 detí

PMD Slovensko prispelo: 10 000. – EUR

 

Diecéza: Sangmelima

Diecézny biskup: J.E. Mons. Christophe Zoa

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vyvŕtanie studne na pitnú vodu v Misii sv. Michala v Nden (ochrana života). Deti v školách nezriedka používajú aj kontaminovanú vodu. V dedine sú iba štyri nádrže na vodu, ktoré však počas obdobia sucha vysychajú.

Počet: 100 detí

PMD Slovensko prispelo: 6 000. – EUR

 

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2013

Na projekty Pápežského misijného diela svätého Apoštola Petra sa vďaka členom a sponzorom PMD v priebehu roku 2012 vyzbierala suma 81 058,84 €, ktorú sme celú bezo zvyšku poslali na podporu dvoch kňazských seminárov v Afrike. Prvým je Kňazský seminár Msgr. L. Parisot v Lokosse, v Benine, kde seminaristi absolvujú filozofické štúdia a kam sme poslali 63 222.-€. Druhá suma v hodnote 17 836,84 € bola odoslaná na podporu Kňazského seminára sv. Lukáša v Djamene, v Čade.

 

 

Misijné projekty 2012

V roku 2011 bolo vyzbieraných na projekty PMD 665.362,04 €.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2012

Na projekty Pápežského misijného diela šírenia viery je určená celá zbierka z Misijnej nedele, ktorá vyniesla za minulý rok sumu 501.800,37 Euro. Z tejto sumy bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD presunutá suma 142.500.- € na podporu seminaristov z misijných krajín študujúcich v Ríme. Zostávajúca suma 360.069,61 € bola určená na misijné projekty v africkej krajine Senegal.

Cieľová krajina: Senegal

Arcidiecéza: DAKAR

Diecézny biskup: S. Em. Kard. Théodore-Adrien Sarr

Riadne projekty: 26.615.- €

Podpora katechétov: 14.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Yves-Maria Fradet, C.s.sp.

Popis: Výstavba 2. poschodia formačného domu pre seminaristov rehole pátrov Spiritanov v Dakare

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Simon Marie Diouf

Popis: Výstavba farského domu a farskej kancelárie vo farnosti Notre Dame des Anges v Ouakan.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Hortenzia Tendeng

Popis: Nákup auta Renault Logan1,5L pre noviciát rehole Dcéry „Najsvätejšieho Srdca Panny Márie“ v Poponguine .

Podpora zo Slovenska: 7.700.- €

 

Diecéza KAOLACK

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Benjamin Ndiaye

Riadne projekty: 23.615.- €

Podpora katechétov: 9.900.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba farského kostola v Passy.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba fary vo farnosti Sv. Jána XXIII. V Karange

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia a rozšírenie diecéznej svätyne „Keur Mariama“v Ndiaffate.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia a rozšírenie farského kostola vo farnosti Sv. Terezky Ježišovej v Sokone.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

 

Diecéza Kolda

Diecézny biskup: S.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Riadne projekty: 20.615.- €

Podpora katechétov: 9.500.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba obvodného múru farského domu vo farnosti Sv. Bernadety v Témento.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Jean Pierre Brice Djihounouck

Popis: Rozšírenie fary a stavba viacúčelovej haly vo farnosti sv. Jána Evanjelisty v Kolde.

Podpora zo Slovenska: 9.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Louis Diedhiou

Popis: Výstavba kaplnky v Sibane, vo farnosti Témento.

Podpora zo Slovenska: 4.000.- €

 

Diecéza THIES

Diecézny biskup: S.E. Mons. Jacques Sarr

Riadne projekty: 24.615.- Euro

Podpora katechétov: 14.000.- Euro

 

Zodpovedný za projekt: P Gabriel Mbal Cissé

Popis: Výstavba novej fary a rekonštrukcia starej fary na účely farskej kancelárie vo farnosti Sv. Marcela vo Fandéne.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Thomas Malick

Popis: Rozšírenie farského kostola vo farnosti Najsv. Srdca v Mbacké.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Jean Marie Ndione

Popis: Ukončenie farských budov vo farnosti Ježiša Dobrého Pastiera.

Podpora zo Slovenska: 6.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Albert Daour Mbaye

Popis: Oprava diecézneho domu pre kňazov na dôchodku.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

 

Diecéza ZIGUINCHOR

Diecézny biskup: J. Ex. Paul-Abel Mamba

 

Zodpovedný za projekt: P. Atanaz Bassene

Popis: Ukončenie výstavby fary vo farnosti „Notre Dame de l’Annonciation“ v Niaguis.

Podpora zo Slovenska: 12.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Christian Gérard Sagna

Popis: Pokračovanie výstavby filiálneho kostola v Kandé, vo farnosti „Notre Dame des Pauvres“ v Tiléne.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

 

Zoznam projektov Misijného diela detí 2012

Cieľové krajiny: Sudán, Keňa a Kazachstán

Na projekty pre deti v misiách sa na Slovensku vyzbieralo  83.211,50 €. Túto sumu sme v auguste tohto roka poslali na misijné projekty v prospech detí v Sudáne, Keni a v Kazachstane, kde pôsobí slovenský misionár z Bratislavskej arcidiecézy, otec Ondrej Slavík. Do tejto sumy je započítaných 33.000.- Eur od koledníkov Dobrej noviny.

Krajina: Sudán

Diecéza: El Obeid

Diecézny biskup: J.E. Mons. Michael Didi Adgum Mangoria

 

Zodpovedný za projekt: P. Karlo Kaw, farnosť Abyei Parish.

Popis: Podpora troch materských škôl. Ide o pomoc potraviny, školské uniformy, školské pomôcky, doprava, voda a pod. Projekt je zameraný na dobrú školskú a náboženskú výchovu a celkový rozvoj detí.

Počet: 300 deti.

PMD Slovensko prispelo: 10.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Loloumba Helena Izrael Kambo, Misijné sestry Combonianky, Kadugli.

Popis: Podpora piatich materských a jednej základnej školy v Nube. Ide hlavne o nákup školských potrieb. Hory v Nube boli vždy zanedbávané a situácia je zhoršovaná vojnou. Právo na vzdelanie zostáva prioritou, avšak nateraz zostáva na veľmi nízkej úrovni.

Počet: 1150 deti.

PMD Slovensko prispelo: 6.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. M. Ayub, farnosť Dilling

Popis: Podpora jednej materskej a jednej základnej školy. Ide o nákup potravín, zdravotníckych potrieb, odevov a školských potrieb. Farnosť je situovaná 160 km od El Obeid a bola veľmi postihnutá občianskou vojnou. Teraz sa mnohí farníci vracajú domov a hľadajú pomoc.

Počet: 700 deti.

PMD Slovensko prispelo: 6.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Richard Emmanuel Kur

Popis: Podpora 5 materských škôl v Bbabanusa Parish. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc a nákup odevov. Mnohé deti sú chudobné a bez možnosti vzdelávania. Veľmi trpia samotou a nevyhnutnou základnou starostlivosťou.

Počet: 600 deti.

PMD Slovensko prispelo: 5.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Yohannes Asfaha

Popis: Podpora deti v materskej škôlke a základnej škole vo farnosti Nyala. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup školských prostriedkov a pod. Farnosť Nyala sa nachádza pre Darfure, kde občianska vojna postihla hlavne život mnohých detí.

Počet: 945 deti.

PMD Slovensko prispelo: 8.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Zacharia Osman Andioma

Popis: Podpora deti z materských a základnych škôl vo farnosti Heiban. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup odevov, školských prostriedkov a pod. Farnosť Heiban sa nachádza v pohorí Nuba a má niekoľko materských a základných škôl. Mnoho detí sú siroty, ktoré úplne závisia od pomoci farnosti.

Počet: 1120 deti.

PMD Slovensko prispelo: 9.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Ayub Kudri Daldoum

Popis: Podpora deti troch materských a jednej základnej školy vo farnosti El Fascher. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup odevov, školských prostriedkov pre deti vysídlencov.

Počet: 1012 deti.

PMD Slovensko prispelo: 7.000.- USD

 

Arcidiecéza Juba

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Paolino Lukudu Loro

Riadne projekty: 8.000.- USD

 

Keňa

Diecéza Garissa

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Paulos Darmanin

 

Zodpovedný za projekt: P. John Cassar

Popis: Výstavba 4 nových tried v škole sv. Pavla v Nursey, kotrá je jediná v oblasti Mororo. Vyučovanie je na dobrej úrovni, čo priťahuje pozornosť rodičov s malými deťmi. Mnohé deti sú siroty. Preto sa počet žiakov v škole neustále zvyšuje, čo si vyžaduje prístavbu nových tried.

Počet: 150 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Jose Alberto Lopez

Popis: Prístavba 4 tried v škôlke. Garissa je veľmi chudobná, suchá oblasť, obývaná pastiermi dobytka. V roku 2005 tu bola založená škôlka pre malé deti, veľmi cenená ľuďmi. Počet deti sa zvyšuje, preto je nutné rozšírenie.

Počet: 300 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Josefina M. Kwenga

Popis: Rekonštrukcia školy. Táto budova fungovala od roku 2004 ako útulok pre matky s novonarodenými deťmi so základnou pomocou. Teraz sa snaží preorientovať na školu a budova súrne potrebuje rekonštrukciu.

Počet: 300 deti

PMD Slovensko prispelo: 4.000.- USD

 

Zodpovedný za projekt: P. Peter Ndegwa, farnosť Sv. Jána Krstiteľa Parish

Popis: Ide o potravinovú pomoc pre školu na jeden školský rok pre 96 deti, ktorú sme už podporili v roku 2010. Školu založil, vedie ju a udržiava miestny farár,domorodý kňaz páter Peter Ndegwa. Rodičia sú extrémne chudobní, deti sú v škole po celý deň a okrem vyučovania dostavajú tu aj stravu. Bez tejto pomoci by boli v ohrození podvýživou. Som rád, že už druhý krát máme možnosť podporiť nezištnú prácu tohto vzácneho kňaza.

Počet: 96 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

 

Kazachstán

Diecéza Alma-Ata

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

 

Zodpovedný za projekt: O. Ondrej Slávik, misionár zo Slovenska.

Popis: Podpora 7 domovov pre deti rôznych vekových kategorii zo sociálne odkázaných rodín. Ide o programy zdravotnícke, školské, výchovné a náboženské.

Počet: 60 deti

PMD Slovensko prispelo: 7.000.- USD

 

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2012

Misijné dielo sv. apoštola Petra na Slovensku v roku 2012 mimoriadne podporilo sumou 142.500.- € celkovo 224 seminaristov z misijných krajín žijúcich v kolégiu „Mater Ecclesie“ v Castelgandolfo a v kolégiu sv. Pavla Apoštola a študujúcich na Pápežských univerzitách v Ríme (presný zoznam študentov k nahliadnutiu sa nachádza v NK-PMD v Bratislave). Táto suma bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme presunutá z Diela šírenia viery na Dielo sv. Apoštola Petra. Na podpore týchto študentov sa podieľa viacero krajín eurozóny vrátane Slovenska (zoznam krajín a sumy sú k nahliadnutiu v NK-PMD v Bratislave).

Okrem tejto mimoriadnej pomoci bolo v priebehu roka 2011 na Slovensku zozbieraných 80.350,17 € na podporu domorodých seminaristov v misiách. Túto sumu sme poslali do nasledujúcich seminárov v západoafrickej krajine Benin:

Kňazský seminár sv. Pavla v Djime v diecéze Abomey – 15.000.- €
Kňazský seminár v Lokossa – 21.200.- €
Malý seminár sv. Jozefa du Lac v Adjatokpa v arcidiecéze Cotonou – 6.982.- €
Malý seminár sv.Petra v diecéze Natitingou – 3.420.- €
Malý seminár Našej Pani Fatimskej v diecéze Parakou – 17.713.- €
Propedeutický seminár sv. Jozefa v diecéze Porto Novo – 16.035,17€.

 

 

Misijné projekty 2011

Na projekty PMD sa v roku 2010 vyzbieralo spolu 656.366,10 €. Táto suma bola distribuovaná medzi misijné projekty do rôznych krajín Afriky, do Kazachstanu a do Albánska.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2011

V rámci Misijnej nedele 2010 bolo na Slovensku vyzbieraných 496.236,78 €. Celá táto suma bola poslaná do afrických krajín Mali, Guinea Bissau a Senegal. Niekoľko z nich je uvedených nižšie. Ostatné projekty sú k nahliadnutiu v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

Krajina: Mali

Arcidiecéza BAMAKO

Arcidiézny biskup: S.E. Mons. Jean Zerbo

 

Zodpovedný za projekt: Páter Marcellin Diarra

Popis: Rekonštrukcia duchovného centra vo farnosti Sv. Františka Xaverského. Centrum slúžilo na animáciu a duchovné cvičenia. Bolo úplne zničené záplavami. Farnosť chce opraviť zničené priestory: kuchyňu, izby, sociálne miestnosti a sálu pre stretnutia.

Podpora zo Slovenska: 18.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Bernadetta Fidèle Diarra, generálna predstavená kongregácie Dcér NPPM v Koulikoro.

Popis: Výstavba kláštora pre sestry. Sestry NPPM v Koulikoro, jedinej kongregácie domorodého pôvodu v Mali, sú zodpovedné za animáciu duchovného a formačného centra. Chcú postaviť kláštor, jednoposchodovú budovu. Na prízemí bude kaplnka, jedna spálňa, salón, jedáleň, kuchyňa, predajňa devocionálií, práčovňa a dve hovorne. Na poschodí 4 izby, sociálne zariadenie a knižnica. Na projekt prispeli PMD z Mníchova čiastkou 45.000.- €.

Podpora zo Slovenska: 30.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Emile Konaré

Popis: Výstavba kaplnky vo filiálke Kolozeba, vo farnosti Bougouni.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

 

Diecéza KAYES

Diecézny biskup: S.E. Mons. Joseph Dao

 

Zodpovedný za projekt: P. Emmanuel Kamissoko

Popis: Nákup prostriedkov na evanjelizáciu pre farnosť Kayes. Vybavenie audio-vizuálnych materiálov na putovnú evanjelizáciu, nákup motocykla, generátora a audio-video zariadenia.

Podpora zo Slovenska: 1.500.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia budov Formačného diecézneho centra. Budovy boli postavené pred 27 rokmi. Je potrebná celková oprava.

Podpora zo Slovenska: 8.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: P. Eric Paulin Basene.

Popis: Nákup dvoch motocyklov pre pastoračné úlohy vo farnosti „Našej Pani z Afriky“ v Kassama.

Podpora zo Slovenska: 3.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Pán Paul B Keita

Popis: Organizovanie stálych formačných stretnutí pre pastoračných pracovníkov zo 7 farností v meste Manantali.

Podpora zo Slovenska: 4.000.- €

 

Diecéza SAN

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Gabriel Diarra

 

Zodpovedný za projekt: Páter Paul Diarra

Popis: Výstavba a zariadenie troch izieb pre hostí v byte biskupa.

Podpora zo Slovenska: 9.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Hervé Tienou

Popis: Podpora misijných aktivít. Nákup materiálov na formáciu misijných animátorov v Timisse. Pre zlepšenie misijnej animácie zabezpečiť prostriedky a formáciu animátorov. Ide o produkciu rozhlasových programov, vydávanie bulletinu a nákup dvoch motocyklov a päť bicyklov na cestovanie.

Podpora zo Slovenska: 7.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Sestra Yvonne Miamboho

Popis: Ide o opravu niekoľkých poškodených budov v rehabilitačnom centre: murárske práce, rekonštrukcia vodovodného systému, inštalácia solárnych panelov na osvetlenie a pod.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

 

Guinea Bissau

Diecéza Bafata

Diecézny biskup: J.E. Mons. Carlos Pedro Zilli

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vo februári 2009 bola zahájená výstavba pastoračného centra vo farnosti Empada na pozemku, ktorý bol zakúpený z daru kresťanov z Brazílskej diecézy Florianopóli. Výstavbu treba dokončiť v tomto roku.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

 

Senegal

Arcidiecéza DAKAR

Diecézny arcibiskup: J.Em. Card. Théodore-Adrien Sarr

 

Zodpovedný za projekt: Páter Raphaël Marena

Popis: Oprava presbytéria farského kostola a pastoračných priestorov vo farskom centre vo farnosti Sv. Anny v Diakhaosine.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Xavier Bechetoille

Popis: Výstavba pastoračného centra vo farnosti sv. Jozefíny Bakhita, nedávno kanonizovanej domorodej africkej rehoľníčky.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Sestra Hortense Marie Tendeng

Popis: Budova noviciátu domorodej rehoľnej kongregácie diecézneho práva Dcér Najsvätejšieho srdca Panny Márie, založenej v roku 1951 je v havarijnom stave. Je potrebná zásadná rekonštrukcia.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

 

Diecéza KOLDA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Pokračovanie výstavby diecéznej kúrie a centra pre misionárov. Výstavba sa začala v máji 2009, z dôvodu nedostatku prostriedkov pokračuje pomaly. Na stavbe sa podieľajú PMD z Nemecka.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba kaplnky v Temento Samba, ktorá je filiálkou farnosti pri katedrálnom chráme Našej Panej Víťaznej.

Podpora zo Slovenska: 3.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Podpora pastorácie povolaní. Diecéza organizuje dve stretnutia slúžiace pre pastoráciu povolaní k zasvätenému životu. Prvé stretnutie je pre animátorov zodpovedných za formáciu povolaní, druhé pre mladých.

Podpora zo Slovenska: 2.500 .- €

 

Diecéza THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jacques Sarr

 

Zodpovedný za projekt: Páter David Lamane

Popis: Výstavba pastoračného centra vo farnosti sv. Kríža v Bambey. Ide o jednoposchodovú budovu na pastoračné účely farnosti.

Podpora zo Slovenska: 18.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Páter Benjamin Tine

Popis: Pokračovanie výstavby pastoračného centra vo farnosti Našej Panej Fatimskej v Farar-Ndiop,ktorá sa začala pred dvoma rokmi.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

 

Zodpovedný za projekt: Sestra Noëlla Marie Dominique Tendeng

Popis: Oprava strechy kláštora domorodej rehoľnej kongregácie diecézneho práva Dcér Najsvätejšieho srdca Panny Márie vo farnosti Mária Kráľovná Univerza. Budova kláštora je z roku 1968. Strecha je silne poškodená na viacerých miestach, nutne potrebuje opravu.

Podpora zo Slovenska: 2.500.- €

 

Zoznam projektov Misijného diela detí 2011

Senegal

Diecéza Kaolack

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

 

Zodpovedný za projekt: Páter Frère Marie Joseph

Popis: Rozšírenie základnej školy o dve triedy. Budova školy s tromi triedami (jedna trieda bola vybudovaná vďaka dobrodincom) bude slúžiť pre tri okolité dediny. Pred jej otvorením vyučovanie prebiehalo pod stromom.

Počet: 120 detí

Príspevok zo Slovenska: 7.692,31 €

 

Burundi

Diecéza Bubanza

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara

 

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Program pomoci pre siroty. Štát pomáha deťom sirotám do 5 rokov. Potom sú ponechané sami na seba. Chýbajú prostriedky na zabezpečenie základnej starostlivosti o tieto deti.

Počet: 2.000 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

 

Arcidiecéza Bujumbura

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Evariste Ngoyagoye

 

Zodpovedný za projekt: sestra Gaudence Niyonizigiye

Popis: Podpora sirotinca „Notre-Dame de Tendresse“. Potravinový, medicínsky, sanitárny, učebný program podpory sirôt. Hľadá sa začlenenie týchto sirôt vojny a postihnutými AIDS do rodín.

Počet: 72 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

 

Diecéza Muyinga

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joachim Ntahondereye

 

Zodpovedný za projekt: Sr. Revocata Koku

Popis: Podpora sirotinca v Gasorwe. Jedná sa o program potravinovo-sanitárno-školský. Počet sirôt pribúda, ich zdravotný stav pri prijímaní je veľmi zlý.

Počet: 53 detí

Príspevok zo Slovenska: 6.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Sestra Déodate Nsabiyeze

Popis: Centrum pre fyzicky postihnuté deti. Zdravotnícka, potravinová, školská a iná pomoc zameraná na začlenenie do života. Zahraniční chirurgovia každoročne operujú niektoré deti, čo im umožní zlepšenie kvality života.

Počet: 58 detí

Príspevok zo Slovenska: 4.000 USD

 

Keňa

Diecéza Eldoret

Diecézny biskup: J.E. Mons. Cornelius K. Arap Korir

 

Zodpovedný za projekt: Páter Silvanus Wasonga

Popis: Cirkevná škola sv. Petra. V škole je jedna studňa, v lete je však voda nezdravá a studňa vysychá. Je potrebné vyhĺbiť novú, hlbšiu studňu. Voda sa v danej lokalite nachádza v hĺbke okolo sto metrov.

Počet: 350 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

 

Arcidiecéza Kisumu

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Zacchaeus Okoth

 

Zodpovedný za projekt: Páter Richard Odhiambo

Popis: Zabezpečenie stavebného materiálu a prác na výstavbe školy, ktorá bude slúžiť na vzdelávanie a katechetické kurzy pre deti.

Počet: 200 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

 

Diecéza Nakuru

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Maurice Muhatia Makumba

 

Zodpovedný za projekt: Páter Michael Muriuki

Popis: Základná škola v Kituro. Zabezpečenie zásobníkov na vodu. Škola je situovaná v oblasti kde je veľké sucho a deti musia chodiť po vodu k rieke vzdialenej jeden kilometer, čo je spojené s rizikom. Vybudovanie zásobníkov na dažďovú vodu pomôže vyriešiť mnohé ťažkosti.

Počet: 356 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

 

Sudán

Diecéza El Obeid

Diecézny biskup: J.E. Mons. Michael Didi Adgum Mangoria

 

Zodpovedný za projekt: Páter Peter Suleiman Bolis

Popis: Zabezpečenie jedla, oblečenia, školských potrieb, vody, dopravy materiálov a pod. Projekt je zameraný na zdravú kresťanskú a školskú výchovu i celkový rozvoj detí.

Počet: 890 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Páter Ayub M.

Popis: Podpora Materskej škôlky a Základnej školy v Dilling. Farnosť na nachádza 160 km od El Obeid a bola veľmi postihnutá občianskou vojnou. Príchodom mieru sa mnohí vracajú domov a potrebujú podporu na nový začiatok života.

Počet: 670 detí

Príspevok zo Slovenska: 6.000 USD

 

Zodpovedný za projekt: Páter Emmanuel Kur Richard

Popis: Podpora 10-tich materských škôl v katolíckej farnosti Babanusa. Je tu mnoho veľmi chudobných, opustených a bezbranných detí. Mnohé trpia samotou, chýba potrebné materiálne zabezpečenie a celková pomoc.

Počet: 520 detí

Príspevok zo Slovenska: 7.000 USD

 

Uganda

Arcidiecéza Gulu

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. John Baptist Odama

 

Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. John Baptist Odama, diecézny biskup

Popis: Výstavba materských škôl v katolíckej farnosti St. Martin de Porres, zabezpečenie stavebných materiálov. Farnosť St. Martin de Porres nemá MŠ. Deti začínajú základnú školu bez náležitej školskej a kresťanskej výchovy.Vytvorením MŠ sa zlepší ich príprava a výkon na základnej škole.

Počet: 3 000 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

 

Diecéza Lugazi

Diecézny biskup: J.E. Mons. Matthias Ssekamaanya

 

Zodpovedný za projekt: Páter Joseph MUSISI

Popis: Výstavba nedeľnej školy pre katechézu detí. Farnosť Lugazi má vyše 15 tisíc veriacich. Do dnešného dňa nemá ešte miestnosť pre nedeľnú školu a katechizáciu. Deti sa zhromažďujú na katechézu na vonkajšom priestranstve pod stromami, sú tak často vystavené nepriazni počasia.

Počet: 1500 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

 

Kazachstan

Diecéza Najsvätejšej Trojice v Alma-Ate

Diecézny biskup: J.E. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

 

Zodpovedný za projekt: Otec Ondrej Slávik, slovenský misionár Bratislavskej arcidiecézy.

Popis: Podpora šiestich domov pre deti. Program potravinového, zdravotníckeho a vzdelávacieho zabezpečenia a náboženskej výchovy. Ide o deti rôzneho veku, národností a náboženstiev a o matky s novorodencami.

Počet: 50 detí

Príspevok zo Slovenska: 5.000 USD

 

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2011

V priebehu roka bolo na tento cieľ zozbieraných 76.294,59 €. Táto sumu bola poslaná do nasledujúcich seminárov.

 

Benin, Lokossa: Kňazský seminár v Lokosse.

Príspevok zo Slovenska: 30.000,00 €

 

Togo, Lomé: Kňazský seminár Jána Pavla II.

Príspevok zo Slovenska: 8.594,59 €

 

Albánsko, diecéza Lezhe: výstavba kňazského seminára Redemptoris Mater

Príspevok zo Slovenska: 40.000.- USD

 

Zostatok 9.499.- € zo sumy určenej na projekty sv. apoštola Petra v roku 2011 bol po dohode s PMD v Ríme poslaný na ústredie PMD, určený na novembrové mimoriadne projekty tohto diela.

Misijné projekty 2010

Na projekty PMD sa v minulom roku vyzbieralo spolu 646 353,17 €. Táto suma bola distribuovaná medzi misijné projekty do Afrických krajín: Burkina Faso, Uganda, Keňa, Etiopia, Burunde, Togo, Mali, Sudán, Mali a Benin.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2010

V rámci minuloročnej misijnej nedele sa na Slovensku vyzbieralo 460.358,91 €. Celú túto sumu, sme v auguste tohto roka poslali, už druhý rok po sebe do africkej krajiny Burkina Faso. Rozhodol o tom Medzinárodny sekretariát Pápežských misijných diel v Ríme na svojom Generálnom zhromaždení v máji tohto roku, po dohovore s našou Národnou kanceláriou PMD na Slovensku. Nakoľko sa jedná o množstvo projektov uvádzam iba niektoré z nich. Všetky projekty sú k nahliadnutiu v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

Cieľová krajina: Burkina Faso

Diecéze DEDOUGOU
diecézny biskup J.E. Mons. Judes Bicaba

Názov projektu: Podpora Katolíckého rádia Unitas
Zodpovedný za projekt: Pater Paul Dah
Stručný popis: Nákup zariadení na zlepšenie vysielania náboženských rozhlasových programov katolíckeho rádia Unitas, formácia troch nových pracovníkov pre technickú údržbu a výrobu audiokaziet a CD. Zvyšovanie kvalitného náboženského vysielania je veľmi potrebná hlavne na širokých územiach, menej pristupných misionárom.
PMD Slovensko prispelo: 8.000 USD

Číslo projektu: 3193/09
Zodpovedný za projekt: Páter Bertin Dieme
Názov projektu: výstavba útulku vo farnosti sv. Petra v Boromo.
Stručný popis: jedná sa o výstavbu a zariadenie budovy s ôsmimi izbami a ochranným múrom, ktorá bude slúžiť na dočasné prichýlenie najnúdznejších rodín s deťmi.
Miestny príspevok: 5.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 20.000 USD

Číslo projektu: 3194/09
Zodpovedný za projekt: Pater Christophe Boro
Stručný popis projektu: výstavba budovy pre katechetické centrum vo farnosti Zaba. Jedná sa o budovu s tromi izbami: zasadacia miestnosť, pracovňa a kancelária.
Miestny príspevok: 2.500 USD
PMD Slovensko prispelo: 7.000 USD

Číslo projektu: 3195/09
Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Judes Bicaba, diec. biskup
Stručný popis: jedná sa o výstavbu troch kaplniek v oblastiach farností Kamena, Kéro a Bolomakoté. V týchto kaplnkách sa budú slúžiť sväté omše a vysluhovať sviatosti na odľahlých miestach pre ľudí, ktorí žijú roztrusení v malých osadách.
Miestny príspevok: 12.700 USD
PMD Slovensko prispelo sumou: 30.000 USD

Číslo projektu: 3196/09
Zodpovedný za projekt: Pater Constatin Sere
Stručný popis: jedná sa o nákup troch motocyklov pre novokňazov vysvätených v tomto roku, ktorí ich budú používať pre pastoračné návštevy odľahlých miest svojích farností.
Miestny príspevok: 2.500 USD
PMD Slovensko prispelo: 6.000 USD

Číslo projektu: 1997/09
Zodpovedný za projekt: správca farnosti Hound.
Stručný popis: Pokračovanie vo výstavbe chrámu vo farnosti Hound. Jedná sa o stavbu chóru, dokončenie presbytéria a ostatné dokončovacie práce.
Miestny príspevok: 5.800 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Diecéza DIEBOUGOU
Diecézny biskup J.E Mons. Der Raphael Dabiré Kusielé

Číslo projektu: 2159/09
Zodpovedný za projekt: Pater Sègnituo Eric Hien
Stručný popis: výstavba kaplnky pre potreby vojenského ordinariátu v Gaoua.
Miestny príspevok:3.800 USD
PMD Slovensko prispelo: 12.000 USD

Číslo projektu: 2160/09
Zodpovedný za projekt: Pater M’Baga Tuzindé Some
Stručný popis: pokračovanie výstavby farskej budovy vo farnosti Sv. Michala v Nako, započatej v roku 2008. Je potrebné pokračovať, opraviť strechu a ukončiť všetky dokončovacie práce.
Miestny príspevok: 2.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Číslo projektu: 2162/10
Zodpovedný za projekt: Pater Thomas Hien
Stručný popis: realizacia permanentnej formácie pre diecézny klérus.
Miestny príspevok: 11.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 4.000 USD

Diecéza DORI
Diecézny biskup J. E. Mons. Joachim Ouédraogo

Číslo projektu: 722/10
Zodpovedný za projekt: Sestra Clarisse Kinda
Stručný popis: prestavba kláštora „Sestier Presvätej Panny Márie“ v Torfou. Sestry chcú pristaviť na budovu kláštora jedno poschodie, kde bude ubytovanie pre nové sestry.
Vlastný príspevok: 20.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 723/10
Zodpovedný za projekt: Pater Bertrand Sawadogo
Stručný popis: výstavba kláštora Sestier „Notre Dame du Lac“ v Liki, vo farnosti Aribinda.
Vlastny príspevok: 6.300 USD
PMD Slovensko prispelo: 25.000 USD

Číslo projektu: 724/10
Zodpovedný za projekt: Edmond Ouedraogo, ekonóm diecézy.
Stručný popis: pokračovanie výstavby centra pre misionárov, ktorí potrebujú načerpať sily po úmorných misijných cestách. Ide o skompletizovanie stavby, ktorá bola začatá v máji minulého roku.
Miestny príspevok: 13.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 20.000 USD

Číslo projektu: 726/10
Zodpovedný za projekt: Edmond Ouedraogo, ekonóm diecézy.
Stručný popis projektu: Ide o kurzy formácie pastoračných pracovníkov. Jedná sa o zložitú oblasť, kde väčšinovým náboženstvom je Islam. Pastorácia si vyžaduje nové premyslené evanjelizačné postupy v islamsko-kresťanskom dialógu a v misiológii. Zučastňujú sa na nich misionári kňazi, rehoľníci a zainteresovaní laici.
Miestny príspevok: 2.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Diecéza KOUPELA
Diecézny biskup J.E. Mons. Séraphin Rouamba

Číslo projektu: 2187/09
Zodpovedný za projekt: Sestra Thérèse Compaoré
Stručný popis projektu: pokračovanie vo výstavbe kláštora „Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie“ v Ouargaye.
Miestny príspevok: 6.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 2188/09
Zodpovedný za projekt: Pater Ernest Dabone
Stručný popis: jedná sa o pokračovanie výstavby filiálneho kostola v Lergo, vo farnosti Garango.
Miestny príspevok: 7.400 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 2189/09
Zodpovedný za projekt: Pater François de Sales Kabore
Stručný popis: pokračovanie výstavby väčšieho kostola v Koala-Gômissi, filiálky farnosti sv. Františka Xaverského v Tenkodogo. Práce na výstavbe začali v máji 2009.
Miestny príspevok činí: 18.200 USD. Projekt spolufinancuje katolícka organizácia Missio Aachen a Kolín n. R. v Nemecku, sumou 91.900 USD.
PMD Slovensko prispelo sumou: 20.000 USD

Číslo projektu: 2190/09
Zodpovedný za projekt: Pater Pierre Celestin Bangre
Stručný popis: ide o vykonanie viacerých úprav na stavbe a ukončenie výstavby presbytéria kostola vo farnosti Moaga.
Miestny príspevok: 8.700 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Číslo projektu: 2191/09
Zodpovedný za projekt: Pater Ernest Dabone
Stručný popis: pokračovanie výstavby kaplnky v Komtoega, filiálky farnosti Garango. Práce začali v máji minulého roka, zatiaľ sú postavené základy a vytiahnuté múry a strecha.
Miestny príspevok: 5.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 15.000 USD

Zoznam projektov Misijného diela detí 2010

Pre chudobné a zdravotne postihnuté deti bolo u nás v priebehu roka 2009 vyzbieraných 95.010,16 €. Z toho Hnutie eRko darovalo na podporu projektov PMDD 33.000.- €.

Cieľová krajina: Uganda

Číslo projektu: 2010-UGD-1-1, Apoštolská Administratúra Arua
Stručný popis: Jedná sa o základný príspevok pre túto nedávno založenú Apoštolskú Administratúru v Ugande.
PMDD Slovensko prispelo: 1.900 USD

Číslo projektu: 2010-UGD-1-5, diecéza Arua
Zodpovedný za projekt: Rev. Kasto Thomas Amwdraa
Názov projektu: Výstavba detského domova vo farnosti sv. Jozefa v Marache (predškolská výchova).
Stručný popis: Materiály a mzdové náklady na vybudovanie troch tried a kancelárie. Škola pomôže eliminovať vysoké percento negramotnosti chudobných detí, sirôt a deti na okraji spoločnosti. Malé deti v tejto oblasti sa nemajú šancu začleniť do predškolského vzdelávania. Škola tiež zabezpečuje kresťanskú formáciu.
Ide o 150 deti
Miestny príspevok: 4.432 USD
PMDD Slovensko prispelo: 15.000 USD

Číslo projektu: 2010-UGD-1-6, diecéza Arua
Zodpovedný za projekt: Sestra Lydia Eyotaru
Názov projektu: Podpora nevidiacich a inak postihnutých deti pri Dievčenskej základnej škole EDIOFE.
Stručný popis: Jedná sa o podporu nevidiacich a zdravotne postihnutých detí – zabezpečenie stravy, zdravotnú starostlivosť, nákup 5 braillových strojov a kariet. Sekcia pre nevidiace a zdravotne postihnuté deti je pripojená k základnej dievčenskej škole. Tieto deti sú často v stave opustenosti pre svoj zdravotný stav.
Ide o 52 deti
Miestny príspevok: USD 333
PMD Slovensko prispelo: USD 5.000

Cieľová krajina: KEŇA

Číslo projektu: 2010-KEN-15-2, diecéza Nyeri
Zodpovedný za projekt: sestra Veronika Wanjiku Maina
Otvorenie knižnice v Nyeri
Stručný popis: Vytvorenie možnosti krátkodobého ubytovania pre deti, nákup nábytku a kníh do knižnice. Rozvíjanie schopnosti čítať a vytvárať vzťah k čítaniu, dávať jednoduchú náboženskú výchovu, katechézu, zameranie na zlepšenie učebných výsledkov. Knižnica bude k dispozícii pre všetky deti v arcidiecéze.
Ide o 20 000 deti
Miestny príspevok:740 USD
PMDD Slovensko prispelo: USD 15.000

Cieľová krajina: ETIOPIA

2010-ETO-501-1, Diecéza EMDEBER
Diecézny biskup: J.E. Mons. Musie Ghebreghiorghis
Stručný popis: Školské ubytovanie a stravovanie, uniformy a školské potreby pre deti z najchudobnejších škôl v diecéze. Veľká chudoba bráni mnohým deťom prejsť základnou školskou výchovou. Diecéza sa preto rozhodla aspoň čiastočne hradiť náklady na vzdelanie.
Ide o 1000 detí
Miesny príspevok: USD 393 + iné výdavky ako napr. školné, mzdy a pod.
PMDD Slovensko prispelo: USD 7.000

Číslo projektu: 2010-ETP-2-1, Apoštolský Vikariát v Nekemte
Biskup spravujúci AV a zodpovedný za projekt: J. E. Mons. Theodorus Van Ruijven
Názov projektu: Podpora detí v detskom domove.
Jedná sa o výdavky na školné, oblečenie a výživu ohrozených detí, ktorých rodičia zomreli na epidémiu HIV/AIDS a iné choroby. Tieto deti potrebujú okrem materiálnej, aj morálnu a psychologickú pomoc.
Ide o 120 detí
Miestny príspevok: USD 443
PMDD Slovensko prispelo: USD 7.000

Cieľová krajina: BURUNDI

Číslo projektu: 2010-BRD-7-2, diecéza Bubanza
Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara
Názov projektu: Podpora sirotinca „Matka útechy“ (Ochrana života).
Stručný popis: Jedná sa o zaistenie mlieka a základných potravín, o zdravotnú starostlivosť pre novorodencov, o aktivity smerujúce k sebestačnosti. Stredisko „Matka útechy“ vzniklo v priebehu vojny a je riadené biskupskym úradom v spolupráci so sestrami Bene-Bernadetta.
Ide o 50 deti
Miestny príspevok: USD 2.000
PMDD Slovensko prispelo: 7.000 USD

Číslo projektu: 2010-BRD-7-4, diecéza Bubanza
Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara
Stručný popis: Jedná sa o pomoc pre zdravotne postihnuté detí, platby školného, nákup školskych potrieb, lekárskej starostlivosti. Vojna zapríčinila vznik veľkého počtu fyzicky a mentálne postihnutých detí, ktoré majú plné právo na vzdelanie.
Ide o 100 detí
Miestny príspevok: 1.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 9.000 USD

Cieľová krajina: TOGO

Číslo projektu: 2010-TOG-2-2, diecéza Dapaong
Diecézny biskup: J.E. Mons.l’Abbé Eloi Name
Názov projektu: Podpora vzdelávania núdznych detí (Školské vzdelávanie).
Stručný popis: Vidiecke obyvateľstvo je v tejto oblasti vystavené na milosť a nemilosť počasia, ako sú povodne a veľké suchá. Keď je úroda dobrá, tak sa dá predávať za rozumnú cenu. Je tam neustála chudoba. Nejestvujú prostriedky na úhradu týchto výdavkov.
Ide o 200 detí
Miestny príspevok: 1.882 USD
PMDD Slovensko prispelo: 400€

Číslo projektu: 2010-TOG-2-3
Zodpovedný za projekt: Sestra Séraphine Nabaloum
Názov projektu: Obnova budovy Centra ochrany žien v LOTOGOU
Stručný popis: Ido hlavne o prestavbu strechy a vybudovanie ochranného múru. Strecha centra sa poškodila a teraz preteká, veľká časť ochranného múru okolo centra sa zrútila. To vytvára bezpečnostné problémy pre dievčatá, ktoré tam bývajú a navštevujú odbornú školu, kde sa učia rôznym remeslám.
Ide o 40 dievčat
Miestny príspevok: 7.529 €
PMDD Slovensko prispelo: 13.600 €

Cieľová krajina: MALI

Číslo projektu: 2010-MLI-1-3, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mr. Cilbert Ky
Názov projektu: Podpora vzdelávania v katolíckych školách.
Stručný popis: Jedná sa o zaplatenie časti školného a stravy pre deti. Mnoho rodičov si vzdelanie svojich detí v katolíckych školách veľmi želá, ale žijú v krajnej chudobe a nemajú na to prostriedky. Tento projekt pomôže prístup k vzdelaniu týmto deťom v nasledujúcom roku.
Ide o 283 detí
Miestny príspevok: 400 USD
Iná podpora: 9.735 USD prispela fundácia RAOUL FOLLEREAU
PMDD Slovensko prispelo: 8.000 €

Číslo projektu: 2010-MLI-1-4, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mons. François-Xavier Diakite
Názov projektu: Kresťanská formácia vo farnosti Kali.
Stručný popis: Jedná sa o potravinovú pomoc, poskytnutie elementárneho vzdelania pre najchudobnejšie deti. Farnosť je rozdelená na 13 vidieckych oblastí. Organizujú sa detské tábory, semináre, vyučovanie náboženstva, a podobné aktivity, ktorých cieľom je prehĺbiť ľudskú a duchovnú formáciu týchto detí.
Ide o 1.200 detí
Miestny príspevok: 1.091 USD
PMDD Slovensko prispelo: 2.400€

Číslo projektu: 2010-MLI-1-5, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mons. Abbé Timothée Diallo
Názov projektu: Vyučovanie náboženstva.
Stručný popis: Organizovanie kresťanských detských táborov (3 krát ročne), rozvoj hnutia K.A. Obyvateľstvo je na 90% moslimské so stále rastúcim počtom: stavajú sa nové mešity, školy koránu, iné okázalé prejavy. Sú tu prítomné aj rôzne náboženské sekty, ktoré si platia svojich formátorov.
Ide o 1.565 detí
Miestny príspevok: 5.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 3.100€

Cieľová krajina: SUDÁN

Projekt číslo: 2010-SUD-4-1, Diecéza Malakal
Diecézny biskup: Mons. Roko Taban Mousa
Pomoc deťom v Malakal (Školská výchova)
Stručný popis: Jedná sa hlavne o zabezpečenie školného, kníh a oblečenia pre 250 detí základných škôl a kresťanskej výchovy pre 250 detí. V mnohých prípadoch sú to detí, ktoré stratili jedného, alebo oboch rodičov z dôvodu choroby, alebo vo vojne, ktorá skončila len prednedávnom.
Ide o 450 deti
Miestny príspevok: 600 USD
PMDD Slovensko prispelo: 6.000 USD

Projekt číslo: 2010-SID-1-6, diecéza Tombura-Yambio
Diecézny biskup: S.E. Mons. Edward Hiiboro Kussala
Názov projektu: Rehabilitácia deti postihnutých občianskou vojnou.
Stručný popis: Výdavky na jedlo, ubytovanie, dopravu a učebné a audiovizuálne pomôcky. Cieľom projektu je plne rehabilitovať deti, ktoré utrpeli rôzne traumy vo vojne, a to najmä u detí unesených LRA, zadržiavaných v zajatí, indoktrinovaných a postihnutých rôznym druhom zla. Sú tam tiež dievčatá s deťmi.
Ide o 150 detí
Miestny príspevok: 2.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Projekty Pápežského misijného diela apoštola Petra 2010

V priebehu roka bolo na podporu domorodých bohoslovcov zozbieraných 90.984,10 €. Túto sumu sme v máji tohto roka poslali do siedmich seminárov v dvoch afrických krajinách Benin a Togo. Tieto semináre nám boli určené na Generálnom zhromaždení Pápežských misijných diel v Ríme v máji tohto roku, po dohovore s našou Národnou kanceláriou PMD na Slovensku.

V Benine sme v tomto roku podporili seminaristov v nasledujúcich seminároch:
Kňazský seminár sv. Pavla v diecéze Abomey sme podporili sumou 12.925,00 €.
Kňazský seminár sv. Jozefa v arcidiecéze Cotonou sme podporili sumou 6.412 €.
Malý seminár sv.Petra v diecéze Natitingou sme podporili sumou 3.705 €.
Malý seminár Našej Pani Fatimskej v diecéze Parakou sme podporili sumou 23.484 €.
Propedeutický seminár sv. Jozefa v diecéze Porto Novo sme podporili sumou 38.000 €.

V Togu sme v tomto roku podporili seminaristov v nasledujúcich seminároch:
Kňazský seminár sv. Daniel Comboniho v diecéze Aneho sme podporili sumou 3.135 €.
Malý seminár sv. Petra apoštola v diecéze Kara sme podporili sumou 3.235 €.

Misijné projekty 2009

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2009

 

Zbierka na Misijnú nedeľu v roku 2008 vyniesla 12.592.467.- SKK (417.933,33 €). Vďaka štedrosti kresťanov na Slovensku sme mohli v rámci Pápežského misijného diela šírenia viery podporiť viacero projektov v africkej krajine Burkina Faso. Veľkú časť projektov tvorí podpora katechétov, ktorí sú dôležitými pomocníkmi misionárov, pretože dobre poznajú reč, miestne pomery a kultúru. O ich veľkom význame v misijnej práci sa s uznaním vyjadril aj Svätý Otec pri nedávnej návšteve Afriky. Na ilustráciu uvediem niektoré projekty z jednotlivých diecéz v africkej krajine Burkina Faso:
V diecéze Banfora sme podporili stavby kostolov a to vo farnostiach Kwere a Torokoro, ďalej rozšírenie Centra pre diecéznu formáciu, jedná sa o stavbu pavilónu zo 6-mi miestnosťami, prestavbu presbytéria v kostole vo farnosti Soubaganiegougou a nákup auta pre generálneho vikára diecézy.

V diecéze Bobo-Dioulasso sme podporili výstavbu kaplnky vo farnosti Dema, prestavbu presbytéria kostolov vo farnostiach Dingasso a Yéguéresso.

V diecéze Dedougou sme prispeli na zakúpenie auta pre gen. vikára a podporili sme projekt animácie povolaní k zasvätenému životu.

V diecéze Diebougou sme prispeli na stavbu kaplnky vo farnosti Gaoua a formačný kurz pre pastoračných pracovníkov.

V diecéze Ouahigoua sme podporili stavbu centra pre mládež „Espace jeune“, pomohli sme misionárkam sestrám Nepoškvrneného Počatia Panny Márie pri výstavbe konventu, podporili sme stavbu domu pre starých kňazov, ďalej sme podporili projekt kurzu pre katechétov, ktorí pôsobia na vidieku a stavbu kaplnky vo farnosti Aribinda. Úplný zoznam projektov MDŠV je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD v B Rastislave.

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2009

V roku 2008 sa vďaka štedrosti členov a dobrodincov PMD na Slovensku v rámci podpory Pápežského misijného diela apoštola Petra, ktorého úlohou je podpora formácie bohoslovcov v misijných krajinách vyzbierala suma 2.699.233,- SKK (89.598,12 €). Z tejto sumy bude podporených 327 seminaristov v africkej krajine Benin, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva v dvoch veľkých kňazských seminároch. Z tejto sumy bude podporených aj niekoľko stovák seminaristov jedného propedeutického seminára a troch malých seminárov. Jedná sa o nasledujúce semináre:

Diecéza ABOMEY,
Kňazský seminár sv. Pavla – príspevok činí 28.076,92 €
Arcidiecéza COTONOU,
Malý seminár sv. Jozefa – príspevok činí 5.307,69 €
Diecéza LOKOSSA,
Kňazský seminár Mgr. L. Parisota – príspevok činí 1.762,21 €
Diecéza NATITINGOU,
Malý seminár sv. Petra apoštola – príspevok činí 2.492,31 €
Arcidiecéza PARAKOU,
Malý seminár Našej Pani Fatimskej – príspevok činí 19.430,77 €
Diecéza PORTO NOVO,
Propedeuticky seminár sv. Jozefa – príspevok činí 23.076,92 €

Sú to všetko chlapci z krajne chudobných pomerov, ktorí nie sú v stave financovať svoje štúdia a formáciu. V seminároch sa snažia byť samostatní aspoň čo sa týka jedla, preto si chlapci svojpomocne chovajú hydinu a ošípané, pestujú ovocie, zeleninu a iné poľnohospodárske plodiny. Bohoslovci týchto seminároch sa denne modlia za dobrodincov a podporovateľov seminárov, čím sa vytvárajú duchovné mosty medzi mladými kresťanmi Afriky a nášho starého kontinentu.

Zoznam projektov Misijného diela detí 2009

V roku 2008 sa vďaka aktivitám detí zo Slovenska a vďaka štedrosti členov a dobrodincov PMD na Slovensku vyzbierala suma 2.414.503.- SKK (80.146,82 €). V tejto sume je zahrnutých 33.000 € od koledníkov z Dobrej noviny. Z tejto celkovej sumy sme podporili projekty, čím sme pomohli vyše 10.000 deťom v nasledujúcich afrických krajinách:

Cieľová krajina: ROVNÍKOVÁ GUINEA
V Rovníkovej Guinee sme sumou 5.000,00 € podporili 230 deti v škole vo farnosti v Baney. Jedná sa o nákup potravín (olej, ryby, mäso, soľ, banány, ryža, a pod.) na výživu deti a taktiež štipendia pre učiteľov. Škola sa nachádza v jednej z najchudobnejších zón, kde sa pestuje kakao, ktorého trhová cena je však v súčasnosti veľmi nízka.

Cieľová krajina: MALI
V tejto krajine sme podporili školu, kde sa realizuje výstavba nových šiestich „pavilónov“, nákup pomôcok, výchovných a pohybových hier. Jedná sa o 1050 deti. Vo farnosti Soukoura sme podporili zariadenie mimoškolského detského centra nákupom stoličiek, lavíc, stolov, skríň pre centrum, ktoré prijíma deti na celostnú formáciu: alfabetáciu, katechézu, vyučovanie remesla. Jedná sa o 300 deti. V tejto oblasti sa jedná o boj proti zneužívaniu deti v týchto oblastiach. Vo farnosti Timisa sme podporili formačnú činnosť pre 500 deti nákupom ozvučenia, televízora, videa, elektrogenerátora, mlyna pre školskú kuchyňu. Celková pomoc činí 11.538 €.

Cieľová krajina: TOGO
V diecéze Atakampe v Togu sme sumou 15.000 € podporili výstavbu školy pre 220 deti v rámci boja s negramotnosťou. Jedná sa o tri učebne, kancelária a školskú predajňu. V tejto lokalite žije mnoho deti v školskom veku, avšak jestvujúce školské „budovy“ sú veľmi chatrné, nedostatočne zastrešené, neschopné odolávať náporom počasia. Je preto nutné postaviť priestory, v ktorých by bolo možné prevádzať základné vyučovanie.

Cieľová krajina: BURUNDI
V diecéze Bubanza sme podporili sirotinec „Maria Matka útechy“ pre 150 deti zaistením mlieka a základných potravín, oblečenia, zdravotníckej pomoci pre novorodencov…
Podporili sme aj uvedenie do systému školského vyučovania, nákup školských uniforiem a pomôcok pre 1000 detí z kmeňa Batwa, ktorý bol počas dlhého obdobia vylúčený zo spoločnosti. Prostredníctvom odstraňovania negramotnosti týchto detí sa hľadá cesta ich znovuzačlenenia do spoločnosti. Celková pomoc činí 15.000 USD.

Cieľová krajina: ETIÓPIA
V Etiópii sme podporili rozšírovanie Základnej misijnej školy v Grabafila pre 480 deti sumou 15.000 USD. Už deväť rokov Apoštolský vikariát prevádza kresťanskú a školskú formáciu detí v troch poľnohospodárskych komunitách, pre ktoré bol skompletizovaný základný formačný cyklus.

Cieľová krajina: KENYA
V Keňi v diecéze Garissa sme podporili obnovu konviktu Ochrana života pre 100 deti. Jedná sa o práce na prerábaní izieb, hygienických zariadení, kuchyne, práčovne v súlade s platnými normami. Centrum prijíma aj siroty zo susedného Somálska. Zóna trpí dlhodobou suchotou. Ďalej tu podporíme azilový dom pre 96 deti. Potravinová pomoc, nákupy školských potrieb, priebežné spotrebné nákupy. Ľudia sú v tejto chudobnej zóne závislí na mesačných dávkach potravín, ktoré organizuje štát. Celková pomoc činí 15.000 USD.

Cieľová krajina: SUDÁN
Monti Nuba – oslobodená oblasť – v tejto časti Sudánu sme poskytli pomoc 6000 opusteným deťom sumou 15.000 USD. Jedná sa o jedlo, školské uniformy, kancelárske potreby, zariadenie učební. V oblasti hrozia nové politicko-ekonomické konflikty, moslimský útlak; je to zabudnutá horská a močaristá oblasť. Katolícka cirkev tu ako jediná zabezpečuje charitatívnu pomoc a katechizáciu deti prostredníctvom škôl a katechetických centier.

Cieľová krajina: UGANDA
V Ugande sumou 8.000 USD sme podporili J. Ex. Mons. John Baptist Kaggwa, diecézného biskupa Masaky, ktorý pomáha mnohým ohrozeným deťom (siroty, opustené deti, HIV/Aids pozitívne) v 15 školách svojej diecézy. Sumou 7000 USD podporíme iné školy nákupom školských potrieb, učebníc, jedla a pod. Jedná o podporu 800 deti.

Celkovo v roku 2009 zo Slovenska do misií putovala pomoc vo výške 17.206.203,-SKK. Podrobnejšie informácie o všetkých projektoch z milodarov z roku 2008 sú k dispozícií v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

Prehľad za všetky roky