Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2009

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2009

Zbierka na Misijnú nedeľu v roku 2008 vyniesla 12.592.467.- SKK (417.933,33 €). Vďaka štedrosti kresťanov na Slovensku sme mohli v rámci Pápežského misijného diela šírenia viery podporiť viacero projektov v africkej krajine Burkina Faso. Veľkú časť projektov tvorí podpora katechétov, ktorí sú dôležitými pomocníkmi misionárov, pretože dobre poznajú reč, miestne pomery a kultúru. O ich veľkom význame v misijnej práci sa s uznaním vyjadril aj Svätý Otec pri nedávnej návšteve Afriky. Na ilustráciu uvediem niektoré projekty z jednotlivých diecéz v africkej krajine Burkina Faso:
V diecéze Banfora sme podporili stavby kostolov a to vo farnostiach Kwere a Torokoro, ďalej rozšírenie Centra pre diecéznu formáciu, jedná sa o stavbu pavilónu zo 6-mi miestnosťami, prestavbu presbytéria v kostole vo farnosti Soubaganiegougou a nákup auta pre generálneho vikára diecézy.

V diecéze Bobo-Dioulasso sme podporili výstavbu kaplnky vo farnosti Dema, prestavbu presbytéria kostolov vo farnostiach Dingasso a Yéguéresso.

V diecéze Dedougou sme prispeli na zakúpenie auta pre gen. vikára a podporili sme projekt animácie povolaní k zasvätenému životu.

V diecéze Diebougou sme prispeli na stavbu kaplnky vo farnosti Gaoua a formačný kurz pre pastoračných pracovníkov.

V diecéze Ouahigoua sme podporili stavbu centra pre mládež „Espace jeune“, pomohli sme misionárkam sestrám Nepoškvrneného Počatia Panny Márie pri výstavbe konventu, podporili sme stavbu domu pre starých kňazov, ďalej sme podporili projekt kurzu pre katechétov, ktorí pôsobia na vidieku a stavbu kaplnky vo farnosti Aribinda. Úplný zoznam projektov MDŠV je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD v B Rastislave.

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2009

V roku 2008 sa vďaka štedrosti členov a dobrodincov PMD na Slovensku v rámci podpory Pápežského misijného diela apoštola Petra, ktorého úlohou je podpora formácie bohoslovcov v misijných krajinách vyzbierala suma 2.699.233,- SKK (89.598,12 €). Z tejto sumy bude podporených 327 seminaristov v africkej krajine Benin, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva v dvoch veľkých kňazských seminároch. Z tejto sumy bude podporených aj niekoľko stovák seminaristov jedného propedeutického seminára a troch malých seminárov. Jedná sa o nasledujúce semináre:

Diecéza ABOMEY,
Kňazský seminár sv. Pavla – príspevok činí 28.076,92 €
Arcidiecéza COTONOU,
Malý seminár sv. Jozefa – príspevok činí 5.307,69 €
Diecéza LOKOSSA,
Kňazský seminár Mgr. L. Parisota – príspevok činí 1.762,21 €
Diecéza NATITINGOU,
Malý seminár sv. Petra apoštola – príspevok činí 2.492,31 €
Arcidiecéza PARAKOU,
Malý seminár Našej Pani Fatimskej – príspevok činí 19.430,77 €
Diecéza PORTO NOVO,
Propedeuticky seminár sv. Jozefa – príspevok činí 23.076,92 €

Sú to všetko chlapci z krajne chudobných pomerov, ktorí nie sú v stave financovať svoje štúdia a formáciu. V seminároch sa snažia byť samostatní aspoň čo sa týka jedla, preto si chlapci svojpomocne chovajú hydinu a ošípané, pestujú ovocie, zeleninu a iné poľnohospodárske plodiny. Bohoslovci týchto seminároch sa denne modlia za dobrodincov a podporovateľov seminárov, čím sa vytvárajú duchovné mosty medzi mladými kresťanmi Afriky a nášho starého kontinentu.

Zoznam projektov Misijného diela detí 2009

V roku 2008 sa vďaka aktivitám detí zo Slovenska a vďaka štedrosti členov a dobrodincov PMD na Slovensku vyzbierala suma 2.414.503.- SKK (80.146,82 €). V tejto sume je zahrnutých 33.000 € od koledníkov z Dobrej noviny. Z tejto celkovej sumy sme podporili projekty, čím sme pomohli vyše 10.000 deťom v nasledujúcich afrických krajinách:

Cieľová krajina: ROVNÍKOVÁ GUINEA
V Rovníkovej Guinee sme sumou 5.000,00 € podporili 230 deti v škole vo farnosti v Baney. Jedná sa o nákup potravín (olej, ryby, mäso, soľ, banány, ryža, a pod.) na výživu deti a taktiež štipendia pre učiteľov. Škola sa nachádza v jednej z najchudobnejších zón, kde sa pestuje kakao, ktorého trhová cena je však v súčasnosti veľmi nízka.

Cieľová krajina: MALI
V tejto krajine sme podporili školu, kde sa realizuje výstavba nových šiestich „pavilónov“, nákup pomôcok, výchovných a pohybových hier. Jedná sa o 1050 deti. Vo farnosti Soukoura sme podporili zariadenie mimoškolského detského centra nákupom stoličiek, lavíc, stolov, skríň pre centrum, ktoré prijíma deti na celostnú formáciu: alfabetáciu, katechézu, vyučovanie remesla. Jedná sa o 300 deti. V tejto oblasti sa jedná o boj proti zneužívaniu deti v týchto oblastiach. Vo farnosti Timisa sme podporili formačnú činnosť pre 500 deti nákupom ozvučenia, televízora, videa, elektrogenerátora, mlyna pre školskú kuchyňu. Celková pomoc činí 11.538 €.

Cieľová krajina: TOGO
V diecéze Atakampe v Togu sme sumou 15.000 € podporili výstavbu školy pre 220 deti v rámci boja s negramotnosťou. Jedná sa o tri učebne, kancelária a školskú predajňu. V tejto lokalite žije mnoho deti v školskom veku, avšak jestvujúce školské „budovy“ sú veľmi chatrné, nedostatočne zastrešené, neschopné odolávať náporom počasia. Je preto nutné postaviť priestory, v ktorých by bolo možné prevádzať základné vyučovanie.

Cieľová krajina: BURUNDI
V diecéze Bubanza sme podporili sirotinec „Maria Matka útechy“ pre 150 deti zaistením mlieka a základných potravín, oblečenia, zdravotníckej pomoci pre novorodencov…
Podporili sme aj uvedenie do systému školského vyučovania, nákup školských uniforiem a pomôcok pre 1000 detí z kmeňa Batwa, ktorý bol počas dlhého obdobia vylúčený zo spoločnosti. Prostredníctvom odstraňovania negramotnosti týchto detí sa hľadá cesta ich znovuzačlenenia do spoločnosti. Celková pomoc činí 15.000 USD.

Cieľová krajina: ETIÓPIA
V Etiópii sme podporili rozšírovanie Základnej misijnej školy v Grabafila pre 480 deti sumou 15.000 USD. Už deväť rokov Apoštolský vikariát prevádza kresťanskú a školskú formáciu detí v troch poľnohospodárskych komunitách, pre ktoré bol skompletizovaný základný formačný cyklus.

Cieľová krajina: KENYA
V Keňi v diecéze Garissa sme podporili obnovu konviktu Ochrana života pre 100 deti. Jedná sa o práce na prerábaní izieb, hygienických zariadení, kuchyne, práčovne v súlade s platnými normami. Centrum prijíma aj siroty zo susedného Somálska. Zóna trpí dlhodobou suchotou. Ďalej tu podporíme azilový dom pre 96 deti. Potravinová pomoc, nákupy školských potrieb, priebežné spotrebné nákupy. Ľudia sú v tejto chudobnej zóne závislí na mesačných dávkach potravín, ktoré organizuje štát. Celková pomoc činí 15.000 USD.

Cieľová krajina: SUDÁN
Monti Nuba – oslobodená oblasť – v tejto časti Sudánu sme poskytli pomoc 6000 opusteným deťom sumou 15.000 USD. Jedná sa o jedlo, školské uniformy, kancelárske potreby, zariadenie učební. V oblasti hrozia nové politicko-ekonomické konflikty, moslimský útlak; je to zabudnutá horská a močaristá oblasť. Katolícka cirkev tu ako jediná zabezpečuje charitatívnu pomoc a katechizáciu deti prostredníctvom škôl a katechetických centier.

Cieľová krajina: UGANDA
V Ugande sumou 8.000 USD sme podporili J. Ex. Mons. John Baptist Kaggwa, diecézného biskupa Masaky, ktorý pomáha mnohým ohrozeným deťom (siroty, opustené deti, HIV/Aids pozitívne) v 15 školách svojej diecézy. Sumou 7000 USD podporíme iné školy nákupom školských potrieb, učebníc, jedla a pod. Jedná o podporu 800 deti.

Celkovo v roku 2009 zo Slovenska do misií putovala pomoc vo výške 17.206.203,-SKK. Podrobnejšie informácie o všetkých projektoch z milodarov z roku 2008 sú k dispozícií v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu