Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2010

Na projekty PMD sa v minulom roku vyzbieralo spolu 646 353,17 €. Táto suma bola distribuovaná medzi misijné projekty do Afrických krajín: Burkina Faso, Uganda, Keňa, Etiopia, Burunde, Togo, Mali, Sudán, Mali a Benin.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2010

V rámci minuloročnej misijnej nedele sa na Slovensku vyzbieralo 460.358,91 €. Celú túto sumu, sme v auguste tohto roka poslali, už druhý rok po sebe do africkej krajiny Burkina Faso. Rozhodol o tom Medzinárodny sekretariát Pápežských misijných diel v Ríme na svojom Generálnom zhromaždení v máji tohto roku, po dohovore s našou Národnou kanceláriou PMD na Slovensku. Nakoľko sa jedná o množstvo projektov uvádzam iba niektoré z nich. Všetky projekty sú k nahliadnutiu v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

Cieľová krajina: Burkina Faso

Diecéze DEDOUGOU
diecézny biskup J.E. Mons. Judes Bicaba

Názov projektu: Podpora Katolíckého rádia Unitas
Zodpovedný za projekt: Pater Paul Dah
Stručný popis: Nákup zariadení na zlepšenie vysielania náboženských rozhlasových programov katolíckeho rádia Unitas, formácia troch nových pracovníkov pre technickú údržbu a výrobu audiokaziet a CD. Zvyšovanie kvalitného náboženského vysielania je veľmi potrebná hlavne na širokých územiach, menej pristupných misionárom.
PMD Slovensko prispelo: 8.000 USD

Číslo projektu: 3193/09
Zodpovedný za projekt: Páter Bertin Dieme
Názov projektu: výstavba útulku vo farnosti sv. Petra v Boromo.
Stručný popis: jedná sa o výstavbu a zariadenie budovy s ôsmimi izbami a ochranným múrom, ktorá bude slúžiť na dočasné prichýlenie najnúdznejších rodín s deťmi.
Miestny príspevok: 5.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 20.000 USD

Číslo projektu: 3194/09
Zodpovedný za projekt: Pater Christophe Boro
Stručný popis projektu: výstavba budovy pre katechetické centrum vo farnosti Zaba. Jedná sa o budovu s tromi izbami: zasadacia miestnosť, pracovňa a kancelária.
Miestny príspevok: 2.500 USD
PMD Slovensko prispelo: 7.000 USD

Číslo projektu: 3195/09
Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Judes Bicaba, diec. biskup
Stručný popis: jedná sa o výstavbu troch kaplniek v oblastiach farností Kamena, Kéro a Bolomakoté. V týchto kaplnkách sa budú slúžiť sväté omše a vysluhovať sviatosti na odľahlých miestach pre ľudí, ktorí žijú roztrusení v malých osadách.
Miestny príspevok: 12.700 USD
PMD Slovensko prispelo sumou: 30.000 USD

Číslo projektu: 3196/09
Zodpovedný za projekt: Pater Constatin Sere
Stručný popis: jedná sa o nákup troch motocyklov pre novokňazov vysvätených v tomto roku, ktorí ich budú používať pre pastoračné návštevy odľahlých miest svojích farností.
Miestny príspevok: 2.500 USD
PMD Slovensko prispelo: 6.000 USD

Číslo projektu: 1997/09
Zodpovedný za projekt: správca farnosti Hound.
Stručný popis: Pokračovanie vo výstavbe chrámu vo farnosti Hound. Jedná sa o stavbu chóru, dokončenie presbytéria a ostatné dokončovacie práce.
Miestny príspevok: 5.800 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Diecéza DIEBOUGOU
Diecézny biskup J.E Mons. Der Raphael Dabiré Kusielé

Číslo projektu: 2159/09
Zodpovedný za projekt: Pater Sègnituo Eric Hien
Stručný popis: výstavba kaplnky pre potreby vojenského ordinariátu v Gaoua.
Miestny príspevok:3.800 USD
PMD Slovensko prispelo: 12.000 USD

Číslo projektu: 2160/09
Zodpovedný za projekt: Pater M’Baga Tuzindé Some
Stručný popis: pokračovanie výstavby farskej budovy vo farnosti Sv. Michala v Nako, započatej v roku 2008. Je potrebné pokračovať, opraviť strechu a ukončiť všetky dokončovacie práce.
Miestny príspevok: 2.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Číslo projektu: 2162/10
Zodpovedný za projekt: Pater Thomas Hien
Stručný popis: realizacia permanentnej formácie pre diecézny klérus.
Miestny príspevok: 11.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 4.000 USD

Diecéza DORI
Diecézny biskup J. E. Mons. Joachim Ouédraogo

Číslo projektu: 722/10
Zodpovedný za projekt: Sestra Clarisse Kinda
Stručný popis: prestavba kláštora „Sestier Presvätej Panny Márie“ v Torfou. Sestry chcú pristaviť na budovu kláštora jedno poschodie, kde bude ubytovanie pre nové sestry.
Vlastný príspevok: 20.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 723/10
Zodpovedný za projekt: Pater Bertrand Sawadogo
Stručný popis: výstavba kláštora Sestier „Notre Dame du Lac“ v Liki, vo farnosti Aribinda.
Vlastny príspevok: 6.300 USD
PMD Slovensko prispelo: 25.000 USD

Číslo projektu: 724/10
Zodpovedný za projekt: Edmond Ouedraogo, ekonóm diecézy.
Stručný popis: pokračovanie výstavby centra pre misionárov, ktorí potrebujú načerpať sily po úmorných misijných cestách. Ide o skompletizovanie stavby, ktorá bola začatá v máji minulého roku.
Miestny príspevok: 13.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 20.000 USD

Číslo projektu: 726/10
Zodpovedný za projekt: Edmond Ouedraogo, ekonóm diecézy.
Stručný popis projektu: Ide o kurzy formácie pastoračných pracovníkov. Jedná sa o zložitú oblasť, kde väčšinovým náboženstvom je Islam. Pastorácia si vyžaduje nové premyslené evanjelizačné postupy v islamsko-kresťanskom dialógu a v misiológii. Zučastňujú sa na nich misionári kňazi, rehoľníci a zainteresovaní laici.
Miestny príspevok: 2.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Diecéza KOUPELA
Diecézny biskup J.E. Mons. Séraphin Rouamba

Číslo projektu: 2187/09
Zodpovedný za projekt: Sestra Thérèse Compaoré
Stručný popis projektu: pokračovanie vo výstavbe kláštora „Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie“ v Ouargaye.
Miestny príspevok: 6.600 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 2188/09
Zodpovedný za projekt: Pater Ernest Dabone
Stručný popis: jedná sa o pokračovanie výstavby filiálneho kostola v Lergo, vo farnosti Garango.
Miestny príspevok: 7.400 USD
PMD Slovensko prispelo: 30.000 USD

Číslo projektu: 2189/09
Zodpovedný za projekt: Pater François de Sales Kabore
Stručný popis: pokračovanie výstavby väčšieho kostola v Koala-Gômissi, filiálky farnosti sv. Františka Xaverského v Tenkodogo. Práce na výstavbe začali v máji 2009.
Miestny príspevok činí: 18.200 USD. Projekt spolufinancuje katolícka organizácia Missio Aachen a Kolín n. R. v Nemecku, sumou 91.900 USD.
PMD Slovensko prispelo sumou: 20.000 USD

Číslo projektu: 2190/09
Zodpovedný za projekt: Pater Pierre Celestin Bangre
Stručný popis: ide o vykonanie viacerých úprav na stavbe a ukončenie výstavby presbytéria kostola vo farnosti Moaga.
Miestny príspevok: 8.700 USD
PMD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Číslo projektu: 2191/09
Zodpovedný za projekt: Pater Ernest Dabone
Stručný popis: pokračovanie výstavby kaplnky v Komtoega, filiálky farnosti Garango. Práce začali v máji minulého roka, zatiaľ sú postavené základy a vytiahnuté múry a strecha.
Miestny príspevok: 5.000 USD
PMD Slovensko prispelo: 15.000 USD

Zoznam projektov Misijného diela detí 2010

Pre chudobné a zdravotne postihnuté deti bolo u nás v priebehu roka 2009 vyzbieraných 95.010,16 €. Z toho Hnutie eRko darovalo na podporu projektov PMDD 33.000.- €.

Cieľová krajina: Uganda

Číslo projektu: 2010-UGD-1-1, Apoštolská Administratúra Arua
Stručný popis: Jedná sa o základný príspevok pre túto nedávno založenú Apoštolskú Administratúru v Ugande.
PMDD Slovensko prispelo: 1.900 USD

Číslo projektu: 2010-UGD-1-5, diecéza Arua
Zodpovedný za projekt: Rev. Kasto Thomas Amwdraa
Názov projektu: Výstavba detského domova vo farnosti sv. Jozefa v Marache (predškolská výchova).
Stručný popis: Materiály a mzdové náklady na vybudovanie troch tried a kancelárie. Škola pomôže eliminovať vysoké percento negramotnosti chudobných detí, sirôt a deti na okraji spoločnosti. Malé deti v tejto oblasti sa nemajú šancu začleniť do predškolského vzdelávania. Škola tiež zabezpečuje kresťanskú formáciu.
Ide o 150 deti
Miestny príspevok: 4.432 USD
PMDD Slovensko prispelo: 15.000 USD

Číslo projektu: 2010-UGD-1-6, diecéza Arua
Zodpovedný za projekt: Sestra Lydia Eyotaru
Názov projektu: Podpora nevidiacich a inak postihnutých deti pri Dievčenskej základnej škole EDIOFE.
Stručný popis: Jedná sa o podporu nevidiacich a zdravotne postihnutých detí – zabezpečenie stravy, zdravotnú starostlivosť, nákup 5 braillových strojov a kariet. Sekcia pre nevidiace a zdravotne postihnuté deti je pripojená k základnej dievčenskej škole. Tieto deti sú často v stave opustenosti pre svoj zdravotný stav.
Ide o 52 deti
Miestny príspevok: USD 333
PMD Slovensko prispelo: USD 5.000

Cieľová krajina: KEŇA

Číslo projektu: 2010-KEN-15-2, diecéza Nyeri
Zodpovedný za projekt: sestra Veronika Wanjiku Maina
Otvorenie knižnice v Nyeri
Stručný popis: Vytvorenie možnosti krátkodobého ubytovania pre deti, nákup nábytku a kníh do knižnice. Rozvíjanie schopnosti čítať a vytvárať vzťah k čítaniu, dávať jednoduchú náboženskú výchovu, katechézu, zameranie na zlepšenie učebných výsledkov. Knižnica bude k dispozícii pre všetky deti v arcidiecéze.
Ide o 20 000 deti
Miestny príspevok:740 USD
PMDD Slovensko prispelo: USD 15.000

Cieľová krajina: ETIOPIA

2010-ETO-501-1, Diecéza EMDEBER
Diecézny biskup: J.E. Mons. Musie Ghebreghiorghis
Stručný popis: Školské ubytovanie a stravovanie, uniformy a školské potreby pre deti z najchudobnejších škôl v diecéze. Veľká chudoba bráni mnohým deťom prejsť základnou školskou výchovou. Diecéza sa preto rozhodla aspoň čiastočne hradiť náklady na vzdelanie.
Ide o 1000 detí
Miesny príspevok: USD 393 + iné výdavky ako napr. školné, mzdy a pod.
PMDD Slovensko prispelo: USD 7.000

Číslo projektu: 2010-ETP-2-1, Apoštolský Vikariát v Nekemte
Biskup spravujúci AV a zodpovedný za projekt: J. E. Mons. Theodorus Van Ruijven
Názov projektu: Podpora detí v detskom domove.
Jedná sa o výdavky na školné, oblečenie a výživu ohrozených detí, ktorých rodičia zomreli na epidémiu HIV/AIDS a iné choroby. Tieto deti potrebujú okrem materiálnej, aj morálnu a psychologickú pomoc.
Ide o 120 detí
Miestny príspevok: USD 443
PMDD Slovensko prispelo: USD 7.000

Cieľová krajina: BURUNDI

Číslo projektu: 2010-BRD-7-2, diecéza Bubanza
Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara
Názov projektu: Podpora sirotinca „Matka útechy“ (Ochrana života).
Stručný popis: Jedná sa o zaistenie mlieka a základných potravín, o zdravotnú starostlivosť pre novorodencov, o aktivity smerujúce k sebestačnosti. Stredisko „Matka útechy“ vzniklo v priebehu vojny a je riadené biskupskym úradom v spolupráci so sestrami Bene-Bernadetta.
Ide o 50 deti
Miestny príspevok: USD 2.000
PMDD Slovensko prispelo: 7.000 USD

Číslo projektu: 2010-BRD-7-4, diecéza Bubanza
Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara
Stručný popis: Jedná sa o pomoc pre zdravotne postihnuté detí, platby školného, nákup školskych potrieb, lekárskej starostlivosti. Vojna zapríčinila vznik veľkého počtu fyzicky a mentálne postihnutých detí, ktoré majú plné právo na vzdelanie.
Ide o 100 detí
Miestny príspevok: 1.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 9.000 USD

Cieľová krajina: TOGO

Číslo projektu: 2010-TOG-2-2, diecéza Dapaong
Diecézny biskup: J.E. Mons.l’Abbé Eloi Name
Názov projektu: Podpora vzdelávania núdznych detí (Školské vzdelávanie).
Stručný popis: Vidiecke obyvateľstvo je v tejto oblasti vystavené na milosť a nemilosť počasia, ako sú povodne a veľké suchá. Keď je úroda dobrá, tak sa dá predávať za rozumnú cenu. Je tam neustála chudoba. Nejestvujú prostriedky na úhradu týchto výdavkov.
Ide o 200 detí
Miestny príspevok: 1.882 USD
PMDD Slovensko prispelo: 400€

Číslo projektu: 2010-TOG-2-3
Zodpovedný za projekt: Sestra Séraphine Nabaloum
Názov projektu: Obnova budovy Centra ochrany žien v LOTOGOU
Stručný popis: Ido hlavne o prestavbu strechy a vybudovanie ochranného múru. Strecha centra sa poškodila a teraz preteká, veľká časť ochranného múru okolo centra sa zrútila. To vytvára bezpečnostné problémy pre dievčatá, ktoré tam bývajú a navštevujú odbornú školu, kde sa učia rôznym remeslám.
Ide o 40 dievčat
Miestny príspevok: 7.529 €
PMDD Slovensko prispelo: 13.600 €

Cieľová krajina: MALI

Číslo projektu: 2010-MLI-1-3, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mr. Cilbert Ky
Názov projektu: Podpora vzdelávania v katolíckych školách.
Stručný popis: Jedná sa o zaplatenie časti školného a stravy pre deti. Mnoho rodičov si vzdelanie svojich detí v katolíckych školách veľmi želá, ale žijú v krajnej chudobe a nemajú na to prostriedky. Tento projekt pomôže prístup k vzdelaniu týmto deťom v nasledujúcom roku.
Ide o 283 detí
Miestny príspevok: 400 USD
Iná podpora: 9.735 USD prispela fundácia RAOUL FOLLEREAU
PMDD Slovensko prispelo: 8.000 €

Číslo projektu: 2010-MLI-1-4, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mons. François-Xavier Diakite
Názov projektu: Kresťanská formácia vo farnosti Kali.
Stručný popis: Jedná sa o potravinovú pomoc, poskytnutie elementárneho vzdelania pre najchudobnejšie deti. Farnosť je rozdelená na 13 vidieckych oblastí. Organizujú sa detské tábory, semináre, vyučovanie náboženstva, a podobné aktivity, ktorých cieľom je prehĺbiť ľudskú a duchovnú formáciu týchto detí.
Ide o 1.200 detí
Miestny príspevok: 1.091 USD
PMDD Slovensko prispelo: 2.400€

Číslo projektu: 2010-MLI-1-5, Diecéza Bamako
Zodpovedný za projekt: Mons. Abbé Timothée Diallo
Názov projektu: Vyučovanie náboženstva.
Stručný popis: Organizovanie kresťanských detských táborov (3 krát ročne), rozvoj hnutia K.A. Obyvateľstvo je na 90% moslimské so stále rastúcim počtom: stavajú sa nové mešity, školy koránu, iné okázalé prejavy. Sú tu prítomné aj rôzne náboženské sekty, ktoré si platia svojich formátorov.
Ide o 1.565 detí
Miestny príspevok: 5.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 3.100€

Cieľová krajina: SUDÁN

Projekt číslo: 2010-SUD-4-1, Diecéza Malakal
Diecézny biskup: Mons. Roko Taban Mousa
Pomoc deťom v Malakal (Školská výchova)
Stručný popis: Jedná sa hlavne o zabezpečenie školného, kníh a oblečenia pre 250 detí základných škôl a kresťanskej výchovy pre 250 detí. V mnohých prípadoch sú to detí, ktoré stratili jedného, alebo oboch rodičov z dôvodu choroby, alebo vo vojne, ktorá skončila len prednedávnom.
Ide o 450 deti
Miestny príspevok: 600 USD
PMDD Slovensko prispelo: 6.000 USD

Projekt číslo: 2010-SID-1-6, diecéza Tombura-Yambio
Diecézny biskup: S.E. Mons. Edward Hiiboro Kussala
Názov projektu: Rehabilitácia deti postihnutých občianskou vojnou.
Stručný popis: Výdavky na jedlo, ubytovanie, dopravu a učebné a audiovizuálne pomôcky. Cieľom projektu je plne rehabilitovať deti, ktoré utrpeli rôzne traumy vo vojne, a to najmä u detí unesených LRA, zadržiavaných v zajatí, indoktrinovaných a postihnutých rôznym druhom zla. Sú tam tiež dievčatá s deťmi.
Ide o 150 detí
Miestny príspevok: 2.000 USD
PMDD Slovensko prispelo: 10.000 USD

Projekty Pápežského misijného diela apoštola Petra 2010

V priebehu roka bolo na podporu domorodých bohoslovcov zozbieraných 90.984,10 €. Túto sumu sme v máji tohto roka poslali do siedmich seminárov v dvoch afrických krajinách Benin a Togo. Tieto semináre nám boli určené na Generálnom zhromaždení Pápežských misijných diel v Ríme v máji tohto roku, po dohovore s našou Národnou kanceláriou PMD na Slovensku.

V Benine sme v tomto roku podporili seminaristov v nasledujúcich seminároch:
Kňazský seminár sv. Pavla v diecéze Abomey sme podporili sumou 12.925,00 €.
Kňazský seminár sv. Jozefa v arcidiecéze Cotonou sme podporili sumou 6.412 €.
Malý seminár sv.Petra v diecéze Natitingou sme podporili sumou 3.705 €.
Malý seminár Našej Pani Fatimskej v diecéze Parakou sme podporili sumou 23.484 €.
Propedeutický seminár sv. Jozefa v diecéze Porto Novo sme podporili sumou 38.000 €.

V Togu sme v tomto roku podporili seminaristov v nasledujúcich seminároch:
Kňazský seminár sv. Daniel Comboniho v diecéze Aneho sme podporili sumou 3.135 €.
Malý seminár sv. Petra apoštola v diecéze Kara sme podporili sumou 3.235 €.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu