Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2021

V roku 2021 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom misijné krajiny v Afrike a v Ázii celkovou sumou 1 213 452,55 eur. Cieľových krajín podpory bolo štrnásť: Benin, Togo, Čad, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Kongo, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Etiópia, Keňa, Rwanda, Uganda a Srí Lanka. Podporujeme šírenie evanjelia v misijných krajinách, pomoc je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez apoštolské nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým  najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach. Chceme vám zo srdca poďakovať za všetky dary. Každý milodar pomáha prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom PMD za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré zveril PMD Svätý Otec. Misijná pomoc smerovala do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD – Misijné dielo šírenia viery, Misijné dielo detíMisijné dielo sv. apoštola Petra

Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2021

Cieľová krajina: TOGO

 • Diecéza KPALIME
  • Riadne projekty: 21.837,88 EUR
  • Podpora katechétov: 19.000 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Rekonštrukcia biskupského úradu a rezidencie (003251/2020)
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Benoît Comlan ALOWONOU
  • Príspevok Slovenska: 25.000 EUR

Cieľová krajina: STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

 • Diecéza ALINDAO
  • Riadne projekty: 16.050 EUR
 • Diecéza BAMBARI
  • Riadne projekty: 23.700 EUR
  • Podpora katechétov: 30.000 EUR
 • Diecéza BANGASSOU
  • Riadne projekty: 17.700 EUR
  • Podpora katechétov: 9.000 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Výstavba kostola Najsvätejšej Trojice v Maliko (001890/2021)
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Juan-José Aguirre Muñoz
  • Príspevok Slovenska: 20.000 EUR
 • Diecéza BANGUI
  • Riadne projekty: 12.320,90 EUR
  • Podpora katechétov: 30.000 EUR
 • Mimoriadne projekty
  • Názov projektu: Rozšírenie fary vo farnosti Navštívenia Panny Márie v Bimbo (002530/2021)
  • Zodpovedný za projekt: O. Tiziano Pozzi
  • Príspevok Slovenska: 25.000 EUR
 • Diecéza BERBERATI
  • Riadne projekty: 25.000 EUR
 • Diecéza BOSSANGOA
  • Riadne projekty: 19.400 EUR
 • Diecéza BOUAR
  • Riadne projekty: 22.000 EUR
  • Podpora katechétov: 18.000 EUR
 • Diecéza KAGA – BANDORO
  • Riadne projekty: 17.700 EUR
  • Podpora katechétov: 11.000 EUR
 • Diecéza MBAIKI
  • Riadne projekty: 17.700 EUR
  • Podpora katechétov: 13.000 EUR

Projekty Misijného diela detí pre rok 2021

Cieľová krajina: BURKINA FASO

 • Diecéza DORI
 • Názov projektu: Materská škola sv. Terezy v Dori
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Edith Pakotogo
  • Program: Predškolská výchova
  • Popis: Rekonštrukcia a vybavenie – budovy škôlky si po desiatich rokoch prevádzky vyžadujú úpravy v súlade s platnými normami (praskliny na stenách, poškodené vnútorné a vonkajšie nátery, stropy, dlažby a elektrické rozvody). Potrebná je aj obnova ihriska. Ide o 171 detí.
 • Príspevok Slovenska: 12.000 EUR
 • Názov projektu: Lýceum Panny Márie zo Sahelu v Suudu Andal
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Suzanne Roamba
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba školskej budovy s tromi triedami. Lýceum bolo postavené pred 11 rokmi a postupne sa stalo vzorom vo výuke pre celú diecézu. Viac než 19 000 škôl prvého a druhého stupňa však muselo byť kvôli teroristickým akciám zatvorených a mnoho detí zostalo bez možnosti učiť sa. Je preto potrebné zvýšiť kapacitu školských zariadení. Ide o 240 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.300 EUR
 • Názov projektu: Projekt katolíckej organizácie Manos Unidas, Dori
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Régina Ouangre
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Vybudovanie vrtu pre pitnú vodu – navŕtanie, výstavba vodojemu, kanalizácie, systému solárneho čerpania a energetického príslušenstva. Úroveň analfabetizmu v sahelskej oblasti (na južnom okraji Sahary) je veľmi vysoká. Škola sa nachádza na území, ktoré sa vyznačuje veľkými horúčavami – deti potrebujú mať vo svojej blízkosti zdroj pitnej vody dôležitej pre ich zdravie, hygienu a bezpečnosť. Ide o 380 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 EUR
 • Názov projektu: Diecézne centrum pre nezaopatrené deti
  • Zodpovedný za projekt: O. Théodore Bekouene Kpoda
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Školské poplatky, zdravotná starostlivosť, doprava, stravovanie, bývanie a podpora pre deti, ktoré pochádzajú z oblastí násilného extrémizmu a stali sa obeťami politickej a sociálnej neistoty. Diecéza sa snaží zabezpečiť základné potreby pre deti, ktoré prišli o domov a vzdelanie, a pre malé dievčatá, ktoré unikli pred nútenými sobášmi. V centre deti nachádzajú podporu, ochranu a možnosť vzdelávať sa. Ide o 380 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 EUR
 • Názov projektu: Diecézne centrum pre nezaopatrené deti
  • Zodpovedný za projekt: O. Théodore Bekouene Kpoda
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Školské poplatky, zdravotná starostlivosť, doprava, stravovanie, bývanie a podpora pre deti, ktoré pochádzajú z oblastí násilného extrémizmu a stali sa obeťami politickej a sociálnej neistoty. Diecéza sa snaží zabezpečiť základné potreby pre deti, ktoré prišli o domov a vzdelanie, a pre malé dievčatá, ktoré unikli pred nútenými sobášmi. V centre deti nachádzajú podporu, ochranu a možnosť vzdelávať sa. Ide o 380 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 EUR

Cieľová krajina: ETIÓPIA

 • Diecéza: Apoštolský vikariát HOSANNA
 • Názov projektu: Stravovací program
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Zabezpečenie stravovania a základných životných potrieb pre ohrozené a presídlené deti z veľmi chudobných rodín. Mnohé deti potrebujú pomoc a podporu, ale ich rodiny im ju nedokážu poskytnúť. Ide o 50 detí.
 • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola sv. Trojice v Danalega
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Predškolská výchova
  • Popis: Výstavba – materiály a práca. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu udržateľného rozvoja v oblasti školstva a umožniť deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Ide o 250 detí.
 • Príspevok Slovenska: 17.000 USD
 • Názov projektu: Centrum pre mladé dievčatá
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Materiály a práca – cieľom projektu je postaviť centrum, ktoré sa bude starať o mladé dievčatá z chudobných rodín a poskytne im bezpečné útočisko, základné životné potreby a primerané prostredie na vzdelávanie. Ide o 25 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 USD
 • Diecéza: Apoštolský vikariát SODDO
 • Názov projektu: Diecézny vzdelávací program
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Školské poplatky pre chudobné a núdzne deti. Vikariát v Soddo prijíma množstvo žiadostí o zriadenie materských škôl pre deti z rozličných miest. Mnohé z nich pochádzajú z veľmi chudobných rodín, ktoré deťom nedokážu zaplatiť výdavky na vyučovanie. Cieľom projektu je pomôcť najnúdznejším deťom. Ide o 495 detí.
 • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Diecézny stravovací program
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Nákup stravy a potravinových zásob pre deti zo 14 materských škôl v Soddo. Životné podmienky mnohých rodín vo vikariáte sú veľmi úbohé. Deti trpia hladom a podvýživou. Cieľom projektu je zabezpečiť im jedlo počas vyučovania. Ide o 1239 detí.
 • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Cieľová krajina: KEŇA

 • Diecéza NAKURU
 • Názov projektu: Škola Kráľovnej pokoja v Elimu
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Cecilia W. Kamau
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Výstavba studne – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom základnej školy čistú a nezávadnú úžitkovú vodu a vytvoriť im tak primerané podmienky pre hygienu a vzdelávanie. Ide o 1000 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 USD
 • Názov projektu: Stredná škola v Ndingi
  • Zodpovedný za projekt: O. Bernard Ngaruyia
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Dokončenie výstavby 4 tried – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom strednej školy vo farnosti sv. Františka Xaverského v Ndingi bezpečné a primerané prostredie počas vyučovania. Ide o 120 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Cieľová krajina: UGANDA

 • Diecéza KAMPALA
 • Názov projektu: Základná škola sv. Pavla vo farnosti Buloba
  • Zodpovedný za projekt: O. Paul Ssemboga
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Obnova bloku so 4 triedami – náklady na materiál a prácu. Cieľom projektu je obnova podlahy, trámov, dvier, okien a strechy. Školu postavili v roku 1950 pre deti z okolia misionári zameraní na vzdelávanie a katolícku výchovu. Budova je už veľmi schátraná, pedagógovia s deťmi sú počas vyučovania vystavení riziku. Preto je potrebná jej rekonštrukcia. Ide o 513 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola sv. Pavla vo farnosti Bulo
  • Zodpovedný za projekt: O. FX. Mayinja
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Obnova vidieckej základnej školy – náklady a práca. Cieľom projektu je rekonštrukcia hornej konštrukcie, múrov, podláh, zbernej kanalizácie pre dažďovú vodu, dvier, okien a strechy. Renovácia budovy je nevyhnutná pre zabezpečenie zdravého prostredia počas vyučovania. Triedy sú v prevádzke v pracovných dňoch, v sobotu a v nedeľu slúžia všetkým deťom z misijnej stanice na vyučovanie katechizmu. Ide o 585 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Mbaagu Tuzinde v Kizibe
  • Zodpovedný za projekt: O. Edward Ssebuliba
  • Program: Kresťanská výchova
  • Popis: Vybudovanie zariadenia na prísun nezávadnej vody pre deti – náklady na materiál a prácu. Cieľom projektu je navŕtať prameň v hĺbke 75 metrov, osadiť tlakové čerpadlo a vodojem a zabezpečiť tak pitnú vodu pre deti z farnosti a zo školy, ktoré by inak museli prejsť k iným vodným zdrojom v oblasti veľké vzdialenosti. Aj toto riešenie je však v dôsledku dlhotrvajúcich a nepredvídateľných období sucha čoraz komplikovanejšie. Projekt vo veľkej miere prispeje k zvýšeniu kvality kresťanskej a misijnej výchovy detí vo farnosti. Ide o 1556 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Diecéza KASESE
 • Názov projektu: Základná škola vo farnosti Kyabikere v Kighurumu
  • Zodpovedný za projekt: O. Joseph Mbusa
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba bloku s dvoma triedami – náklady a práca. Škola bola postavená v roku 1989 s cieľom bojovať proti negramotnosti miestnych obyvateľov. Nachádza sa vo farnosti Kyabikere. V roku 2016 budovu poškodilo zemetrasenie, v jej ľavej časti sa objavilo množstvo prasklín. Odvtedy sa žiaci učia v provizórnych priestoroch. Ide o 600 detí.
 • Príspevok Slovenska: 9.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola v Bikone
  • Zodpovedný za projekt: O. Joseph Syathethe Kule
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba bloku s dvoma triedami – náklady a práca. Škola bola postavená v roku 1994. Je to jediné školské zariadenie v údolí rieky Mubuku. V roku 1996 bola budova po vypuknutí občianskej vojny medzi rebelmi a vládnymi silami evakuovaná a stala sa sídlom rebelov. V roku 1996 bola opäť otvorená a zrekonštruovaná, ale v apríli 2020 poškodili silné záplavy časť areálu. Situáciu naďalej zhoršuje pandémia Covid-19, ktorá postihuje ľudí najmä v ekonomickej oblasti. Ide o 600 detí.
 • Príspevok Slovenska: 7.000 USD
 • Názov projektu: Katolícka farnosť v Kasange
  • Zodpovedný za projekt: O. Godwin Bwambale
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Školská podpora pre ohrozené skupiny detí – nákup učebníc, pier, ceruziek, počítadiel a kalkulačiek. I keď sa vzdelávanie postupne stalo v diecéze prioritou, mnohé deti sa ho nezúčastňujú, pretože nemajú k dispozícii základné školské potreby a strácajú tak motiváciu chodiť do školy. V niektorých prípadoch to dokonca vedie k detským sobášom. Ekonomická situácia ľudí je kvôli pandémii veľmi zlá a má negatívny vplyv aj na vzdelávanie ohrozených skupín detí. Ide o 900 detí.
 • Príspevok Slovenska: 2.400 USD

Projekty Misijného diela sv. apoštola Petra pre rok 2021

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili desať misijných kňazských seminárov v ôsmych afrických krajinách v celkovej hodnote 522 243,50 €. Je to Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre).

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu