Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2020

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2019 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 1 155 068,72 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Afriky a Ázie v roku 2020. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: Misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), Misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a Misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov jednotlivých misijných diel.


Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2020

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 653 452,90  €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  106 191,99 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.
Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 33 088,60 €.
Z ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 514 172,31 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách.


Cieľová krajina: TOGO

 • Diecéza ANEHO
  • Riadne projekty: 21.993,07 EUR
 • Diecéza DAPAONG
  • Riadne projekty: 22.000 EUR
  • Podpora katechétov: 24.000 EUR
 • Diecéza SOKODE
  • Riadne projekty: 19.500 EUR
  • Podpora katechétov: 15.000 EUR

Mimoriadne projekty

Názov projektu: SIGNIS

Zodpovedný za projekt: O. Dadja Esso Essiname

Nákup vybavenia pre Rádio sv. Terézie s cieľom vysielať živé prenosy z kresťanských podujatí a náklady spojené s formáciou animátorov, technikov a korešpondentov. Cieľom projektu je zabezpečiť vysielanie rádia na profesionálnej úrovni.

Príspevok Slovenska: 3.300 EUR


Názov projektu: 2. fáza výstavby farskej budovy vo farnosti sv. Jána Pavla II. v Kazaboua (003344/2019)

Zodpovedný za projekt: O. Awiya Félix

Popis: V druhej fáze výstavby bude postavená budova s 2 kanceláriami, oratóriom, skladom a kuchyňou.

Príspevok Slovenska: 12.000 EUR


Názov projektu: 2. fáza výstavby farskej budovy v dedine Aouda (003345/2019)

Zodpovedný za projekt: O. Mana-Betre Essofa Michel

Popis: Cieľom projektu je druhej fáze postaviť druhú budovu fary s kuchyňou, skladom, 2 kanceláriami, 1 izbou a s kaplnkou.

Príspevok Slovenska: 12.000 EUR


Názov projektu: Výstavba kaplnky v dedine Aou-Madjatom (003346/2019)

Zodpovedný za projekt: O. Kassile Julien

Popis: Veriaci v tejto kresťanskej komunite si chcú postaviť vlastný liturgický priestor.

Príspevok Slovenska: 18.000 EUR


Názov projektu: Obnova vybavenia tlačiarne „Isabelle“ v Sokodé (003347/2019)

Zodpovedný za projekt: Sr. Kivyamunda Justine- Agathe

Popis: Sestry z Kongregácie modliacich sa sestier od Nanebovzatia Panny Márie vykonávajú svoj apoštolát prostredníctvom tlače. Ich tlačiarenské stroje sú však zastaralé a schátrané. Potrebovali by dvojitý kopírovací stroj, 2 počítače, elektrický regulátor,  klimatizačnú jednotku a prostriedky na údržbu ostatných strojov.

Príspevok Slovenska: 20.000 EUR


Cieľová krajina: ČAD

 • Diecéza: GORE
  • Riadne projekty: 22.000 EUR
  • Podpora katechétov: 16.000 EUR
 • Diecéza LAI
  • Riadne projekty: 20.700 EUR
  • Podpora katechétov: 19.000 EUR
 • Diecéza PALA
  • Riadne projekty 5.279,24 EUR
  • Podpora katechétov: 12.000 EUR
 • Diecéza SARH
  • Riadne projekty 19.500 EUR
  • Podpora katechétov: 19.000 EUR

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Rozšírenie domu pre sestry z komunity Bene-Tereziya (000610/2020)

Zodpovedný za projekt: Sr. Weldang Marie Colette

Popis: Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu ubytovania pre ďalšie sestry a postaviť budovu s 5 izbami a kúpeľňou, vďaka čomu sa zlepšia podmienky na organizovanie stretnutí viacerých spoločenstiev komunity.

Príspevok Slovenska: 20.000 EUR


Názov projektu: Výstavba ochranného plotu v areáli farnosti v Guelendengu (000611/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Tissem Jean-Marie

Popis: Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť ľudí pôsobiacich na fare a účinnejšie chrániť jej budovy a príslušenstvo. Oplotenie bude mať dĺžku 242 m a výšku 2,20 m.

Príspevok Slovenska: 15.000 EUR


Názov projektu: Rozšírenie  hosťovského domu (000612/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Guinaga Joseph

Popis: Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu ubytovania pre prichádzajúcich hostí. Je potrebné pristaviť budovu s 3 bytmi (izba a obývacia miestnosť).

Príspevok Slovenska: 25.000 EUR


Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba misijného centra v Koumre (000604/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Allahissem Nanasrabaye Posper

Popis: Centrum prijíma misionárov a pastoračných pracovníkov na prechodný pobyt. Ide o obnovu už postavených budov (nosné konštrukcie, strechy, nátery a elektrické rozvody) a  výstavbu dvoch nových (jednu s kuchyňou, refektárom a skladom a druhú s 5 izbami) s cieľom zvýšiť kapacitu a kvalitu ubytovania.

Príspevok Slovenska: 30.000 EUR


Názov projektu: Obnova farského kostola sv. Jozefa v Bedaya (000605/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Rassei Madji Philémon

Popis: Opravu si vyžaduje predovšetkým strecha a takisto je potrebné zakúpiť nové lavice.

Príspevok Slovenska: 20.000 EUR


Cieľová krajina: KONGO

 • Diecéza: IMPFONDO
  • Riadne projekty: 25.000 EUR
  • Podpora katechétov: 7.000 EUR
 • Diecéza KINKALA
  • Riadne projekty: 20.700 EUR
  • Podpora katechétov: 13.700 EUR

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Obnova kostola vo farnosti Panny Márie v Mbanza-Nganga (001905/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Makoundou Vivien

Popis: Kostol je schátraný. Je nevyhnutné urýchlene začať s murárskymi prácami (spevnenie základov budovy a jej obvodových múrov, obnova fasády) a s tesárskymi prácami (obnova časti strechy a okien).

Príspevok Slovenska: 8.500 EUR


Názov projektu: Výstavba budovy pre noviciát Bratov sv. Augustína v Mindouli (001906/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Mahoukou Melon

Popis: Ide o novicov kongregácie, ktorá vznikla nedávno v diecéze Kinkala. Doteraz novici absolvovali  formáciu v meste Kikwit, ale v súčasnosti už potrebujú svoj vlastný noviciát.

Príspevok Slovenska: 15.000 EUR


Názov projektu: Výstavba hosťovského domu vo farnosti sv. Jána XXIII. V Loungui (001907/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Nkounkou Parfait Honoré

Popis: Farnosť chce postaviť budovu pre hostí – prechodné ubytovanie pre pastoračných pracovníkov a účastníkov rôznych stretnutí organizovaných vo farnosti. Budova bude obsahovať tri izby a jednu obývaciu miestnosť.

Príspevok Slovenska: 8.000 EUR


Názov projektu: Výstavba polyfunkčnej sály vo farnosti  sv. Petra Clavera v Mayama (002438/2020)

Zodpovedný za projekt: O. Barthélemy Bassoumba

Popis: Farnosť chce postaviť polyfunkčnú sálu pre rôzne aktivity a stretnutia.

Príspevok Slovenska: 5.000 EUR


Projekty Misijného diela apoštola Petra pre rok 2020

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili desať misijných kňazských seminárov v ôsmich afrických krajinách v celkovej hodnote 348.394,42 €. Je to Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre).


Projekty Misijného diela detí pre rok 2020

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 153 239,40 € smerovala do misijných krajín Rwanda, Keňa, Uganda, Etiópia a Srí Lanka. Časť z tejto sumy vo výške 43.250.38 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.


Cieľová krajina: ETIÓPIA

Diecéza: Apoštolský vikariát HOSANNA

Mimoriadny projekt

Názov projektu: Farnosť Golla  (2020-ETP- 502-4)

Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
Program: Školská výchova

Náklady na školské poplatky, nákup školských uniforiem, kníh a stravy. Cieľom projektu je poskytnúť znevýhodneným deťom prístup k vzdelávaniu, ktoré zabezpečuje farnosť Golla. Ide o deti z chudobných vidieckych rodín, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na uhradenie školného. Ide o 112 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD


Diecéza: Apoštolský vikariát JIMMA-BONGA

Mimoriadny projekt

Názov projektu: Výstavba materskej škôlky v Agame (2020-ETP-10-1)

Zodpovedný za projekt: Rev. Markos Ghebremedhin
Program: Predškolská výchova

Stavebný materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť predškolskú výchovu pre deti v dedine Agama. Ide o husto osídlenú oblasť s množstvom detí, ktoré potrebujú kvalitnú prípravu na vzdelávanie, aby sa zlepšila kvalita ich života. Ide o 110 detí.

Príspevok Slovenska: 15.000 USD


Diecéza: Apoštolský vikariát SODDO

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Školské štipendiá pre najchudobnejšie deti (2020-ETP-5-1)

Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
Program: Školská výchova

Vikariát v Soddo dostáva množstvo žiadostí z rôznych miest, aby zriadil školy pre deti. Mnohé z nich pochádzajú z veľmi chudobných rodín, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na  uhradenie školného. Cieľom projektu je pomôcť tým najchudobnejším z nich. Ide o 360 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD


Názov projektu: Stravovací program (2020-ETP-5-2)

Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
Program: Ochrana života

Nákup potravy pre deti z 15 škôl v Soddo. Životné podmienky mnohých rodín vo vikariáte sú veľmi úbohé. Deti trpia hladom a podvýživou. Cieľom projektu je zabezpečiť im jedlo počas vyučovania. Ide o 1312 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD


Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: ELDORET

Mimoriadny projekt

Názov projektu: Misijná škola v Mokwo (2020-KEN-1-2)

Zodpovedný za projekt: Sr. Alemreng C. Pamela
Program: Školská výchova

Materiály a práca. Aktuálna budova školy bola postavená ako dočasná a nedokáže chrániť deti pred zlým počasím. Je potrebné postaviť novú budovu s chránenými triedami a vytvoriť tak bezpečné prostredie pre vyučovanie. Ide o 333 detí.

Príspevok Slovenska: 17.000 USD


Diecéza: LODWAR

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Škola sv Kizita v Turkweli (2020-KEN-7-2)

Zodpovedný za projekt: O. Dismas Masinde
Program: Školská výchova

Nákup stoličiek, lavíc, hojdačiek, šmykľaviek a rôznych hračiek. Škola bola otvorená v roku 2014. Cieľom projektu je poskytnúť kresťanskú výchovu a kvalitné vzdelávanie pre deti v ranom detstve. Škola potrebuje vnútorné vybavenie a učebné pomôcky. Ide o 100 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Škola sv. Benedikta v Kalobeyei  (2020-KEN-7-3)

Zodpovedný za projekt: O. Linus Musumba
Program: Školská výchova

Nákup učebných pomôcok. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie pre veľké množstvo detí, ale nemá k dispozícii dostatok učebných pomôcok. Je potrebné zabezpečiť ich viac s cieľom vytvoriť pre deti  inšpiratívne vyučovacie prostredie. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Základná škola sv. Vavrinca  (2020-KEN-7-4)

Zodpovedný za projekt: O. Joseph Ekomwa
Program: Školská výchova

Nákup lavíc pre základnú školu. Škola sa rýchlo rozširuje a neustále sa prihlasujú ďalšie deti. Je potrebné zadovážiť pre ne lavice a vytvoriť im počas vyučovania vhodné a príjemné prostredie. Ide o 80 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Základná škola sv. Anny (2020-KEN-7-5)

Zodpovedný za projekt: O. Stephen Wambigua
Program: Školská výchova

Výstavba ďalších tried. Základná škola sv. Anny je jednou zo škôl v diecéze Lodwar, ktorá zabezpečuje kvalitné vzdelávanie pre chudobné deti. Ich počet rastie a je potrebné vybudovať ďalšie triedy. Ide o 30 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD


Názov projektu: Program pomoci pre deti v diecéze (2020-KEN-7-6)

Zodpovedný za projekt: Sr. Christine C. Jemutai
Program: Ochrana života

Školské poplatky, nákup potravín a školských pomôcok. Deti v diecéze Lodwar trpia hladom. Mnohé z nich pochádzajú z chudobných rodín, ktoré nie sú schopné uhrádzať svojim deťom školné. Cieľom projektu je pomáhať im. Ide o 200 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Formačné kresťanské semináre pre deti z diecézy (2020-KEN-7-7)

Zodpovedný za projekt: Sr. Christine C. Jemutai
Program: Kresťanská výchova

Nákup potravín a výdavky spojené s organizovaním formačných seminárov pre deti v dekanátoch. Cieľom seminárov je vzdelávať deti v katolíckej viere, posilňovať ich rozhodnutie stať sa dobrými kresťanmi, pomáhať im pri šírení Evanjelia a čeliť výzvam, ako sú chudoba a obmedzené možnosti rodičovskej starostlivosti. Ide o 3000 detí.

Príspevok Slovenska: 2.000 USD


Názov projektu: Formačné semináre pre deti z farnosti sv. Michala (2020-KEN-7-8)

Zodpovedný za projekt: O. Imo D. Bassols
Program: Kresťanská výchova

Náklady spojené s organizovaním workshopov, seminárov a duchovných cvičení a nákup učebných pomôcok a príslušenstva pre deti z farnosti sv. Michala. Deti musia čeliť mnohým výzvam a nebezpečenstvám, ako sú drogy, alkohol a nezodpovední rodičia. Cieľom seminárov je zabezpečiť pre nich kresťanskú výchovu a posilniť ich dôveru. Ide o 200 detí.

Príspevok Slovenska: 2.000 USD


Názov projektu: Pomoc pre deti ulice v meste Lodwar  (2020-KEN-7-9)

Zodpovedný za projekt: O. Alexus Luna
Program: Ochrana života

Náklady na vzdelávanie, nákup učebných pomôcok, potravín, ošatenia a športového vybavenia, zdravotná starostlivosť. V meste Lodwar žije na ulici mnoho detí, ktoré potrebujú pomoc a ochranu. Cieľom projektu je postarať sa o ne a o ich základné potreby. Ide o 171 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Rádio Akicha  (2020-KEN-7-10)

Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Tioko
Program: Kresťanská výchova

Podpora nedeľných programov zameraných na evanjelizáciu detí prostredníctvom rádia. Rádio Akicha je diecéznym rádiom. Tvorí rôzne duchovné programy pre deti s cieľom priviesť ich k viere. Jeho cieľom je evanjelizovanie detí. Ide o 500 detí.

Príspevok Slovenska: 2.000 USD


Názov projektu: Pomoc pre siroty a zraniteľné a nechránené deti (2020-KEN-7-11)

Zodpovedný za projekt: Sr. Jacinta Mwende
Program: Ochrana života

Školské poplatky, učebné pomôcky, stravovanie, ubytovanie a zdravotná starostlivosť pre siroty pozitívne na HIV. Cieľom projektu je pomáhať im, aby mohli chodiť do školy a aby vyrastali zdravo a v bezpečnom prostredí. Ide o 20 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Diecéza: MARSABIT

Mimoriadny projekt

Názov projektu: Rádio Jangwani (2020-KEN-9-4)

Zodpovedný za projekt: O. Racho Ibrahim
Program: Kresťanská výchova

Náklady na vysielanie, na živé prenosy z akcií pre deti, na náboženské potreby a na organizovanie rôznych stretnutí. Diecéza Marsabit zriadila rádio v roku 2016 s cieľom zamerať sa na evanjelizáciu detí z kočovných a pastierskych rodín. Cieľom projektu je vniesť do života detí kresťanské hodnoty. Ide o 3000 detí.

Príspevok Slovenska: 10.000 USD


Cieľová krajina: RWANDA

Diecéza: BUTARE

Mimoriadny projekt

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze  (2020-RWA-1-5)

Zodpovedný za projekt: O. Vlastimil Chovanec
Program: Ochrana života

Starostlivosť o deti ulice – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia, odmeny pre vychovávateľov. Opravy obydlí a podpora drobných obchodníkov z rodín prijatých detí. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku drogovej závislosti a kriminality. Ceny potravín sa tento rok zdvojnásobili v dôsledku konfliktov s ugandskou vládou, ktorá je ich hlavným dodávateľom. Ide o 50 detí.

Príspevok Slovenska: 9.000 USD


Cieľová krajina: UGANDA

Diecéza: TORORO

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Základná škola sv. Terezy v Achilete (2020-UGD-12-2)

Zodpovedný za projekt: O.Christopher Emuseet
Program: Školská výchova

Obnova budovy s 10 triedami – náklady na materiál a prácu. Školu zriadili roku 1941 misionári z komunity Mill Hill. Po rokoch budova schátrala, jej postupná rekonštrukcia sa začala s pomocou rodičov. Dnes stále nie je stále dokončená a potrebuje ďalšiu obnovu (strecha, múry, podlaha, okná a dvere). Ide o 1300 detí.

Príspevok Slovenska: 9.000 USD


Názov projektu: Základná škola sv. Kizita v Tororo  (2020-UGD-12-3)

Zodpovedný za projekt: O. Raymond Mukoyonzo
Program: Školská výchova

Obnova bloku s 3 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola bola postavená v roku 1958 a odvtedy sa neuskutočnila žiadna väčšia rekonštrukcia. Strecha, múry a podlaha sú dnes v dezolátnom stave. Je potrebné nahradiť poškodené časti strechy a osadiť nové drevené trámy a strešnú krytinu, aby sa mohli deti učiť vo vyhovujúcom prostredí. Ide o 540 detí.

Príspevok Slovenska: 7.500 USD


Cieľová krajina: SRÍ LANKA

Diecéza: BATTICALOA

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Pomoc pre deti postihnuté vojnou a cunami (2020-SLK-23-2)

Zodpovedný za projekt: O. Joseph Ponniah
Program: Ochrana života

Pomoc pre deti trpiace dôsledkami občianskej vojny a ničivých vĺn cunami – výdavky na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, liečebnú terapiu, učebné pomôcky, náboženské aktivity a pod. Ide takisto o špeciálnu starostlivosť o 100 detí pochádzajúcich z 30 farností, ktoré sa stratili alebo boli premiestnené so svojimi rodinami počas občianskej vojny alebo cunami. Týmto deťom budú poskytnuté základné podmienky na vzdelávanie, ochranu a zdravotnú starostlivosť. Ide o 300 detí.

Príspevok Slovenska: 10.000 USD


Názov projektu: Domov sv. Jozefa v Thirukkovile (2020-SLK-23-3)

Zodpovedný za projekt: O. Samson Nixon
Program: Ochrana života

Prevádzka domova sv. Jozefa pre dievčatá v dedine Thirukkovil – náklady na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre utečenkyne – dievčatá z chudobných rodín postihnutých občianskou vojnou. V diecéze Batticaola sa výchova a vzdelávanie dievčat úplne zrútili v dôsledku 30-ročnej občianskej vojny a ozbrojených konfliktov, pred ktorými dievčatá utekali zo škôl. Osud týchto dievčat v dospievajúcom veku je veľmi krehký a zraniteľný a vďaka projektu PMD sa 30 dievčat bude môcť vrátiť opäť do školy. Ide o 30 detí.

Príspevok Slovenska: 4.500 USD


Názov projektu: Domov pre mentálne postihnuté deti v Ozaname (2020-SLK-23-4)

Zodpovedný za projekt: O. Samson Nixon
Program: Ochrana života

Prevádzka domova pre mentálne postihnuté deti – náklady na zdravotnú starostlivosť, stravu, ošatenie a mzdy. Rodičia a rodinní príslušníci tieto deti zanedbávajú a domov im pomáha predovšetkým v rozvoji ich vlastnej tvorivosti. Dnes  sa ich fyzický i mentálny stav oveľa zlepšil a naďalej sa chcú venovať kresleniu, ručným prácam, hudbe a šporovaniu. Deťom sa venujú sestry z Kongregácie Mystická ruža. Ide o 40 detí.

Príspevok Slovenska: 6.000 USD


Názov projektu: Konvent sv. Terezy v Batticaole (2020-SLK-23-5)

Zodpovedný za projekt: Sr. Perpetua Johnson, FMM
Program: Ochrana života

Celková pomoc pre deti v núdzi – náklady na stravu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, ošatenie, stacionár a kresťanskú výchovu. Cieľom projektu je poskytovať vzdelávanie a kresťanskú výchovu chudobným deťom v samotnej farnosti i v okolitých farnostiach. O choré a podvyživené deti sa starajú sestry františkánky (Misionárky Panny Márie) a poskytujú im zdravotnú starostlivosť a výživnú stravu. Ide o 30 detí.

Príspevok Slovenska: 2.500 USD


Diecéza: COLOMBO

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Pomoc pre detský domov v Niripole (2020-SLK-4-2)

Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Bernadette Fernando
Program: Ochrana života

Prevádzka detského domova – náklady na stravu, vzdelávanie, ošatenie, cestovné, lieky a elektrinu. Sestry Dobrého pastiera sa v ňom od roku 1967 starajú o dievčatá a chlapcov, ktorí osireli alebo sa ocitli v núdzi. Zakúsili odmietnutie a vylúčenie z vlastnej rodiny a zo spoločnosti. Cieľom projektu je poskytnúť im celkové vzdelanie a postarať sa o ich duchovné, intelektuálne a emocionálne potreby. Ide o 35 detí.

Príspevok Slovenska: 4.000 USD


Názov projektu: Pomoc pre chudobné deti v materských školách (2020-SLK-4-3)

Zodpovedný za projekt: O. Placidus de Silva, biskupský vikár pre špeciálne projekty
Program: Predškolská výchova

Pomoc pre najnúdznejších 20 materských škôl a centier v diecéze zameraných na dennú predškolskú starostlivosť a výchovu detí – náklady na stravu, lieky, údržbu, mzdy  atď. Väčšina katolíckeho obyvateľstva pochádza zo znevýhodnených rodín. Deti sú zanedbané, podvyživené a majú nízke hygienické návyky. Náklady na život sa každý rok zvyšujú. Mnoho rodín si musí vystačiť s jedným jedlom denne. Ide o 615 detí.

Príspevok Slovenska: 9.000 USD


Názov projektu: Detské centrum dona Bosca v Maggone (2020-SLK-4-5)

Zodpovedný za projekt: Fr. Jabamalai Selvanayagam, CMSF
Program: Ochrana života

Pomoc pre siroty a opustených chlapcov – náklady na stravu, vzdelávanie, lieky, ošatenie, pranie, opravy, prevádzkovanie farmy atď. Chlapci sú siroty a pochádzajú najmä z vidieka, z oblastí čajových plantáží a z pobrežných dedín. Situácia a životné podmienky v ich rodinách sú žalostné, príbuzní nemajú finančné prostriedky ani na jedno jedlo denne. Do centra ich poslali probačné úrady alebo súdy pre mladistvých, aby im zabezpečili ochranu. Ide o 62 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Škola sv. Jozefa pre nepočujúcichbvv Ragame (2020-SLK-4-6)

Zodpovedný za projekt: Sr. Ann Nirmalie
Program: Ochrana života

Prevádzka centra a zlepšenie školského vybavenia – nákup 2 digitálnych viacdotykových ovládacích panelov, 2 klimatizačných jednotiek, zariadenia pre audiologickú miestnosť a náklady na údržbu. Cieľom projektu je vzdelávať tieto deti prostredníctvom zvukovej výučby a prispievať tak k ich fyzickému, morálnemu, duchovnému a emocionálnemu rastu. Školu vedú sestry z Kongregácie Matky ustavičnej pomoci. Ide o 160 detí.

Príspevok Slovenska: 7.000 USD


Názov projektu: Materská škola sv. Martina v Colombe (2020-SLK-4-7)

Zodpovedný za projekt: Sr. Mallika Fernando
Program: Predškolská výchova

Prevádzka materskej školy – náklady na údržbu a vzdelávanie, nákup predmetov na hranie. Školu vedú sestry z Kongregácie Matky ustavičnej pomoci od roku 1965. Ich cieľom je poskytovať chudobným deťom bezpečné útočište bez ohľadu na ich rasu alebo náboženské vyznanie a postarať sa o ich duchovné, fyzické, psychologické a intelektuálne potreby. Ide o 15 detí.

Príspevok Slovenska: 3.000 USD


Názov projektu: Predškolské zariadenie Montessori v Thalahene (2020-SLK-4-8)

Zodpovedný za projekt: Sr. Chandrika Liyanarchchi
Program: Predškolská výchova

Prevádzka a opravy v zariadení – náklady na poplatky, nákup lavíc a parapetovej steny, údržba ihriska. V regióne žijú obyvatelia z mnohých jazykových oblastí, ktorí sa hlásia ku katolíckej cirkvi. Ich životné podmienky sú veľmi biedne. Školu vedú sestry z Kongregácie Ježišovej a Máriinej lásky a cieľom ich projektu je vykoreniť chudobu v rodinách pomocou vzdelávania. Škola sa navyše nachádza na morskom pobreží, čo si vyžaduje časté opravy. Ide o 43 detí.

Príspevok Slovenska: 1.500 USD


Názov projektu: Detské centrum v Munnakkare (2020-SLK-4-10)

Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Roshani Peiris
Program: Školská výchova

Prevádzka detského centra – náklady na vzdelávanie, lieky, ošatenie, cestovanie, administratívu a mzdy. Sestry z Kongregácie Dobrého pastiera sa starajú o 50 detí vo večerných triedach. Ide o obete domáceho násilia a sexuálneho a fyzického zneužívania. Centrum bolo zriadené v roku 1976 na žiadosť súdu na ochranu detí a mladistvých dievčat v krízových situáciách. Podpora zo strany vlády je nedostatočná. Ide o 80 detí.

Príspevok Slovenska: 6.000 USD


Názov projektu: Domov pre dievčatá v Moratuwe (2020-SLK-4-11)

Zodpovedný za projekt: Sr. Shanthini Fernando, FMM
Program: Školská výchova

Prevádzka domova pre dievčatá – náklady na stravu, ošatenie, lieky, vzdelávanie, cestovanie, mzdy a údržbu. Sestry františkánky (Misionárky Panny Márie) poskytujú dievčatám vzdelávanie, formáciu a nadobúdanie zručností na základe kresťanských princípov a hodnôt. Dievčatá sú z rôznych oblastí krajiny, pochádzajú z chudobných rodín a niektoré z nich z rozvrátených rodín. Ide o 20 detí.

Príspevok Slovenska: 2.000 USD


Diecéza: JAFFNA

Mimoriadne projekty

Názov projektu: Domov pre chlapcov v Kilinichchi (2020-SLK-6-2)

Zodpovedný za projekt: O. Sebamalai Jude Amalathas
Program: Ochrana života

Prevádzka domova pre chlapcov – náklady na stravu, školské uniformy, stacionár, ošatenie, toaletné potreby a údržbu vodovodného zariadenia. Centrum sa stará o deti zo širšieho okolia, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín, z rodín bez otca – živiteľa alebo ide o siroty, ktoré stratili rodičov počas občianskej vojny. Ide o 30 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD


Názov projektu: Základná škola v Manalkadu (2020-SLK-6-3)

Zodpovedný za projekt: O. Stanislas Duke Vincent
Program: Školská výchova

Pomoc pre základnú školu – náklady na obedy, školské uniformy, stacionár, toaletné potreby a na výstavbu vodojemu a toaliet. Dedina sa nachádza na severe provincie, ktorá bola zničená v roku 2004 počas cunami, o život vtedy prišlo 76 ľudí. Katolícke obyvateľstvo je veľmi chudobné, živí sa rybolovom. Mnohé rodiny si nemôžu dovoliť uhrádzať svojim deťom školné. Ide o 70 detí.

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu