Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2015

V roku 2014 sa vďaka členom a sponzorom PMD na Slovensku podarilo vyzbierať 631 377,82 eur, ktoré boli použité na misijné projekty všetkých troch diel PMD vo viacerých afrických kraji­nách.

Primárnym cieľom PMD je ohlasovanie evanjelia. Spolu s touto úlohou však nutne súvisí aj sociálna pomoc ako znak kresťanskej lásky, pričom táto pomoc nie je zameraná iba na kres­ťanov, ale na všetkých ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.

Misijné projekty sa rozdeľujú na tri základné okruhy podľa zamerania jed­notlivých diel, ktoré spolu tvoria PMD: dielo šírenia viery, dielo detí a dielo apoštola Petra.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2015

Z fondu Pápežského misijného diela šírenia viery (PMDŠV) sme tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 488 692,07 eur.

Z tohto fondu bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma 64 354,47 eur na podporu študentov z misijných krajín, ktorí boli poslaní svojimi biskupmi, aby získali akademické tituly na Rímskych univerzitách a mohli po návrate domov pôsobiť v dôležitých inštitúciách svojich miestnych cirkví. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Medzinárodné kancelárie PMD v Ríme plnia dôležitú úlohu koordinátorov a prostredníkov medzi misijnými krajinami a krajinami podporovateľov. Na ich fungovanie sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 25 598,24 eur.

Zo zvyšných prostriedkov tohto fondu vo výške 398 739,36 eur boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Senegal, Mali a Togo.

Cieľová krajina: Senegal     

Arcidiecéza DAKAR

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

Riadne projekty: 23 315 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Obnova kostola vo farnosti sv. Márie Magdalény v Ndjagamba, otec Augustin Kondele Ngom.

Popis: Stará budova farského kostola je v havarijnom stave, preto potrebuje generálnu rekonštrukciu.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Výstavba kláštora rehoľných sestier Dcér Našej Pani od Najsv. Srdca Ježišovho v Gandigal, sr. Clotilda Ngom.

Popis: Budova nového kláštora bude malá, skromná budova s 5 izbami, kúpeľňou, jedálňou, kuchyňou a spoločenskou miestnosťou.

Podpora zo Slovenska:  12 000€

Diecéza KAOLACK

Mons. Pierre Tine, diecézny administrátor

Riadne projekty: 16 824,36 €

Podpora katechétov: 9 900 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky, otec Christian Ndiaye.

Popis: Výstavba kaplnky v Ngane, filiálke farnosti sv. Jozefa v Sibassor.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie výstavby kaplnky v Gawane, filiálke farnosti Sv. Teofila, otec Christian Ndiaye.

Popis: Predtým udelené dotácie stačili iba na urobenie základov budovy, v stavbe je treba pokračovať.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Cieľová krajina: Mali     

Diecéza MOPTI

Diecézny biskup: J.E. Mons. Georges Fonghoro

Riadne projekty: 20 700 €

Podpora katechétov: 26 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Rekonštrukcia fary vo farnosti Gao, otec Germain Arama.

Popis: Budova fary bola v roku 2012 vyplienená rebelmi. Pred návratom kňazov na faru je nevyhnutné budovu zrekonštruovať. Ide o murárske, tesárske, klampiarske práce a inštaláciu elektriny.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba menších kaplniek v dedinách: Ene, Komokan, Dimboro, Ogodurou a Benebourou, otec Dieudonné Sombor.

Popis: Všetkých päť dedín patrí do farnosti Panny Márie Ružencovej vo farnosti v Pel. Väčšia časť financií sa použije predovšetkým na nákup strešných krytín kaplniek.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rozšírenie kaplnky v dedine Bankass, otec Daniel Togo

Popis: Kresťanské spoločenstvo obce rastie. Stará kaplnka kapacitne nestačí. Musí byť zväčšená.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

Arcidiecéza SEGOU

Diecézny biskup: J.E. Mons.Augustin Traoré

Riadne projekty: 22 000 €

Podpora katechétov: 15 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Pokračovanie v stavbe viacúčelovej budovy pre vzdelávacie aktivity mládeže a dom zodpovedných katechétov v Medine.

Popis: Tento projekt bude pokračovať v práci (murovanie stien, rámovanie, strešné práce, povrchová úprava), ktorá sa začala vďaka dotácii z minulého roka.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Nákup a inštalácia solárnych panelových súprav na osvetlenie troch vidieckych farností: Panny Márie Lurdskej, sv. Vincenta a sv. Terézie z Lisieux.

Popis: Farnosti nie sú na dosah národnej elektrifikačnej siete. Je potrebné nainštalovať solárne panely.

Podpora zo Slovenska: 9 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Stavba novej kaplnky vo farnosti Dioila, otec Viktor Coulibaly.

Popis: –

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Cieľová krajina: Togo     

Diecéza ATAKPAME

Diecézny biskup: J.E. Mons. Nicodème Anani Barrigah-Benissan

Riadne projekty: 22 000 €

Podpora katechétov: 24 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  Výstavba farskej rezidencie, páter Honoré Melessousou.

Popis: Kňazi v mariánskej svätyni v Ayomé. Zámerom je vybudovanie kňazského domu: 4 spálne s kúpeľňou, obývacia izba, jedáleň a kuchyňa.

Podpora zo Slovenska: 25 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: : Začiatok stavby farského kostola farnosti sv. Gabriela v Koutoupka, otec Père Moïse Touho.

Popis: Jedná sa o novozriadenú farnosť, ktorá nemá kostol a faru.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky vo Welly, otec Francis Adzakor.

Popis: Je to filiálka farnosti sv. Jozefa robotníka, kde sa kresťania na bohoslužbách zatiaľ stretávajú pod stromami.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky v Agbafon. Otec Kounoutchi Rolland.

Popis: Agbafon je filiálkou farnosti Svätej Márie, Panny mocnej. Farnosť tu chce vybudovať miesto uctievania.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra 2015

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili misijné kňazské semináre v troch afrických krajinách sumou 70 626,56 eur. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na štúdium seminaristov, vybavenie knižníc, mzdy profesorov, prevádzku a údržbu budov, stravu a ďalšie položky súvisiace s fungovaním seminárov.

Projekt: Kňazský seminár Mons. L.Parisot v Lokosse, Benin

Podpora zo Slovenska: 30 000,00 eur

Projekt: Kňazský seminár sv. Jána Krstiteľa vo Ouagadougou v Burkina Faso

Podpora zo Slovenska: 7 656,55 eur

Projekt: Kňazský seminár sv. Lukáša v N’Djamene, Čad

Podpora zo Slovenska: 25 970,00 eur

Projekt: Malý seminár sv. Petra v meste Sarh, Čad

Podpora zo Slovenska: 7 000,00 eur

Zoznam projektov Misijného diela detí 2015

Na pomoc deťom v misijných oblastiach sa v roku 2014 vyzbieralo 72 059,20 Eur, z ktorých 33.000 Eur na projekty PMD darovala Dobrá novina. Z týchto prostriedkov sme podporili projekty v oblasti vzdelávanie a zdravotnej starostlivosti v diecéze Lodwar v Keni a v diecézach Dakar a Kalolack v Senegale.

Cieľová krajina: Keňa

Diecéza Lodwar

J.E. Mons. Dominic Kimengich  

Zodpovedný za projekt:  P. Joseph Ekalimon

Popis: Výstavba učební v škole: materiály a práca. Kakuma je husto osídlená farnosť, v ktorej je mnoho vysídlených utečencov pochádzajúcich zo susedných krajín. Existuje mnoho detí, ktoré nemajú možnosť získať riadne vzdelanie. Škola je tu veľmi potrebná.

Pomohli sme: 370 deťom

Príspevok Slovenska:  9.000 USD

Zodpovedný za projekt: P. Joseph Ekalimon

Popis: Vybavenie učební: lavice a stoličky. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie chlapcom z diecézy. Nové učebne boli postavené v posledných rokoch a teraz je potrebné ju zariadiť pre nových študentov.

Pomohli sme: 280 deťom

Príspevok Slovenska: 7.000 USD

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech

Popis: Podpora školy: nákup kníh, pier, ceruziek, zošitov, atď. Počet žiakov sa zvyšuje a mnohí pochádzajú z chudobných rodín, ktoré nemôže pokryť školské výdavky. Tam je potrebné pomôcť tým najbiednejším.

Pomohli sme: 320 deťom

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Zodpovedný za projekt: P. Daniel Njoroge

Popis: Vybavenie farskej knižnice. Nákup kníh, biblií, regály, rôzne výdavky. Farnosť má knižnicu, kde môžu deti ísť študovať a navštevovať katechetické lekcie. Budova je stará a potrebuje opraviť a tiež dokúpiť nové knihy.

Pomohli sme: 5.000 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Zodpovedný za projekt: Sr. Terese Stritch

Popis: Údržba programu. Nákup študijných materiálov, pomôcky pre hry, jedlo. Rodiny sú veľmi chudobné a negramotnosť medzi deťmi je vysoká. Projekt si kladie za cieľ pomáhať deťom v núdzi, umožniť im vzdelávanie a zabezpečiť potraviny.

Pomohli sme: 920 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Zodpovedný za projekt: Sr. Patricia Kyambu

Popis: Program pomoci. Potraviny, lieky, školská výchova. Cieľom projektu je podporiť a napĺňať požiadavky na výživu detí a poskytuje kvalitné vzdelanie a podporu pre svoje základné potreby.

Pomohli sme: 2.000 deťom

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Zodpovedný za projekt: P. Egnas Elaar

Popis:  Program zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o zdravie, lieky. Program si kladie za cieľ poskytnúť pomoc pre zdravotne postihnuté deti v diecéze. Deti je treba kŕmiť, poskytovať hygienu, masírovať a liečiť.

Pomohli sme: 10 deťom

Príspevok Slovenska:  3.000 USD

Cieľová krajina: Senegal 

Arcidiecéza Dakar

J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

Zodpovedný za projekt: Sr. Katherina Pouruthour

Popis: Sociálne centrum podpory detí. Doučovanie, potraviny, lieky. Mlieko pre siroty. Zaistenie potravín pre podvýživené batoľatá. Centrum pokračuje v boji proti podvýžive.

Pomohli sme: 700 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 €

Zodpovedný za projekt: Páter Augustin Kondéle Ngom

Popis: Výstavba priečok v novej materskej škole a výstavba murovaného plota. Spoločný blok materskej a základnej školy sú oddelené kostolom a cintorínom. Chceme zrekonštruovať MŠ a ZŠ a oddeliť ich od kostola a cintorína murovaným plotom.

Pomohli sme: 324 deťom

Príspevok Slovenska: 12.000 €

Zodpovedný za projekt: Páter Nicolas A. Badji

Popis: Zápis detí z chudobných rodín do školy, relaxačné výlety. Škola bola otvorená pred 50 rokmi. Nedostatok dažďa a rýb spôsobuje ďalšie nové problémy pre rodiny, ktoré nie sú v stave platiť školné svojim deťom.

Pomohli sme: 50 deťom

Príspevok Slovenska: 2.000 €

Zodpovedný za projekt: Sr. Justina de Miguel

Popis: Výchovno-vzdelávacie centrum a materská škôlka. Potravinová podpora a prevádzkové náklady. Centrum prijíma osirelé a opustené deti. Dievčatá neskôr po vyškolení sami pomáhajú v centre.

Pomohli sme: 100 deťom

Príspevok Slovenska: 6.000 €

Zodpovedný za projekt: Sr. Madeleine Marie Ndour

Popis: Ošetrovňa sv. Martina. Lieky, potraviny, náklady na starostlivosť, mlieko, mzdy. Vykonávané služby: starostlivosť o deti z chudobných rodín v regione, hospitalizácia na niekoľko dní a na dlhší čas pre podvýživené deti, mlieko pre dojčatá, očkovanie.

Pomohli sme: 22.000 deťom

Príspevok Slovenska: 5.000 €

Diecéza Kaolack

Mons. Pierre Tine, diecézny administrátor

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Stravovanie deti v diecéze. Potraviny, bežné výdavky na údržbu. Internáty sú neoceniteľné, pretože poskytujú bezpečné a funkčné prostredie pre deti a ich školskú dochádzku.

Pomohli sme: 543 deťom

Príspevok Slovenska: 4.513,75 €

Zodpovedný za projekt: Sr. Rosalind Rajakulathe

Popis:  Katolícka misia v Gandiaye. Lieky, potraviny, podpora škôl. Aktivity: materská a základná, školská jedáleň, ošetrovňa. Ciele: Boj proti podvýžive, prevencia a starostlivosť, zaistenie kvalitného vzdelania.

Pomohli sme: 4500 deťom

Príspevok Slovenska: 3.000 €

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu