Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2016

V roku 2015 sa vďaka členom a sponzorom PMD na Slovensku podarilo vyzbierať  633 389,55€, ktoré boli použité na misijné projekty všetkých troch diel PMD vo viacerých afrických kraji­nách.

Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom. Popri tom však Cirkev vždy pomáhala aj ľuďom sociálne odkázaným ako výraz evanjeliovej lásky, a to bez rozdielu náboženskej príslušnosti. Misijné projekty sa rozdeľujú na tri základné okruhy podľa zamerania našich jed­notlivých diel, ktoré spolu tvoria PMD: misijne dielo šírenia viery, dielo detí a dielo apoštola Petra.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2016

Z fondu Pápežského misijného diela šírenia viery (PMDŠV) sme tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 486 790,37 €.

Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma 54 750,47 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách kvôli získaniu akademických titulov. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Medzinárodné kancelárie PMD v Ríme plnia dôležitú úlohu koordinátorov a prostredníkov medzi misijnými krajinami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 23 420,40 €.

Zo zvyšných prostriedkov tohto fondu vo výške 408 619,97 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Senegal, Togo a Kamerun.

Cieľová krajina: SENEGAL      

Diecéza THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. André Gueye

Riadne projekty: 20 315 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1053/2016: Obnova a rozšírenie farskej budovy vo farnosti Sv. Petra v Lalane. Mons. Epiphane Maisa Mbengue

Popis: Budova bola postavená v roku 1958. Je naliehavo potrebné vykonať murárske, tesárske a klampiarske práce na oprave strešnej krytiny a obnove stien a podláh.

Podpora zo Slovenska: 25 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1054/2016: Pokračovanie v oprave farskej budovy vo farnosti svätého Jána Krstiteľa. Rev. David Diop Lamane

Popis: Jedná sa o výmenu strešnej krytiny, výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, obkladov. Stolárske práce a úprava povrchov.

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1055/2016: Oprava farskej budovy vo farnosti sv. Teréziu z Lisieux v Khombole. Mons. Joachim François Ndione

Popis: Budova je 20 rokov stará. Je naliehavo potrebné vykonávať murárske, tesárske, stolárske, klampiarske práce, a kompletne vymeniť elektroinštaláciu.

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

Cieľová krajina: TOGO     

Diecéza SOKODE‘

Diecézny biskup: J.E. Mons. Célestine-Marie Gaoua 

Riadne projekty: 20 700 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:3144/2015.Výstavba kaplnky v Afele, filiálke farnosti Kabol. Otec Alfred Pignan

Popis: Kresťanské spoločenstvo na filiálke dynamický rastie a túži mať vlastné miesto na bohoslužbu. Zároveň sa tým predíde niekoľkokilometrové putovanie peši na nedeľné bohoslužby do farského kostola.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:3143/2015. Stavba kaplnky v obci Bila, filiálka farnosti Goubi. Otec Frederic Pekele.

Popis: Kresťanská komunita sa každým rokom rozrastá a chce mať svoje vlastné miesto na bohoslužobné stretnutia.

Podpora zo Slovenska:  12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:3142/2015. Výstavba kaplnky v obci Dako, filiálky farnosti v Bafile. Otec Norbert Akakpo.

Popis: Kresťanské spoločenstvo v obce dynamicky rastie. Chce postaviť vlastnú kaplnku na bohoslužby v mieste bydliska.

Podpora zo Slovenska:12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:2198/2016. Výstavba kláštora pre rehoľné sestry v Centre starostlivosti a rehabilitácie mentálne postihnutých sv. Kamila de Lelis v Amaoudè. Zodpovedný Rev. Patient Akakpo.

Popis: Chcú postaviť kláštor: 6 spální, kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, hosťovské izby pre návštevy centra

Podpora zo Slovenska:  22.000 €

Cieľová krajina: KAMERUN

Diecéza EBOLOWA

Diecézny biskup: sedens vacans

Riadne projekty: 19 000 €

Podpora katechétov: 18 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  50/2016: Výstavba farskej budovy v Bitsogmam. Neuvedený.

Popis: Je naliehavo potrebné vybudovať bývanie pre kňazov farnosti v blízkosti veriacich farnosti.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  52/2016: Výstavba centra spirituality vo farnosti Essinguili.

Popis: Bude to  miesto meditácie a modlitby pre rôzne skupiny vo farnosti.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 53/2016: Spoločenská miestnosť v katechetickom centre v Abang. Neuvedený.

Popis: Je naliehavo nutné vykonať isté murárske, tesárske a zámočnícke práce, rekonštruovať elektrinu, stropné rámovanie. V centre sa konajú pastoračné stretnutia a rekolekcie.

Podpora zo Slovenska: 10 000 €

Arcidiecéza GAROUA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Antoine NTALOU

Riadne projekty: 16 104, 97 €

Podpora katechétov: 9 500 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  2110/2016: Oprava strechy misijnej stanice v Garoua.

Popis: Budova bola postavená pred viac ako 50 rokmi. Strechu je potrebné vymeniť v celom rozsahu. Rev. Theophilus Doulaneni Madi.

Podpora zo Slovenska:  18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  2111/2016: Výstavba farskej budovy v obci Ouro-Lavan, filiálke farnosti Sv. Petra v Garouae. Rev. Joseph Temga.

Popis: Pre trvalý pobyt kňazov vo filiálke, chceme postaviť dom: 4 izby, 2 kancelárie, kuchyňa, sklad a WC.

Podpora zo Slovenska:  10 000 €

Diecéza KRIBI

Diecézny biskup: Damase Zinga Atangana

Riadne projekty: 19 000 €

Podpora katechétov: 14 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1092/2016: Výstavba kostola vo farnosti Sv. Júdu apoštola. Mons. Jean Marie Eveve

Popis: Farnosť bola založená v roku 2012. Je naliehavo potrebné postaviť kostol, pretože bohoslužby sa konajú v provizóriu v hangári. Drahé. Upravte finančný plán.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1094/2016: Rekonštrukcia farskej budovy vo farnosti Sv. Jána Krstiteľa v Bipindi. Mons. Gabriel Aimé tsili Owana

Popis: Farská budova bola postavená v roku 1951 a je v havarijnom stave. Je nutné začať murárske práce na opravu prasklín stien, podláh a chodníkov. Tiež vymeniť dvere, okná a strechu.

Podpora zo Slovenska:  15 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1096/2016: Výstavba farskej budovy v anglofónnom kostole.  Rev. Augustus Mballa Mebenga

Popis: Anglofónna komunita rastie. Kňaz je už vymenovaný a pripravený poskytovať pastoračnú službu a sviatosti. Je potrebné teraz postavil dom: 3 izby spálne, spoločenská obývacia izba, jedáleň, kuchyňa a kaplnka.

Podpora zo Slovenska:  18 000 €

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra  2016

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili misijné kňazské semináre v  afrických krajinách Benin a Kamerun sumou 72 721,17  €.

Jedná sa o Kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Lokosse, ktorý sme od minulého roku začali podporovať formou adopcie seminaristov. Tohto roku im pošleme ich podporíme sumou 35.550.- €. Ďalší seminár, ktorý podporíme je Kňazský seminár Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Nkolbisson v Kamerune, arcidiecéza Yaounde, kde sa počas štyroch rokov študuje teológia.

Zoznam projektov misijného diela detí 2016

Na pomoc deťom v misijných oblastiach sa v minulom roku vyzbieralo 73 878,01, z ktorých 33.000 na projekty PMD darovala Dobrá novina. Z týchto prostriedkov sme podporili projekty v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v diecéze Lodwar v Keni sumou 41 000 USD. Ide prevažne o podporu projektov vzdelávania deti. Zvyšok sumy vo výške 36 605,29 USD  poputuje na podporu projektov v dvoch diecézach v Čade. Prvý projekt vo výške 8 605,29 USD je určený do diecézy Gore, druhý projekt vo výške 8 000 USD je určený na podporu Centra  Presvätej Našej Panej Kráľovnej Apoštolov v Bousso. Druhý projekt vo výške 20 000 USD je určený na podporu Školského centra sv. Jána Pavla II., kde pôsobí náš misionár o. Juraj Augustín.

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza LODWAR

Diecézny biskup:  J.E. Mons. Dominik Kimengich

Riadny projekt 2016­KEN­7­1

Popis: Poskytnutý na základe správy o rozvoji POSI v diecéze Lodwar

Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Mimoriadne projekty:

Základná škola Kráľovnej pokoja pre dievčatá – 2016­KEN­7­2

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech

Popis: nákup kníh, pier, ceruziek, počítačov. Počet školákov narastá a mnohí z nich pochádzajú z chudobných rodín, ktoré si nedokážu zabezpečiť peniaze na školské výdavky. Je potrebné pomôcť najnúdznejším z nich.

520 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Základná škola Kráľovnej pokoja pre dievčatá – 2016­KEN­7­3

Zodpovedný za projekt:  Sr. Marcela Jepkoech

Popis:  výstavba ihriska a jeho vybavenie. Počet detí zapísaných do školy sa v minulom roku zdvojnásobil. Deti potrebujú miesto, kde by sa hrali a oddychovali Cieľom projektu je vybudovať ihrisko, ktoré by malým školákom prinášalo radosť.

178 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Základná škola Dobrého pastiera 2016KEN74

Zodpovedný za projekt: Fr. Richard Maiz – vybavenie tried, nákup 150 školských lavíc.

Popis: Farnosť sa stará o 190.000 utečencov zo susedných krajín. Počet žiakov v škole každý rok narastá a je potrebné pridať do tried ďalšie lavice s cieľom vytvoriť  školákom vhodné prostredie.

390 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Základná škola sv. Augustína pre chlapcov 2016KEN75

Zodpovedný za projekt: Fr. Joseph Ekalimon

Popis: výstavba novej triedy, materiál a práca. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a pripravuje deti na stredoškolské štúdium. Počet študentov každý rok rastie a je potrebné postaviť ďalšiu triedu.

470 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Farnosť KATILU – 2016KEN76

Fr. Michael Mugo

Popis: učebné materiály, nákup kníh, počítačov, pier, pomôcok na hry, nákup stravy. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a počet študentov každý rok rastie. Je potrebné kúpiť pre deti školské potreby a materiál na rôzne hry. Rodiny sú veľmi chudobné.

320 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Program náboženskej výchovy – 2016KEN77

Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei

Popis: semináre – strava, ubytovanie, školské pomôcky , rôzne výdavky. Cieľom projektu je organizovať pre deti v roku 2016 semináre v rôznych dekanátoch diecézy a poskytnúť im tak nepretržitú formáciu v sociálnej, psychologickej, emocionálnej a duchovnej oblasti.

1500 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Projekt podpory sirôt –  2016KEN78

Zodpovedný za projekt: Sr. Patricia Kyambu

Popis: podpora pre siroty – školské poplatky, školské potreby, stravovanie, zdravotná starostlivosť. Cieľom projektu je zabezpečiť starostlivosť o HIV pozitívne siroty. Tieto malé deti potrebujú všetko a nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral. Podpora diecézy je veľmi dôležitá.

2000 detí

Príspevok Slovenska:  4.000 USD

Vzdelávanie – program 2016KEN710

Zodpovedný za projekt: Fr. Thomas Nyapid

Popis: nákup učebných materiálov a pomôcok. Kočovná komunita , ktorá sa usadila vo farnosti Katilu, potrebuje pomoc. Rodiny sú chudobné. Cieľom projektu je poskytnúť deťom primerané vzdelanie a formáciu a zabezpečiť pre nich školské pomôcky.

160 detí

Príspevok Slovenska: 2.000 USD

Cieľová krajina: ČAD

Diecéza GORE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Rosario Pio Ramolo

Školské centrum v Laramanaye2016CID62

Popis: výstavba druhej časti – 2 sály, kancelária, vybavenie. Zariadenie bude pozostávať zo 6 sál, kancelárie… Diecéza chce poskytnúť každej farnosti jednu školu.

410 detí

Príspevok Slovenska: 8.605,29 €

Arcidiecéza N’DJAMENA

J.E. Mons. Edmond Jitangar (biskup diecézy Sahr, v auguste 2016 vymenovaný pre D‘Jamenu)

Zdravotné stredisko NDA Bousso 2016CID22

Sr. Claire Ouedraogo Toussida – Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – v dedine je veľmi vysoká detská úmrtnosť spôsobená veľkou chudobou rodín, ktoré dávajú prednosť tradičným liečiteľom, pretože sú lacnejší. Ošetrovňa sestier je v blízkosti školy a môže deti mať deti pod kontrolou.

700 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 €

Školský komplex sv. Jána Pavla II.  2016CID24

Otec Juraj Augustin, Slovensko – výstavba školského komplexu pozostávajúceho zo 7 tried, 2 kancelárií, 2 toaliet, zdravotného strediska, garáže a strážneho zariadenia. Komplex sa nachádza v okrajovej časti mesta, kde chýba infraštruktúra, žijú tu chudobné rodiny a deti nechodia do školy. Táto čiastková pomoc je zameraná na výstavbu tried.

420 detí

Príspevok Slovenska: 20.000 €

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu