Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2017

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2016 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 648 523,05 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Západnej Afriky. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2017

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 518 337,25 €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  43 111,99 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.

Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 22 684,29 €.

Zo ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 452 540,97 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v afrických krajinách Togo, Demokratická republika Kongo a Senegal.

Cieľová krajina: TOGO

Diecéza: ATAKPAME

Diecézny biskup: J.E. Mons.  Nicodème Anani Barrigah-Benissan

Riadne projekty:  19 500 €

Podpora katechétov: 28 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1491/2017  – vystavba kostola Rev. Marc Agayi

Popis: Výstavba kostola v Bassane, ktorý bude filiálkou vo farnosti Ježiša Dobrého Pastiera v Morétane. Kresťanské spoločenstvo je tu veľmi dynamické. Chce si postaviť vlastný kostol.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1491/2017  – Výstavba kostola , Rev. Marc Agayi

Popis: Výstavba kostola v Owoyo, ktorý bude filiálkou farnosti sv. Michala v Koreoma. Kresťanské spoločenstvo je tu veľmi dynamické. Chce si postaviť vlastnú budovu pre bohoslužby, aby veriaci nemuseli chodiť do niekoľko kilometrov vzdialeného farského kostola.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1493/2017 – Výstavba kláštora pre sestry z kongregácie Našej Panej z Nazareta v Badou, Sr. Samuel Laurence Bitoka

Popis: Sestry sa usadia vo farnosti s cieľom spravovať kultúrne stredisko zamerané na formáciu mládeže a rôzne farské aktivity. Ich kláštor bude pozostávať zo štyroch izieb s kúpeľňou, z kaplnky, kuchyne, kancelárie, refektára a spoločenskej miestnosti.

Podpora zo Slovenska: 15 000  €

Diecéza: KPALIME

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benoît Comlan M. Alowonou

Riadne projekty: 19 500 €

Podpora katechétov: 13 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rev. Pascal Koudjawou: Výstavba kostola sv. Petra a Pavla v Agou Kebo-Dzigbe.

Popis: Táto filiálka farnosti sv. Petra Clavera funguje už samostatne. Je nevyhnuté vybudovať priestranné a moderné priestory pre bohoslužby. Prepokladané náklady na výstavbu boli spočiatku vysoké, rozpočet je teraz upravený vďaka zníženým cenám.

Podpora zo Slovenska:  20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 3716/2016 – Rev. Raoul Kavenge: Výstavba kostola Premenenia Pána v Yletivikondji, ktorý je filiálkou farnosti.

Popis: Veriaci sú tu veľmi dynamickí. Chcú si postaviť vlastný kostol, aby nemuseli chodiť na bohoslužby do niekoľko kilometrov vzdialenej katedrály. Na náš návrh bol rozpočet znížený.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  3714/2016 –  Rev. Gustave Todoko: Výstavba fary vo farnosti sv. Terezky Ježiškovej v Dany N’Digbe.

Popis:  Nová farnosť zriadená v roku 2016 si  chce postaviť faru – 6 izieb s kúpeľňou, spoločenská miestnosť, jedáleň a kuchyňa. Pôvodne boli predpokladané náklady vysoké, rozpočet bol však na základe nášho návrhu znížený.

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

Cieľová krajina: KONŽSKÁ REPUBLIKA (Brazzaville)       

Diecéza: KINKALA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Louis Portella

Riadne projekty:  12 750,37 €

Podpora katechétov: 11 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4105/2016 – Výroba lavíc do farského kostola sv. Jozefa v Kinkembo, Abbé Hakoula Rodier Canisius.

Popis: Kostol bol postavený nedávno. Treba dať vyrobiť a umiestniť v ňom 125 lavíc.

Podpora zo Slovenska: 7 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4103/2016 – Výstavba kaplnky, o. Felix Maboundou.

Popis: Výstavba kaplny v Yanga-Nzala, ktorá bude filiálkou farnosti Sv. mučeníkov z Ugandy v Mindouli. Veriaci z filiálky sú veľmi dynamickí. Chcú si postaviť vlastný priestor pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 9 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4104/2016  – Výstavba kaplnky v Malela Bombé               , Abbé Armand Kabikissa.

Popis: Výstavba kaplnky v Malela Bombé, ktorá bude filiálkou farnosti sv. Terezky Ježiškovej.

Malela Bombé je rodnou dedinou zosnulého kardinála Emila Biayendu, ktorá sa stala pútnickym miestom. Veriaci tu chcú postaviť kaplnku.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 4102/2016 – Výstavba novicátu, Fr. Bakanguila Anel.

Popis: Diecézna kongregácia Bratov z Kány chce vybudovať svoj noviciát, kde bude môcť prijímať aj kandidátov do kongregácie Bratov sv. Augustína z vidieka. Rozsah bude upresnený na základe usporiadania budovy.

Podpora zo Slovenska: 10 000  €

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: KAOLACK

Diecézny biskup: Mons. Pierre Tine, diecézny administátor

Riadne projekty: 21 615  €

Podpora katechétov: 9 600 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 2394/2017 – Výstavba kaplnky v Karon Ba, Abbé Jean Issa Sarr.

Popis: Výstavba kaplnky v Karon Ba, ktorá bude filiálkou farnosti sv. Jána XXIII. Veriaci si tu chcú postaviť vlastné miesto pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1014/2017 – Výstavba kaplnky v Sagnare.

Popis:  Sagnara bude filiálkou farnosti sv. Jozefa Robotníka. Veriaci z filiálky sú veľmi dynamickí a chcú si postaviť vlastné miesto pre bohoslužby.

Podpora zo Slovenska: 12 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1015/2017 – Výstavba kláštora Sestier sv. Jozefa z Gluny v Gandiaye, Sr. Jeanine Thérèse Sane.

Popis: Sestry v diecéze pôsobia od roku 2002 a vykonávajú apoštolát vo viacerých oblastiach. Chcú si postaviť kláštor: 5 izieb s kúpeľňou, kuchyňu, sklad, práčovňu, refektár, spoločenskú miestnosť, kaplnku a kanceláriu. Celkové náklady vo výške 76.000 € by boli rozdelené do dvoch splátok, čaká sa na prísľub materského kláštora: 43.000€ .

Podpora zo Slovenska: 20 000 €

Diecéza: KOLDA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Riadne projekty: 16 115 €

Podpora katechétov: 12 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 2577/2017 – ďalšia etapa výstavby kostola sv. Germainy  v Marsassoume.

Popis:  Predchádzajúce príspevky umožnili začať s prácami  na hrubej stavbe a teraz je potrebné pokračovať v drevených konštrukciách, obkladoch, elektrických inštaláciach a v rôznych dorábkach.

Podpora zo Slovenska: 18 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1029/2017 – Dokončenie výstavby chrámu Kráľovnej pokoja v Temente, Rev. Stanislas Diouf, OMI.

Popis: Financie poskytnuté z materského domu Oblátov umožnili začať s výstavbou kostola. Teraz je potrebné dokončiť kovové konštrukcie, osadiť dvere a okná, položiť dlažbu a elektrické inštalácie.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1030/2017  Rekonštrukcia presbytéria vo farnosti Matky Milosrdenstva v Pakoure, Abbé Ives Manga.

Popis: Budova bola postavená v roku 1967. Je potrebné pristúpiť ku generálnej rekonštrukcii, aby mohla byť fara zachovaná a a jej fungovanie obnovené.

Podpora zo Slovenska: 8 000 €

Diecéza: THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. André Gueye

Riadne projekty: 17 260,60 €

Podpora katechétov: 13 200 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: 1025/2017  – pokračovanie výstavby farského kostola  Zvestovania v Ngascope, Abbé Grégoire Ndiaol Faye.

Popis: Práce na kostole postúpili. Treba pokračovať v stolárskych prácach, na omietkach, elektrických inštaláciách, obkladoch, na vnútornom vybavení a na rôznych dorábkach.

Podpora zo Slovenska: 15 000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba:  1026/2017  – výstavba farskej sály, Abbé François Niar Ciss.

Popis: Farnosť nemá k dispozícii sálu na rôzne stretnutia a aktivity. Veriaci by si chceli postaviť veľkú sálu, kanceláriu, sklad a toalety.

Podpora zo Slovenska: 10 000 €

Zoznam projektov misijného diela apoštola Petra  2017

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili tri misijné kňazské v dvoch afrických krajinách Benin a Burkina Faso v celkovej hodnote 64 780,23  €.

Prvým seminárom, ktorý dlhodobo podporujeme aj forou adopcií seminaristov na diaľku je Interdiecézny kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Tchanvedji, arcidiecéza Lokosse. Tohto seminář podporíme sumou 36.000 €.

Ďalším kňazským seminárom, ktorý tohoto roku podporíme sumou 13 780,23 € je Diecézny Kňazský seminár Sv. Petra Clavera z Koumi v arcidiecéze Bobo-Dioulasso, v ktorom sa počas štyroch rokov študuje teológia. Druhým seminárom v Burkina Faso, ktorý podporíme sumou 15 000 € je Kňazský seminář sv. Jána Krstiteľa v hlavnom meste Oagadougou.

Zoznam projektov Misijného diela detí  2017

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 65.405,57 € smerovala do Afrických krajín Mali, Senegal, Etiópia, Keňa a Juhoafrická republika. Časť z tejto sumy vo výške 33.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

Cieľová krajina: MALI

Diecéza: SIKASSO

J.E. Mons. Jean-Baptiste Tiama

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Ženské centrum v Sikasso 2017-MLI-6, Mons. Jean-Marie Cissé

Zodpovedný za projekt: Sr. Clarisse Kone

Popis: Výstavba (Ochrana života) – výstavba a vybavenie detského kútika a toaliet. Stredisko ponúka vzdelávacie kurzy mladistvým matkám a mladým ženám, ktoré sú často nútené priviesť so sebou aj malé deti. Detský kútik niektorým z nich poskytne prácu a ostatným umožní sústredene pokračovať vo vzdelávacích kurzoch. 50 detí

Príspevok Slovenska: 7.000 €

Názov projektu: Detské zdravotné stredisko 2017-MLI-6-3

Zodpovedný za projekt: Abbé Noel Bernard Coulibaly

Vŕtanie studne (Ochrana života)

Popis: Realizácia vrtu do hĺbky 70 m, výstavba vodárne na kovovej konštrukcii s nádržou 10 tisíc litrov, dodanie a osadenie solárneho čerpacieho systému pri detskom zdravotnom stredisku. Druhá časť projektu – 2500 detí

Príspevok Slovenska: 5.860,12 €

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: KAOLACK

J.E. Mons. Pierre Tine

Názov projektu: Katolícka misia v Gandiaye 2017-SEN-3-3

Zodpovedný za projekt: Sr. Jeannine Thérèse Sane

Kompletná starostlivosť (Ochrana života)

Popis: Lieky, zásobovanie potravinami, podpora vo vzdelávaní. Činnosti: materská a základná škola, školská jedáleň, lekárska poradňa. Ciele: boj proti nesprávnej výžive, prevencia a starostlivosť, kvalitné vzdelávanie. 2 493 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

Názov projektu: Dievčenský internát Sestry Máriinho srdca 2017-SEN-3-4

Zodpovedný za projekt: Sr. Jeannette Marie Fatou Kama

Rekonštrukcia (Ochrana života)

Popis: Rekonštrukcia internátu pre dievčatá: vymaľovanie, obklady, stolárske a inštalatérske práce, hygienické zariadenia. Budova bola postavená v roku 1985, steny sú popraskané,  strechy zatekajú, toalety sú nefunkčné a lôžka nevyhovujúce, slané prostredie ničí nátery. 10 detí

Príspevok Slovenska: 6 000 €

Diecéza: KOLDA

J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Názov projektu: Diecézny tábor CV-AV 2017-SEN-9-3

Zodpovedný za projekt: Abbé Ives Manga

Popis: Tábor zameraný na vzdelávanie detí z hnutia Statočné srdcia – Statočné duše (CVAV) s dôrazom na ochranu životného prostredia. 10-dňový tábor: ekologická hygiena, opätovné zalesňovanie. Pastorácia sa zameriava na príklady života sv. Františka z Assisi a Matky Terezy z Kalkaty. 250 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 €

Názov projektu: Poľná pôrodnica v Kanikou 2017-SEN-9-5

Zodpovedný za projekt: Reverend o. Pascal Faye

Vybavenie (Ochrana života)

Popis: Elektrifikácia zdravotného zariadenia pomocou solárnych panelov. Pôrodnica v Kanikou sa nachádza v pohraničnej oblasti a stala sa referenčným zariadením, ale chýbajúca elektrina spôsobuje závažne problémy: pôrody prebiehajú pri osvetlení baterkami alebo fakľami, nie je možné používať termické kolísky. 2000 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

Názov projektu: Detská škôlka v TEMENTO 2017-SEN-9-6

Zodpovedný za projekt: Reverend o. Stanislas Diouf

Dokončenie (Kresťanská formácia)

Popis: Oblasť s moslimskou väčšinou. Sála používaná pri pastorácii už nestačí. Moslimské rodiny sem takisto posielajú svoje deti i napriek tomu, že sú nepriateľsky naladené voči prítomnosti Cirkvi v oblasti. Dostavba má prispieť k lepšiemu medzináboženskému dialógu. 200 detí

Príspevok Slovenska: 1.000 €

Cieľová krajina: ETIÓPIA

Apoštolský vikariát JIMMA-BONGA

J.E. Mons. Markos Ghebremedhin

Názov projektu: Detská škôlka v Maniya 2017-ETP-10-1

Zodpovedný za projekt: Mons. Markos Gebremedhin

Popis: Materiál a práca. Maniya sa nachádza v odľahlej oblasti. Základné vzdelanie je obzvlášť dôležité pri zabezpečovaní budúcnosti pre chudobné deti. Výstavba detskej škôlky umožní poskytovať deťom predškolské vzdelávanie. 120 detí

Príspevok Slovenska: 8.000 €

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

J.E. Mons. Maurice A. Crowley

Názov projektu: Farnosť Kaplami 2017-KEN-22-2

Zodpovedný za projekt:  Fr. Bonface Wanyonyi

Popis: Výstavba dvoch tried vo farnosti Kaplami (Školská výchova). Materiál a práca. Veľmi chudobná oblasť. Je potrebné vybudovať viac tried s cieľom poskytnúť motivujúce prostredie pre vyučovanie. 100 detí

Príspevok Slovenska: 15.000 €

Diecéza: LODWAR

J.E. Mons. Dominic Kimengich

Názov projektu: 2017-KEN-7-2 Základná dievčenská škola Kráľovnej pokoja

Zodpovedný za projekt: Sr. Marcela Jepkoech – Údržba školy (Školská výchova)

Popis: Nákup postelí, matracov a sieťok. V uplynulom roku sa počet žiačok zapísaných do školy zdvojnásobil. Deti potrebujú miesto, kde by mohli spať. Cieľom je zabezpečiť viac lôžok v dievčenskom internáte. 100 detí

Príspevok Slovenska: 4.000 €

Názov projektu: Katolícka farnosť sv. Augustína 2017-KEN-7-3

Zodpovedný za projekt:  Fr. Albert Kemboi

Rozšírenie tried vo farnosti sv. Augustína (Školská výchova)

Popis: Materiál a práca. Škola poskytuje kvalitné vzdelávanie a počet žiakov rastie. Cieľom je zabezpečiť viac miesta a poskytnúť tak vhodné prostredie pre vyučovanie. 80 detí

Príspevok Slovenska: 5.000 €

Názov projektu:  Vzdelávací program 2017-KEN-7-8

Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei

Semináre (Kresťanská výchova)

Popis: Stravovanie a ubytovanie, školské pomôcky, rôzne výdavky. Cieľom seminárov je poskytovať kvalitné kresťanské vzdelávanie deťom v diecéze. Vo všetkých dekanátoch sa bude konať množstvo aktivít. 1500 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

Cieľová krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Diecéza WITBANK

J.E. Mons. Giuseppe Sandri

Názov projektu: Detské stredisko sv. Jána  2017-ASU-16-3

Zodpovedný za projekt:  Sr. Anece Salay – Starostlivosť o deti s HIV/AIDS (Ochrana života)

Popis: Nákup sporáka, stravy, vyučovacích pomôcok. Deti v stredisku sv. Jána nemajú k dispozícii žiadnu inú starostlivosť. Sú opustené, zanedbané alebo osirelé. Stredisko poskytuje zdravotnú starostlivosť a bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyrastať. 65 detí

Príspevok Slovenska: 3.000 €

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu