Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2018

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2017 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 689 056,43 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Západnej Afriky. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery pre rok 2018

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 534 179,10 €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  75 000 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.
Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 23 062,73 €.
Z ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 436 116,37 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v africkej krajine.

Cieľová krajina: SENEGAL

Diecéza: DAKAR

S.E. Mons. Benjamin Ndiaye
Riadne projekty: 24.615 €
Podpora katechétov: 16.500 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Oprava administratívnej budovy PMD – 00518/2018
Zodpovedný za projekt: Pascal Fap Téning Diome
Popis: V budove, postavenej pred 60 rokmi, sa nachádzajú kancelárie diecézneho riaditeľstva PMD, laického apoštolátu a hnutia katolíckej akcie. Treba vykonať murárske práce na spevnenie stien a obnoviť elektrické inštalácie, vodovodné potrubia a telefónnu sieť. Potrebné sú aj tesárske práce.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Oprava strechy noviciátu sestier sv. Jozefa v Nianingu – 00519/2018

Zodpovedný za projekt: Sr. Jacqueline Bianquinch Popis: Cez strechu preniká do budovy dažďová voda. Je nevyhnutné okamžite zabezpečiť strešnú izoláciu.

Príspevok Slovenska: 6.000 €

Názov projektu: Obnova kláštora Máriiných misijných sestier františkánok v Joale – 00520/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Georgette Ngom
Popis: Kláštorné budovy boli postavené v roku 1966. Ich schátralosť je na pohľad evidentná. Je potrebné urýchlene vykonať murárske a tesárske práce, obnoviť vodovodné a elektrické rozvody a vymeniť obklady na prízemí i na poschodí.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Diecéza: KAOLACK

Mons. Pierre Tine
Riadne projekty: 21.615 €
Podpora katechétov: 7.800 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba kostola v Louange, filiálke farnosti Panny Márie Fatimskej – 004425/2018
Zodpovedný za projekt: O. Diouf Vincent Waly
Popis: Veriaci tohto spoločenstva sú veľmi dynamickí. Chcú postaviť v Louange kostol pri príležitosti 50. výročia založenia svojej komunity.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Obnova kláštora Sestier Svätej rodiny z Villepauche de Rouergue v Guinguineo – 004426/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Paulette Salga
Popis: Kláštor bol postavený v roku 1965 a v súčasnosti je v dezolátnom stave – steny sú popraskané, dlažba nerovná, strecha poškodená, dvere a okná sú zničené. Je potrebné vykonať murárske a tesárske práce, opraviť vodovodné inštalácie a sanitu, obnoviť obklady, elektrické rozvody a nátery.
Príspevok Slovenska: 15.000 €

Názov projektu: Výstavba kaplnky v obci Mbassis, filiálke farnosti sv. Pavla z Foundougne – 004427/2018
Zodpovedný za projekt: O. Christian Ousmane Ndiaye
Popis: Komunita je veľmi dynamická. Chce postaviť bohoslužobný priestor, aby ľudia nemuseli chodiť do niekoľko kilometrov vzdialeného farského kostola na slávenie omší.
Príspevok Slovenska: 15.000 €

Diecéza: KOLDA

S.E. Mons. Jean-Pierre Bassene
Riadne projekty: 14.815 €
Podpora katechétov: 15.000 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Zakúpenie nábytku pre diecéznu kúriu – 00597/2018
Zodpovedný za projekt: O. David Nankassa Ntab
Popis: Kúria pozostáva z viacerých kancelárií v rozličných oddeleniach. Je nevyhnuté zariadiť 11 kancelárií, zasadaciu miestnosť a dva prijímacie salóny.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby presbytéria vo farnosti sv. Petra a Pavla v Diana-Malary – 00602/2018
Zodpovedný za projekt: O. Gilbert E. Sambou
Popis: Výstavba presbytéria veľmi pokročila a hotová je aj strecha. Teraz je potrebné vykonať dokončovacie práce – ide o obklady, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, sanitu, stolárske práce a vstupnú časť.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby kostola sv. Germainy v Marsassoume – 00604/2018
Zodpovedný za projekt: O. Jean Paul Tine
Popis: Po prvom financovaní bola postavená hrubá stavba – boli položené základy a vybudované časti stien a stĺpov. Treba dostavať ostatné múry, osadiť preklady na okná a dvere, položiť strešné trámy, strechu, vybudovať elektrické rozvody, urobiť obklady a nátery a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Oprava steny kláštora Sestier sv. Karola v Kolde – 00605/2018
Zodpovedný za projekt: Sr. Hélena Maria Fron
Popis: Stena kláštora je veľmi poškodená a ohrozuje bezpečnosť miesta a osôb. Je preto potrebné opraviť ju.
Príspevok Slovenska: 5.000 €

Diecéza: SAINT-LOUIS DU SENEGAL

S.E. Mons. Ernest Sambou
Riadne projekty: 21.615 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Zariadenie pre národné riaditeľstvo PMD – ozvučenie, stany a stoličky – 00774/2018
Zodpovedný za projekt: O. Jules Bienvenu Alogna Bassene
Popis: Národné riaditeľstvo PMD organizuje každý rok púte pre rozličné skupiny. Na rôzne slávenia je potrebná ozvučovacia technika, stoličky a stany v prípade nepriaznivého počasia.
Príspevok Slovenska: 14.000 €

Diecéza: TAMBACOUNDA

S.E. Mons. Jean-Pierre Bassène
Riadne projekty: 17.641,37 €

Diecéza: ZIGUINCHOR

S.E. Mons. Paul-Abel Mamba
Riadne projekty: 13.515 €
Podpora katechétov: 16.000 €
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba kláštora Misijných sestier františkánok v Niaguis – 004301/2017
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Paul-Abel Mamba
Popis: Sestry boli pozvané do diecézy v Niaguis kvôli pastoračným aktivitám. Treba pre nich postaviť ubytovacie priestory : 4 izby s kúpeľňou, kaplnku, kuchyňu, refektár a spoločenskú miestnosť.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farského kostola Sv. ugandských mučeníkov v Colobane – 004302/2017
Zodpovedný za projekt: O. Jean Baptiste Diouf
Popis: Príspevky veriacich a prvé financovanie umožnili začať s prácami na hrubej stavbe – boli vykonané zemné práce, základy, vytiahnuté časti múrov. Treba pokračovať v budovaní stien, strešného krovu, strechy, v obkladoch a náteroch, je potrebné urobiť preklady na dvere a okná, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, stolárske práce a rôzne vysprávky.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Dokončenie výstavby provinciálneho domu Dcér sv. Máriinho Srdca – 004303/2017
Zodpovedný za projekt: Sr. Cécile Florence Dieme
Popis: Hrubá stavba je takmer dokončená. Zostáva ešte urobiť strechu, elektrické rozvody, vodovodné inštalácie, sanitu, obklady, vstupné priestory a nátery.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Dokončenie opravy farského presbytéria Našej radostnej Panej v Kafountine – 004304/2017
Zodpovedný za projekt: O. Sambou Jean Augustin
Popis: Na začiatku bola naplánovaná oprava. Neskôr sa zistilo, že bude lepšie pristúpiť k rekonštrukcii. Hlavné práce boli vykonané, ostáva urobiť zastropenie, osadenie dverí a okien, obklady a nátery.
Príspevok Slovenska: 7.000 €

Projekty misijného diela apoštola Petra 2018

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili tri misijné kňazské semináre v troch afrických krajinách Benin, Togo a Kongo v celkovej hodnote 76 860,25  €.
Interdiecézny kňazský seminár Mons. Luisa Parisota v Tchanvedji v Benine dlhodobo podporujeme adopciou bohoslovcov. ADOPCIA BOHOSLOVCOV

Zoznam projektov Misijného diela detí  2018

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 78 017,08 € smerovala do Afrických krajín Rwanda, Keňa, Uganda, Časť z tejto sumy vo výške 33.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

S.E. Mons. Maurice A. Crowley
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba školy v Matisi – 2018-KEN-22-2
Zodpovedný za projekt: Fr. Joseph Namanda
Popis: Výstavba 2 tried pre školu v Matisi – materiál a práca. Ide o husto zaľudnenú oblasť, v ktorej žijú chudobné rodiny s obmedzeným prístupom ku vzdelávaniu. Cieľom je postaviť školskú budovu , ktorá poskytne miestnym deťom možnosť chodiť do školy a dostať kvalitné vzdelanie. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 12.000 €

Diecéza: LODWAR

S.E. Mons. Dominic Kimengich
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Vybavenie pre chlapčenskú školu sv. Augustína – 2018-KEN-7-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Albert Kemboi
Popis: Nákup školských lavíc a stolov pre chlapčenskú školu sv. Augustína. Počet školákov každý rok rastie a treba zakúpiť väčší počet lavíc, aby bolo možné prijať všetkých žiakov a zabezpečiť im počas vyučovania primerané prostredie. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 €

Názov projektu: Rádio Akicha – 2018-KEN-7-9
Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Tioko
Popis: Priebežná prevádzka a príprava evanjelizačných programov pre deti počas nedeľného vysielania. Rádio Akicha je diecéznym rádiom. Má rozličné duchovné programy zamerané na detských poslucháčov. Cieľom je detská evanjelizácia s dosahom na 7 000 detí.
Príspevok Slovenska: 2.000 €

Cieľová krajina: RWANDA

Diecéza: BUTARE

S.E. Mons. Philippe Rukamba
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Starostlivosť o deti ulice – 2018-RWA-1-3
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti ulice – náklady na ich premiestnenie do centra a na poskytnutie stravy, ošatenia a vzdelávania. Vzhľadom na ťažkosti a problémy v rodinách deti opúšťajú svoje domovy a potulujú sa po uliciach, kde sú vystavené mnohým rizikovým situáciám. Cieľom je integrovať ich do rodín. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 €

Názov projektu: Školský areál Panny Márie Ružencovej v Nyumbe– 2018-RWA-1-4
Zodpovedný za projekt: O. Maxime Bugingo
Popis: Výstavba jednej triedy, úprava pozemku pre rôzne hry a materiálne a didaktické vybavenie pre deti z materskej škôlky. Cieľom je šíriť kresťanské vzdelávanie od najútlejšieho veku. Školský areál sa nachádza na vidieku a ako jediný v okolí bude mať aj materskú škôlku. Ide o 120 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 €

Názov projektu: Starostlivosť o deti – utečencov v Mugombwe – 2018-RWA-1-5
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti – náklady na premiestnenie, didaktické pomôcky, organizovanie voľnočasových aktivít, vzdelávanie a ošatenie pre deti – utečencov z Konga. Ich život na okraji spoločnosti im neumožňuje sociálnu integráciu prostredníctvom školského vzdelávania a katechézy. Ide o 1000 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 €

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze – 2018-RWA-1-7
Zodpovedný za projekt: O. Vlastimil Chovanec
Popis: Starostlivosť o deti – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti. Ide o 50 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Diecéza: KIGALI

S.E. Mons. Thaddée Ntihinyurwa
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Stravovacie a nutričné centrá sestier pallotínok – 2018-RWA-4-1
Zodpovedný za projekt: Sr. Marta Litawa
Popis: Starostlivosť o deti – nákup sušeného mlieka a potravín pre nutričné strediská v Kibeho, Masaka, Gikondo a Ruhango. Pacientami sú deti trpiace podvýživou z dôvodu chudoby v rodinách a deti matiek nakazených vírusom HIV-AIDS. Ide o 9000 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 €

Cieľová krajina: UGANDA

Diecéza: TORORO

S.E. Mons. Emmanuel Obbo
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Základné školy v Tororo – 2018-UGD-12-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Kisaka Moses
Popis: Nákup a náklady na prepravu 300 ks školských lavíc. V diecéze je 437 základných škôl a v mnohých z nich chýbajú lavice. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom si niekoľko škôl lavice zakúpilo, ale mnohé ešte stále potrebujú finančnú podporu. Lavice sú potrebné na vytvorenie primeraného prostredia počas vyučovania. Po tom , ako diecéza projekt zverejnila, sa na nákupe budú podieľať aj rodičia žiakov. Ide o 1200 detí.
Príspevok Slovenska: 9.000 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-4
Zodpovedný za projekt: Fr. Christopher Emuseet
Popis: Obnova bloku s 2 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola patrí do farnosti Panny Márie Fatimskej v Mbale. Založila ju v roku 1954 Misijná spoločnosť sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy sú v dobrom stave, ale je potrebné spevniť ich verandou a opraviť popraskanú stenu a podlahu. Treba opraviť aj strechu a vymeniť trámy. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 9.500 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-5
Zodpovedný za projekt: Fr. Moses Kisaka
Popis: Bleskozvody pre 20 základných škôl – nákup a inštalácia bleskozvodov. Predpokladá sa, že blesky ohrozujú len školy nachádzajúce sa v horách, a nie v rovinatých a nízko položených oblastiach. Nie je to pravda – vo väčšine prípadov je dôvodom odlesňovanie, ku ktorému dochádza v tejto časti krajiny. Blesky vážne ohrozujú životy detí. Vláda preto rozhodla, že školské budovy musia mať bleskozvody. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom boli bleskozvody inštalované v 32 školách. Diecéza má 440 základných škôl, ktoré navštevuje 5000 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Názov projektu: Chlapčenská základná škola v Gamatui, farnosť Sipi – 2018-UGD-12-6
Zodpovedný za projekt: Správca farnosti o. Okiror Thaddaeus
Popis: Obnova školskej budovy s 5 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola bola otvorená v roku 1939 pod vedením Misijnej spoločnosti sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy a steny sú v dobrom stave, ale je potrebné ich spevniť, pretože ich poškodili termity. Strecha je v dezolátnom stave. Rodičia vykonali menšie opravy, ale teraz treba pristúpiť k väčším opravám. Ide o 450 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu