Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2019

Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku v priebehu roka 2018 vyzbierali finančné prostriedky v celkovej hodnote 808 929,45 €, ktoré boli použité na misijné projekty pre krajiny Afriky a Ázie v roku 2019. Hlavným poslaním PMD je ohlasovanie evanjelia všetkým národom, ktoré je v duchu evanjelia sprevádzané aj podporou sociálne odkázaných skupín ľudí a to bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti. Hore uvedenou sumou podporené misijné projekty boli rozdelené do troch základných oblastí podľa cieľov a zamerania našich jed­notlivých diel: misijne dielo šírenia viery (podporuje všetko čo sa týka priamej evanjelizácie), misijné dielo detí (podporuje znevýhodnené detí v misiách) a misijné dielo sv. apoštola Petra (podporuje formáciu seminaristov a rehoľných novicov a novicky). Teraz podľa poradia uvádzame prehľad všetkých misijných projektov, podľa jednotlivých misijných diel.

Projekty Misijného diela šírenia viery pre rok 2019

Pápežské misijné diela šírenia viery (PMDŠV) tohto roku podporili misijné projekty v celkovej výške 608 753,75  €. Z fondu PMDŠV bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme vyčlenená suma  115 000 € na podporu študentov, kňazov i rehoľných sestier z misijných krajín, ktorí študujú v Ríme na pápežských univerzitách. Zoznam všetkých študentov, kňazov a rehoľných sestier je k dispozícií v Národnej kancelárii PMD.
Úlohou Medzinárodných sekretariátov PMD v Ríme je koordinovať a sprostredkovávať misijnú spoluprácu a pomoc medzi misijnými krajinami príjemcami a krajinami podporovateľmi. Na ich prevádzku sme z fondu PMDŠV rozhodnutím tej istej rady prispeli sumou 38 000 €.
Z ostatných prostriedkov tohto fondu v hodnote 455 753,75 € boli podporené doleuvedené misijné projekty v africkej krajine.

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: RWANDA

Diecéza: KIBUNGO

J.E. Mons. Antoine Kambanda

Riadne projekty: 30.440 USD
Podpora katechétov: 17.500 USD

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dokončenie výstavby farskej budovy  v Kansane  (000753/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Veriaci vo farnosti sa zapojili obnovy fary. Jedna farská budova pozostáva zo 4 izieb, 2 kancelárií, kaplnky, kuchyne a refektára. V druhej budove sa nachádzajú 2 izby, kuchyňa, refektár a sklad.
Príspevok Slovenska: 19.000 USD

Názov projektu: Formačné a školiace stretnutie učiteľov náboženstva v katolíckych školách (000754/2019) 
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Vyučovanie náboženstva v školách si vyžaduje špecifickú metodológiu a didaktiku. Okrem toho je potrebné zamerať sa na obsah, osobitný prístup k Biblii a na úlohu rodín pri vyučovaní.  Školenia sa zúčastní 294 učiteľov.
Príspevok Slovenska: 14.250 USD

Názov projektu: Cyklická formácia rehoľníkov pôsobiacich na základných a stredných školách v diecéze (000756/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Antoine Kambanda
Popis: Rehoľníci a rehoľníčky sa vo veľkej miere zapájajú do vyučovacieho procesu. Stretnutie je zamerané na jeden z pedagogických nástrojov –  ako zvýšiť kapacitu počúvania u žiakov. Formácie v trvaní 4 dní sa zúčastní 34 rehoľníkov.
Príspevok Slovenska: 4.750 USD

Diecéza: RUHENGERI

J.E. Mons. Vincent Harolimana

Riadne projekty: 26.804 USD
Podpora katechétov: 14.000 USD

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farského kostola v Kanabe – druhá fáza (000783/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Vďaka prvej fáze finančnej pomoci veľmi pokročili murárske práce  – múry sú vybudované po okenné preklady. Nasleduje zastrešenie, osadenie zárubní, omietanie a dláždenie. Nakoniec budú vyhotovené elektrické inštalácie, nátery, rôzne záverečné úpravy a vonkajšie vybavenie.
Príspevok Slovenska: 22.000 USD

Názov projektu: Pokračovanie výstavby farskej budovy v novej farnosti Murama (000785/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Vďaka prvej etape finančnej pomoci a príspevkom od miestnych inštitúcií bola postavená hrubá stavba vrátane jej zastrešenia. Zostávajú dokončovacie práce: vybudovanie stropu, elektrické rozvody, inštalatérske práce, osadenie hygienických zariadení, nátery, obklady a vonkajšie úpravy.
Príspevok Slovenska: 25.000 USD

Názov projektu: Obnova kláštora sestier z Kongregácie Benebikira (Máriine dcéry) vo farnosti pri Katedrále v Ruhengeri (000786/2019)
Zodpovedný za projekt: Mons. Vincent Harolimana
Popis: Budova bola postavená v roku 1956. Niektoré jej časti sa nachádzajú v kritickom stave a začínajú sa rozpadávať. Poškodenie a ošarpanosť budovy sú už badateľné a preto je jej celková rekonštrukcia veľmi naliehavá (búracie práce, murovanie, osadenie zárubní, nátery, inštalatérske práce, elektrické rozvody).
Príspevok Slovenska: 23.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: BURKINA FASO

Diecéza: KOUDOUGOU

J.E. Mons. Joachim Ouédraogo

Riadne projekty: 24.000 €
Podpora katechétov: 23.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Výstavba farskej budovy vo farnosti sv. Jána Pavla II. v Arbolle  (002973/2018)
Zodpovedný za projekt: O. Didier Kabore
Popis: Je to nová farnosť, ktorá bola ustanovená  v apríli 2018.Je nevyhnutné postaviť farskú budovu: oratórium, 4 izby s kúpeľňou, refektár, kuchyňu a sklad.
Príspevok Slovenska: 25.000 €

Názov projektu: Výstavba kostola pri pastoračnom centre v Bakoe vo farnosti sv. Jána de Fara (002975/2018)
Zodpovedný za projekt: O. Abel Yamenogo Baowindsom  
Popis: Do pôsobnosti pastoračného centra patrí 11 dedín. Veriaci začali z vlastných príspevkov s výstavbou priestranného kostola. Práce pokročili až po okenné preklady. Nasleduje krov, zastrešenie, otvory, nátery a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Obnova polyfunkčnej sály u Rehoľných Nanebovzatia Panny Márie v Koudougou (002976/2018)
Zodpovedný za projekt: Sr. Marie Madeleine Agonou Ablavi   
Popis: Polyfunkčná sála slúži na rôzne pastoračné aktivity, ktoré sestry organizujú pre mládež i pre dospelých. Budova je v zlom stave – okná nemajú bezpečnostné mreže, drevené časti rozkladajú termity, strecha a strop sú poškodené. Je nevyhnuté začať okamžite s rekonštrukčnými prácami.
Príspevok Slovenska: 12.000 €

Názov projektu: Diecézna komisia pre spoločenské komunikačné prostriedky. Nákup doplnkového vnútorného vybavenia s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu produkcií (SIGNIS)
Zodpovedný za projekt: O. Maxime S. Zongo   
Popis: Vzdelávací program zameraný na vyškolenie ľudí, ktorí budú v Diecéznej komisii pre spoločenské komunikačné prostriedky schopní obsluhovať nové zariadenia na video produkcie. Výroba dokumentárneho filmu o živote a službe titulárneho katechétu (katechéta s poverením od biskupa) v diecéze Koudougou.
Príspevok Slovenska: 6.650 €

Diecéza: NOUNA

J.E. Mons. Joseph Sama

Riadne projekty: 19.000 €
Podpora katechétov: 24.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dokončenie výstavby farskej budovy vo farnosti v Sono (003300/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Vďaka prvej etape finančnej pomoci bola postavená hrubá stavba až po strechu. Nasleduje osadenie okien a dverí, nátery a obklady, elektrické rozvody, inštalatérske práce a rôzne dokončovacie práce.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Výstavba troch katechetických miestností vo farnosti Sono  (003301/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Farnosť Sono bola zriadená len nedávno. Je potrebné pokračovať v budovaní jej infraštrukitúry. Cieľom projektu je postaviť budovu s troma katechetickými miestnosťami.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Výstavba kaplnky v dedine Tenekuy Bazo vo farnosti Zekuy-Doumbala (003302/2018)
Zodpovedný za projekt: Mons. Joseph Sama
Popis: Veriaci v dedine sú veľmi dynamickí. Aby nemuseli dochádzať niekoľko kilometrov na misijnú stanicu, chcú si postaviť vlastný liturgický priestor.
Príspevok Slovenska: 20.000 €

Názov projektu: Rádio Kantigiya – nákup zariadenia (SIGNIS)
Zodpovedný za projekt: Jean-Pierre Keita
Popis: Nákup zariadenia určeného na každodenné používanie pri vysielaní formačných modulov s cieľom zabezpečiť lepšie mediálne pokrytie a efektívnejšie používať výrobné štúdio.
Príspevok Slovenska: 2.900 €

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: KAMERUN

Diecéza: BAFIA

J.E. Mons. Abraham Kome

Riadne projekty: 25.000 €

 

Diecéza: MBALMAYO

J.E. Mons. Joseph Marie Ndi-Okalla

Riadne projekty: 25.000 €

 

Diecéza: YAOUNDÉ

J.E. Mons. Jean Mbarga

Riadne projekty: 10.345,57 €

 

Projekty Misijného diela apoštola Petra pre rok 2019

Z fondu Pápežského misijného diela apoštola Petra (PMDAP) sme tohto roku podporili päť misijných kňazských seminárov v štyroch afrických krajinách Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny a Kamerún v celkovej hodnote 87.125,50 €.

 

Projekty Misijného diela detí pre rok 2019

Tohtoročná pomoc Misijného diela detí zo Slovenska vo výške 113 050,20 € smerovala do Afrických krajín Rwanda, Keňa, Uganda, Etiópia, Južný Sudán a India. Časť z tejto sumy vo výške 50.000 € darovali deti z Dobrej noviny. Projekty sú zameraná na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: ETIÓPIA

Diecéza: ADIGRAT

S.E. Mons. Tesfaselassie Medhin

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Dcéry kresťanskej lásky z Bethlehema –  škola  (2019-ETO-9-1)
Zodpovedný za projekt: Sr. Tesfay Medhin Fisuh
Popis: Edukačný program pre Dcéry kresťanskej lásky z  Bethlehema (program Predškolská výchova) –  nákup školských uniforiem, kníh, kancelárskych potrieb, vnútorného zariadenia a potravy, zabezpečenie lekárskej pomoci a zdravotnej starostlivosti a celková podpora pre chudobné deti v predškolskom veku. Cieľom je zlepšiť prístup ku kvalitnej predškolskej výchove pre ohrozené deti a vštepovať im základné kresťanské hodnoty. Ide o 584 detí.
Príspevok Slovenska: 2.000 USD

Diecéza: Apoštolský vikariát HOSANNA

S.E. Mons. Seyoum Franso Noel

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Stála podpora projektu  (2019- ETP-502-2)
Zodpovedný za projekt: O. Gaetanum Gabriel
Popis: Výchova a podpora pre presídlené deti (program Ochrana života). Nákup potravy, oblečenia, školských pomôcok a iné výdavky. Vikariát diecézy Hosanna  venuje náležitú pozornosť vzdelávaniu detí, a to najmä tých, ktoré pochádzajú z veľmi chudobných a presídlených rodín alebo žijú na okraji spoločnosti. Ide o 425 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť Kidanemihert  (2019-ETP- 502-4)
Zodpovedný za projekt: O. Beyene Kalbeto
Popis: Podpora pre deti na suchých a vyprahnutých územiach (program Školská výchova). Nákup potravy, školských pomôcok a kancelárskych potrieb. Mnohé farnosti a školy vo vikariáte Hosanna sú chudobné a trpia nedostatkom vody a následkami sucha. Cieľom projektu je zabezpečiť zásobovanie a pomoc pri vzdelávaní detí zo suchom postihnutých oblastí. Ide o 517 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Diecéza: MEKI

S.E. Mons. Abraha Desta

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Rozšírenie materskej škôlky v Arsi Negelle  (2019-ETP-7-2)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Abraha Desta
Popis: Rozšírenie materskej škôlky v Arsi Negelle (program Predškolská výchova). Materiály a práca. Arsi Negelle je mestečko vzdialené 130 km od mesta  Meki. Nachádza sa v ňom jedna materská škôlka, pričom počet zapísaných detí v poslednom čase prudko vzrástol. Cieľom je pristaviť  viac tried, aby mohli byť do škôlky prijaté všetky prihlásené deti. Ide o 220 detí.
Príspevok Slovenska: 15.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: KEŇA

Diecéza: LODWAR

S.E. Mons. Dominic Kimengich

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Škola sv. Benedikta v Kalobeyei  (2019-KEN-7-2)
Zodpovedný za projekt: Fr. Desmond Millar
Popis: Výstavba tried v škole sv. Benedikta (program Školská výchova). Materiály a práca. Škola sa nachádza v odľahlej oblasti, kde obyvatelia nikdy nepripisovali vzdelávaniu veľký význam. Deti sa doteraz učili vonku v tieni stromov a vybudovanie skutočných tried im pomôže lepšie sa sústrediť  na vyučovanie.  Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Základná škola Kráľovnej anjelov  (2019-KEN-7-3)
Zodpovedný za projekt: Fr. David Namoe
Popis: Nákup lavíc a stoličiek pre základnú školu (program Školská výchova). Cieľom projektu je podporiť ju, aby mohla byť aj naďalej prvotriednym vzdelávacím centrom pre mladých kresťanov. Škola potrebuje pre žiakov nové lavice. Ide o 400 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Škola sv. Anny  v Kalokole  (2019-KEN-7-4)
Zodpovedný za projekt: Fr. Silas Iragaba
Popis: Nákup lavíc pre školu sv. Anny (program Školská výchova). Škola poskytuje deťom kvalitné vzdelávanie. Mnohé z nich sú siroty trpiace syndrómom HIV/AIDS.  Počet žiakov rastie a je potrebné zakúpiť nové školské lavice. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Škola sv. Lawrencea Nakwamora  (2019-KEN-7-5)
Zodpovedný za projekt: Fr. Nicholas Komenju
Popis: Nákup školských pomôcok (program Školská výchova). Škola sa rozrastá a potrebuje ďalšie pomôcky, aby dokázala žiakom vytvoriť vhodné vyučovacie prostredie. Rodiny detí sú chudobné a potrebujú pomoc. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu: Zásobovací projekt v Turkane  (2019-KEN-7-7)
Zodpovedný za projekt: Sr. Isabela Kogasgei
Popis: Nákup potravín pre opustené deti v Turkane (program Ochrana života). V roku 2018 postihli oblasť Turkany silné  lejaky sprevádzané ničivými záplavami a veľa detí prišlo o rodičov. Mnoho ďalších detí trpí syndrómom HIV/AIDS. Cieľom projektu je poskytnúť týmto úbohým deťom obživu. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: RWANDA

Diecéza: BUTARE

S.E. Mons. Philippe Rukamba

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze  (2019-RWA-1-3)
Zodpovedný za projekt: Vlastimil Chovanec 
Popis: Kompletná starostlivosť o deti (program Ochrana života) – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku drogovej závislosti a kriminality. Podpora zo strany vychovávateľov a rodín nie je možná. Ide o 50 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 USD

CIEĽOVÁ KRAJINA: UGANDA

Diecéza: TORORO

S.E. Mons. Emmanuel Obbo

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Základná škola v Bungoolo  (2019-UGD-12-2)
Zodpovedný za projekt: O. Kisaka Moses
Popis: Výstavba bloku s 2 triedami v rámci školy  (program Školská výchova) –  náklady na materiál a prácu. Bongoolo sa nachádza na úbočí hory Elgon. Miestna škola bola založená v roku 1958. Vláda v nej dala vybudovať 3 triedy, ktoré sú dnes vo veľmi zlom stave. Zvyšné triedy sú postavené z dreva a prútia a sú preplnené. Ide o 200 detí.
Príspevok Slovenska: 12.000 USD

Názov projektu: Základné školy v diecéze Tororo  (2019-UGD-12-4)
Zodpovedný za projekt: O. Kisaka Moses
Popis: Cisterny s vodou pre 10 základných škôl v diecéze  (program Školská výchova). Náklady na nákup cisterien, prevoz, materiál a prácu. V diecéze je 437 základných škôl. Niektoré z nich sa nachádzajú v oblasti, kde sa nedajú robiť vrty a jedinou možnosťou je zbierať dažďovú vodu zo striech. Deti musia často prejsť 2 až 3 km, aby sa dostali k čistej a nezávadnej vode, a to ich  odrádza od dochádzania na vyučovanie. Ide o 1000 detí.
Príspevok Slovenska: 7.500 USD

Názov projektu: Domov sociálnych služieb sv. Francisa Budaku (2019-UGD-12-5)
Zodpovedný za projekt: Sr. Itadal Margaret
Popis: Starostlivosť o postihnuté deti (program Ochrana života) –  náklady na stravu, lieky, ošetrovanie, vzdelávanie, ortopedické pomôcky, kancelárske potreby, mzdy, služby atď. Domov založili v roku 1970 misionári z Misijnej spoločnosti sv. Jozefa z Mill Hill. Dnes  deťom poskytuje krátkodobé rehabilitácie, fyzioterapiu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a nadobúdanie zručností potrebných pre budúce povolanie. Chudobné rodiny nie sú schopné podporovať svoje postihnuté deti. 90 deťom poskytuje domov sv. Francisa pomoc v ich domácom prostredí. Ide o 410 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 USD

 

CIEĽOVÁ KRAJINA: JUŽNÝ SUDÁN

Diecéza: YEI

S.E. Mons. Erkolano Lodu Tombe

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Farnosť  Svätej rodiny v Lainya (2019-SSD-7-3)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Erkolano Lodu Tombe
Popis: Strava a animácia pre presídlené deti  (program Ochrana života) – výdavky na jedlo poskytované 2 x denne a materiály na animáciu pre deti presídlené z Mukaya County do farnosti Lainya. Vypuknutie  vojnového konfliktu v Jube v roku 2016 ešte viac  zhoršilo ťažkú situáciu v krajine spôsobenú  hladomorom po extrémnych suchách v celom Južnom Sudáne. Cieľom projektu je zabezpečiť deťom počas vyučovania nevyhnutnú stravu. Misijná animácia detí je zameraná na prekonanie ich vojnovej traumy a na duchovné vedenie k pokoju a stálosti. Deti si vďaka animácii takisto uvedomujú, že sa deti v iných častiach sveta za ne modlia a podporujú ich. Ide o 900 detí.
Príspevok Slovenska: 4.500 USD

Názov projektu: Farnosť sv. Augustína v Ombasi (2019-SSD-7-4)
Zodpovedný za projekt: O. Zachariah Angotowa Sebit
Popis: Strava a školské pomôcky pre presídlené deti  (program Ochrana života). Výdavky na jedlo poskytované raz denne a na školské pomôcky. Ombasi počas ozbrojeného konfliktu medzi znepriatelenými zložkami Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády veľmi trpelo –  mnoho dievčat a žien bolo znásilnených, dochádzalo k uväzňovaniu nevinných a k zabíjaniu. Polia zostali spustnuté,  hlad a finančná kríza narástli do neznesiteľných rozmerov. Po podpísaní mierovej dohody z 12.septembra 2018 sa ľudia začínajú do oblasti vracať. Deťom, ktoré sa ocitli v najväčšej núdzi, bude poskytnutá strava a možnosť psychického a duchovného zotavovania. Ide o 500 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 USD

CIEĽOVÁ KRAJINA: INDIA

Diecéza: DIPHU

S.E. Mons. Paul Mattekatt

Mimoriadne projekty:

Názov projektu: Diecézne vzdelávanie  (2019-IND-117-1)
Zodpovedný za projekt: S.E. Mons. Paul Mattekatt
Popis: Všeobecná podpora pre deti (program Školská výchova). Cieľom tohto projektu je podporovať chudobné katolícke deti z jednotlivých  farností a farských centier, ktoré sa usilujú zabezpečiť im vzdelanie, oblečenie, zdravotnú  starostlivosť  a stravu. Poskytujú im takisto náboženskú výchovu a katechézy. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Názov projektu: Farnosť  sv. Pavla v Rongmongve  (2019-IND-117-2)
Zodpovedný za projekt: O. Nelson Teron
Popis: Starostlivosť a vzdelávanie pre chudobné deti (program Školská výchova). Výdavky na stravu, zdravotnú starostlivosť, školské poplatky, uniformy, učebnice, školské pomôcky a náboženskú literatúru. Oblasť je postihnutá maláriou a hospodárska zaostalosť vplýva na zdravotný stav obyvateľstva. Vzdelávanie a náboženská formácia detí pomôžu zlepšiť tunajšie  životné podmienky. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť  Amkachi v Umpanai  (2019-IND-117-3)
Zodpovedný za projekt: Quirinus Syiemlieh, SDB 
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí (program Školská výchova). Výdavky na vzdelávanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a náboženskú výchovu. Obyvatelia vo farnosti sú príslušníkmi etnických skupín Karbi, Khasi a Tiwa. Deťom z odľahlých dedín, kde nie sú žiadne vzdelávacie inštitúcie, je poskytnuté ubytovanie v internáte. Ide o 140 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Názov projektu: Farnosť  sv. Tomáša v Hidipi  (2019-IND-117-4)
Zodpovedný za projekt: O. Justin Kurian
Popis: Starostlivosť a vzdelávanie pre chudobné deti (program Školská výchova). Výdavky na stravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, animáciu a náboženskú výchovu. Farnosť má k dispozícii priestory na bývanie pre chlapcov a dievčatá počas školskej dochádzky. Detský internát poskytuje  ubytovanie katolíckym deťom z chudobných rodín, ktoré žijú v dedinách farnosti. Deti pochádzajú z priemyselných oblastí a mnohé z nich potrebujú zdravotnú starostlivosť. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu: Farnosť Panny Márie, Pomocnice kresťanov – Jirikyndeng (2019-IND-117-5) 
Zodpovedný za projekt: O. Joseph Thankachen
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí (program Školská výchova). Výdavky na stravu, zdravotnú starostlivosť, školské poplatky, uniformy, učebnice a školské pomôcky. Jirikyndeng je odľahlá misijná stanica pri hranici medzi štátmi  Asaam a Meghalaya, kde žijú príslušníci etnických skupín Karbi a Pnar. Väčšina dedín nemá k dispozícii základné vybavenie. Oblasť sužuje aj malária a týfus. Ľudia tu žijú veľmi zaostalo. Ide o 270 detí.
Príspevok Slovenska: 6.000 USD

Názov projektu: Farnosť Svätého Kríža v Disobai  (2019-IND-117-6
Zodpovedný za projekt: O. Januvarius Gibu
Popis: Starostlivosť a náboženská výchova detí z rôznych etnických skupín (program Školská výchova). Výdavky na stravu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, náboženskú výchovu a animačné programy. Katolíci žijúci na tomto území zaostávajú v hospodárskej oblasti i vo vzdelávaní. Veľmi ľahko sa dajú zneužívať inými ľuďmi, pretože patria do najchudobnejšej vrstvy spoločnosti. Cieľom projektu je vzdelávať deti a zlepšiť ich východiskovú situáciu. Ide o 130 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Názov projektu: Farnosť  Najsvätejšieho Srdca v Umrongso  (2019-IND-117-7
Zodpovedný za projekt: O. Tobias Barwa
Popis: Starostlivosť o deti z rôznych etnických skupín na internáte (program Školská výchova). Výdavky na vzdelávanie, stravu, ubytovanie, náboženskú výchovu a zdravotnú starostlivosť . Umrongso sa nachádza 195 km od diecézneho strediska a väčšinou tu žijú príslušníci rôznych etnických skupín. Katolícke komunity sú rozmiestnené v 27 dedinách ďaleko od sídla farnosti. Neexistujú tu vyhovujúce cesty ani vzdelávacie inštitúcie. Ide o 90 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 USD

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu